Burza je trh, kde se obchodují cenné papíry a další finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity. Existují různé druhy burz, jako jsou akciové burzy, komoditní burzy a kryptoměnové burzy. V tomto článku se dozvíte, co je to burza, jak funguje burza a jak na ní obchodovat a investovat.

Co je to Burza

Burza je organizovaný trh, na kterém se obchodují cenné papíry a jiné finanční nástroje. Burza poskytuje investorům možnost nakupovat a prodávat cenné papíry a generovat tak potenciální zisky. Obchod na burze probíhá prostřednictvím makléřských společností (brokerů), které slouží jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím.

Jak vznikla Burza

Historie burz sahá až do 15. století, kdy založili první burzu v belgickém městě Bruggy. V průběhu času se burzy rozšířily po celém světě a dnes jsou důležitým prvkem globálního finančního systému.

Jaké jsou Druhy burz

Existuje několik druhů burz, z nichž každá má své specifikum a specializuje se na určité druhy finančních nástrojů nebo komodit.

 • Burzy cenných papírů - Jsou to burzy, na kterých se obchodují akcie a dluhopisy. Tyto burzy jsou nejznámější a nejvíce rozšířené po celém světě. Patří sem například burzy v New Yorku, Londýně, Tokiu a Hongkongu.
 • Komoditní burzy - Tyto burzy se specializují na obchodování s komoditami, jako jsou ropa, zemní plyn, kovy (např. zlato, stříbro, měď, a další), zemědělské plodiny a další. Mezi nejvýznamnější komoditní burzy patří Chicago Mercantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE) a Shanghai Futures Exchange.
 • Futures burzy - Tyto burzy se zaměřují na futures kontrakty, což jsou smlouvy na nákup nebo prodej určitého aktiva v budoucnu za nyní stanovenou cenu. Mezi nejvýznamnější futures burzy patří CME, ICE a Eurex.
 • Kryptoměnové burzy - Tyto burzy umožňují obchodování s kryptoměnami, jako jsou Bitcoin, Ethereum a další. Mezi nejvýznamnější kryptoměnové burzy patří Binance, Coinbase a Kraken.

Obchodování na burzách může být velmi lukrativní, ale zároveň je s ním spojeno i vysoké riziko. Proto je důležité mít dostatečné znalosti a zkušenosti předtím, než se rozhodnete investovat své peníze na burze.

Jak funguje Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je trh, kde se obchodují akcie a dluhopisy emitované společnostmi a státy. Na burze cenných papírů se obchoduje na základě nabídek a poptávek, což určuje cenu cenného papíru. Ceny akcií a dluhopisů se mohou měnit v závislosti na vývoji trhu, ekonomické situaci a výkonnosti emitenta.

Jak funguje Burza cenných papírů

Jak funguje Komoditní burza

Komoditní burza, stejně jako jiné burzy, slouží k obchodování s finančními nástroji, v tomto případě s komoditami. Komodity jsou základní suroviny, které se používají v průmyslu. Patří mezi ně ropa, zemní plyn, zlato, stříbro, káva a další.

Komoditní burzy se často specializují na určitý druh komodit, například burza v Chicagu, která se zaměřuje na zemědělské komodity, jako jsou kukuřice, sója, pšenice a další. Komoditní burzy se však mohou zaměřovat i na jiné komodity, jako jsou drahé kovy, energie a další.

Podobně jako na akciové burze, se obchodování na komoditní burze dělí na futures a opční kontrakty. Futures kontrakty s sebou nesou povinnost koupit nebo prodat komoditu v určitém čase a za určitou cenu, zatímco opční kontrakty dávají vlastníkovi právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat komoditu v určitém čase a za určitou cenu.

Cenu komodit na komoditní burze určuje nabídka a poptávka, stejně jako na jiných burzách. Nabídku a poptávku na komoditní burze ovlivňuje mnoho faktorů, včetně celkové poptávky po dané komoditě, stavu světové ekonomiky, geopolitických událostí a dalších faktorech.

Komoditní burzy se staly klíčovým hráčem na světových trzích, jelikož komodity tvoří základ mnoha průmyslových odvětví a jsou klíčovým faktorem ekonomického růstu. Díky komoditním burzám mohou investoři nakupovat a prodávat komodity jako součást svého portfolia, což jim umožňuje diverzifikovat svá rizika a zvýšit potenciální výnosy.

Kdo může Obchodovat na burze

Přímo obchodovat na burze mohou jak jednotlivci, tak institucionální investoři. Existují však různá omezení a požadavky, které musí splnit před tím, než se mohou stát burzovním obchodníkem. Například je třeba mít dostatečnou finanční způsobilost a povolení od regulátora trhu. Takzvaní retailoví (maloobchodní) investoři mohou na burze jen prostřednictvím brokera (tj. společnost, která má oprávnění obchodovat přímo na burze).

Jak Technicky fungují obchody na burze

Technický aspekt fungování obchodů na burze je velmi důležitý, protože jde o způsob, jakým obchodníci a investoři nakupují a prodávají cenné papíry, komodity a kryptoměny. Nyní se podíváme na to, jak technicky fungují obchody na burze.

V zásadě existují dva způsoby, jak obchodovat na burze:

 1. prostřednictvím tradičních makléřů
 2. prostřednictvím elektronických obchodních platforem.

V minulosti bylo obchodování na burze závislé na tradičních makléřích, kteří zastupovali investory a obchodníky a kteří komunikovali s burzou přes telefon nebo osobně. Avšak s nástupem elektronických obchodních platforem se výrazně změnil způsob, jakým se obchoduje na burze.

Jak funguje Burza - Elektronické platformy

Elektronické obchodní platformy umožňují investorům a obchodníkům připojit se k burze přímo z počítače nebo mobilního zařízení. Tyto platformy poskytují přístup k obchodování v reálném čase a umožňují rychlé a efektivní zpracování obchodů. Na elektronických obchodních platformách se obchody uzavírají prostřednictvím algoritmů, které porovnávají poptávku a nabídku a vyhledávají nejlepší ceny pro obchodníky.

Výhodou elektronických obchodních platforem je, že umožňují rychlé a efektivní obchodování a snižují náklady na transakce. Navíc umožňují investorům a obchodníkům přístup k širokému spektru finančních produktů, včetně akcií, dluhopisů, futures a opcí, a umožňují obchodování v různých měnách.

Většina elektronických obchodních platforem také umožňuje obchodování prostřednictvím mobilních aplikací, což umožňuje investorům a obchodníkům přístup k burze kdykoli a kdekoli.

Jak probíhá Obchod na burze

Když obchodník zadá svou objednávku, systém burzy porovná tuto objednávku s ostatními objednávkami na trhu. Pokud se objednávky shodují, dojde k uzavření obchodu. To znamená, že kupující a prodávající se dohodnou na ceně a množství cenných papírů nebo komodit, které si spolu vymění.

Poté, co burza obchod provede, informuje obě strany o tom, že obchod proběhl a za jakou cenu. Tento proces se nazývá clearing a je důležitý pro zajištění, aby obě strany obchodu dostaly to, co očekávaly.

Všechny informace o provedených obchodech se ukládají v centrálním registru burzy, který slouží k ověřování vlastnictví cenných papírů a sledování obchodů. To zajišťuje, že každý obchod je plně transparentní a vypořádání proběhne efektivně a spravedlivě.

Celkově lze říci, že technologie hrají v obchodování na burze stále důležitější roli. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že podstatou obchodování na burze zůstává lidský faktor - obchodníci, kteří rozhodují o tom, kdy a jak budou obchodovat.

Co je to Burzovní index

Burzovní indexy jsou klíčovými ukazateli vývoje burzovního trhu. Tyto indexy sledují průměrnou výkonnost skupiny akcií, které tvoří index. Existuje mnoho různých indexů, které jsou specifické pro různé trhy a různé sektory trhu.

Nejznámějším burzovním indexem je Dow Jones Industrial Average (DJIA), který sleduje výkonnost 30 velkých amerických společností. Dalšími důležitými indexy jsou například S&P 500, Nasdaq Composite nebo FTSE 100.

Investoři používají burzovní indexy jako způsob, jak sledovat výkonnost burzovního trhu jako celku nebo určitého sektoru. Pokud například sledujete index S&P 500, můžete vidět, jak se výkonnost akcií v této skupině akcií 500 největších US společností vyvíjí v čase. Tyto informace mohou být užitečné pro investory při rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií.

Jaké jsou Největší burzy na světě

Burzy jsou důležitým faktorem v ekonomice, a to nejen v jednotlivých zemích, ale i po celém světě. Zde je seznam největších burz na světě podle tržní kapitalizace v roce 2021.

 1. New York Stock Exchange (NYSE) - tržní kapitalizace přes 22 bilionů USD. New York Stock Exchange (NYSE) je největší burzou na světě, nacházející se v centru Manhattanu v New Yorku. Založili ji v roce 1817 a je nejvýznamnější burzou pro obchodování s akciemi v USA.
 2. Nasdaq - tržní kapitalizace přes 19 bilionů USD. Nasdaq je burzou, která se specializuje na obchodování s technologickými akciemi. Je druhou největší burzou na světě s tržní kapitalizací přes 19 bilionů USD a nachází se v New Yorku.
 3. Tokyo Stock Exchange (TSE) - tržní kapitalizace přes 5 bilionů USD. Tokyo Stock Exchange je největší burzou v Asii a třetí největší na světě. Nachází se v Tokiu a je hlavní burzou v Japonsku.
 4. Shanghai Stock Exchange (SSE) - tržní kapitalizace přes 5 bilionů USD. Shanghai Stock Exchange je hlavní burzou v Číně. Tuto burzu založili v roce 1990 a od té doby se stala jednou z nejvýznamnějších burz v Asii.
 5. Hong Kong Stock Exchange (HKEX) - tržní kapitalizace přes 5 bilionů USD. Hong Kong Stock Exchange se nachází v centru Hongkongu a je jednou z největších burz v Asii. Založili ji v roce 1891 a v roce 2000 se stala nezávislou burzou.
 6. Euronext - tržní kapitalizace přes 4 biliony USD. Euronext je evropská burza, která zahrnuje burzy v Paříži, Amsterdamu, Bruselu, Lisabonu a Dublinu. V roce 2021 dosáhla tržní kapitalizace přes 4 biliony USD.
 7. Shenzhen Stock Exchange (SZSE) - tržní kapitalizace přes 3 biliony USD. Shenzhen Stock Exchange se nachází v Číně a specializuje se na obchodování s technologickými společnostmi. Burzu založili v roce 1990 a v roce 2021 dosáhla tržní kapitalizace přes 3 biliony USD.
Čtěte také  Jak se vypočítá Ukazatel Return on Equity - ROE (Návratnost vlastního kapitálu)
Tokyo Stock Exchange (TSE)
Tokyo Stock Exchange (TSE)

Jak Investovat na burze

Investování na burze může být pro mnoho lidí přitažlivou možností, jak dosáhnout finančního růstu. Existuje několik způsobů, jak investovat na burze a každý z nich má své výhody a nevýhody.

Jeden ze způsobů, jak investovat na burze, je prostřednictvím akcií. Investice do akcií znamená koupit podíl ve společnosti a stát se tak jejím částečným vlastníkem. Akcie se obvykle prodávají na burze a jejich cena se může měnit v závislosti na vývoji trhu a hospodářství. Investice do akcií může být velmi riziková, protože cena akcií může prudce klesnout, ale také může růst.

Dalším způsobem, investování na burze, je prostřednictvím fondů. Fondy jsou investiční společnosti, které shromažďují peníze od investorů a investují je do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné papíry. Fondy jsou výhodné tím, že umožňují investorům diverzifikovat jejich portfolia, což snižuje riziko ztráty peněz. Existují různé typy fondů, jako jsou akciové fondy, dluhopisové fondy a fondy smíšených aktiv.

Dalším způsobem, jak investovat na burze, je prostřednictvím obchodování s opcemi. Opční obchodování je způsob, jak využít výhodu toho, že se cena aktiv může pohybovat v obou směrech. Investoři mohou koupit opční smlouvu, která jim dává právo koupit nebo prodat aktivum za stanovenou cenu v budoucnu. Opční obchodování je však velmi rizikové a vyžaduje silné znalosti trhu.

Kromě těchto způsobů existují také další způsoby, jak investovat na burze, jako jsou futures, opce, ETF (exchange-traded funds) a další. Uvědomte si, že každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody a vyžaduje různou úroveň znalostí trhu a investování.

Jaké jsou Strategie investování na burze

Investování na burze může být velmi různorodé a závisí na mnoha faktorech, jako jsou investorovy cíle, rizikové preference a investiční horizont.

Následující strategie jsou některé z nejčastěji používaných přístupů k investování na burze:

 • Dlouhodobé investování: Tato strategie se zaměřuje na investice do kvalitních společností, které mají silné fundamenty a očekává se, že budou růst dlouhodobě. Investoři, kteří používají tuto strategii, mají tendenci ignorovat krátkodobé výkyvy trhu a zaměřují se na dlouhodobé výhledy.
 • Růstové investování: Tato strategie spočívá v investování do akcií společností s vysokým potenciálem růstu. Tyto společnosti se obvykle nachází ve fázi rozvoje, takže investoři podstupují vyšší riziko. Investoři, kteří používají tuto strategii, hledají růstové akcie, které mají vysoký potenciál růstu a dlouhodobý výhled.
 • Hodnotové investování: Tato strategie spočívá v investování do společností, které jsou podhodnocené ve srovnání s jejich skutečnou hodnotou. Investoři, kteří používají tuto strategii, hledají společnosti, které mají nízké ceny akcií vzhledem k jejich fundamentálním ukazatelům, jako jsou tržby, zisk atd.
 • Dividendové investování: Tato strategie se zaměřuje na investování do společností, které pravidelně vyplácí dividendy. Investoři, kteří používají tuto strategii, hledají společnosti s dlouhodobou historií vysokých dividendových výnosů a zaměřují se na výnosy z dividend.
 • Indexové investování: Tato strategie spočívá v investování do burzovních indexů, jako je například S&P 500. Tato strategie stojí na myšlence, že investoři nemohou porazit trh, takže by měli investovat do celkového trhu prostřednictvím burzovních indexů.
 • Investování do fondů: Tato strategie spočívá v investování do spravovaných fondů, které mají za cíl dosáhnout vyšších výnosů než zvolený benchmark (obvykle index).

Jaké jsou Strategie obchodování na burze

Každý obchodník na burze by měl mít vlastní strategii, která mu pomůže maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. Existuje mnoho různých strategií, které se liší podle typu burzy, na které se obchoduje, a také podle různých faktorů ovlivňujících trh.

Následující strategie dávají jen několik příkladů z mnoha možností:

 • Swingové obchodování (Swing trading) - tato strategie se zaměřuje na obchodování v krátkodobé a střednědobém horizontu. Obchodník nakupuje akcie, komodity nebo jiné cenné papíry, které očekává, že se budou růst v ceně během několika dnů až několika týdnů, a prodává je, když cena dosáhne cílové úrovně.
 • Intradenní obchodování (Day trading) - tato strategie se zaměřuje na krátkodobé obchodování v průběhu jednoho dne. Obchodník nakupuje a prodává akcie, komodity nebo jiné cenné papíry během dne s cílem získat zisk z krátkodobých změn ceny.
 • Nakup a drž (Buy and Hold) - tato strategie se zaměřuje na dlouhodobé investování. Investory při ní nezajímá krátkodobé kolísání trhu. Investoři nakupují cenné papíry, u kterých existuje potenciál růstu v delším časovém horizontu. Potom je drží po několik let.
 • Arbitráž - tato strategie se zaměřuje na využití rozdílů v cenách mezi různými burzami nebo mezi různými finančními nástroji. Typicky obchodník nakupuje cenný papír na jedné burze za nižší cenu a okamžitě ho prodává na jiné burze za vyšší cenu.
 • Trendové obchodování - tato strategie se zaměřuje na identifikaci dlouhodobých trendů na trhu a nakupování nebo prodávání cenných papírů v souladu s těmito trendy.
 • Návrat ke středové hodnotě (Reversal to the mean) - tato strategie se zaměřuje na opačné jednání vůči většinovému názoru trhu. Obchodník nakupuje cenné papíry, které vnímá jako podhodnocené nebo prodává cenné papíry, které vnímá jako předražené a očekává, že se jejich cena vrátí k průměrným hodnotám.

Jaké je potřeba Vybavení pro Online obchodování na burze

V dnešní době stále více investorů využívá online obchodování na burze. V souvislosti s tím tak vznikly a vznikají nové firmy, které nabízejí obchodování online. Tyto firmy se nazývají online brokeři, což jsou specializované společnosti, které poskytují platformy pro online obchodování. Zde jsou některé z nejdůležitějších prvků, které obchodníci a investoři potřebují pro online obchodování na burze:

 • Počítač nebo mobilní zařízení (telefon, tablet) - Pro online obchodování potřebují zařízení s dostatečným výkonem a připojením k internetu. U zařízeních, která nejsou mobilní se doporučuje mít také záložní zdroj energie pro případ výpadku proudu.
 • Internetové připojení - Potřebná rychlost internetového připojení záleží na způsobu, kterým chcete obchodovat. Pokud jste dlouhodobý investor, který potřebuje občas upravit svoje portfolio, vystačíte si s rychlostí internetu poskytovaném operátory mobilních sítí. Pokud však plánujete intradenní online obchodování, je vysoká rychlost připojení důležitá.
 • Broker - Broker je společnost, která vám umožní obchodovat na burze. Je důležité vybrat si spolehlivého brokera, který poskytuje kvalitní platformy a nabízí dobré obchodní podmínky. Výběr brokera se bude odvíjet od vašeho stylu obchodování.
 • Platforma pro obchodování - Broker vám poskytne platformu pro online obchodování. Většina brokerů poskytuje své vlastní platformy, které jsou snadno ovladatelné a nabízejí různé funkce a nástroje pro analýzu trhu. U dobrých brokerů je standardem platforma jak pro osobní počítače tak pro mobilní zařízení. Někteří brokeři nabízejí také obchodování akcií ve webové platformě. Ta má výhodu, že není potřeba nic instalovat a přihlásíte se do ní z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.
 • Platební brána - Platební brána je systém, který umožňuje vkládat a vybírat peníze ze svého účtu u brokera. Dobří brokeři budou používat renomované, zabezpečené platební brány (například PayPal).
 • Bezpečnost - Je důležité zajistit bezpečnost svého účtu u brokera. Doporučuje se používat silná hesla a dvoufázové ověřování identity.
 • Vzdělávání - Online obchodování na burze je složité a vyžaduje znalosti a zkušenosti. Brokeři nabízejí různé vzdělávací materiály a nástroje, které vám pomohou získat potřebné znalosti.
Mobilní platforma R StocksTrader pro obchodování