Pattern trojúhelník se na grafech objevuje poměrně často. Klasická technická analýza ho považuje za vzorec znamenající pokračování trendu. Podle některých názorů však tento pattern může stejně dobře fungovat v souladu s existujícím trendem, jako proti němu.

V tomto článku Vám ukážeme nejčastější formy patternu trojúhelník a způsoby, jakým je obchodníci používají při tradingu.

Co je Pattern Trojúhelník a jak funguje

Trojúhelník je vzorec (pattern) technické analýzy, který představuje určitou cenovou formaci na finančním grafu. Tento pattern se skládá ze dvou trendových čar, které se postupně sbližují, vytvářejíce trojúhelníkovitý tvar. Jedna z linií představuje vyšší vrcholy (horní hranu trojúhelníku), zatímco druhá reprezentuje nižší minima (spodní hranu trojúhelníku).

Pattern Trojúhelník - Popis

Existuje několik typů trojúhelníku, z nichž každý má své vlastní specifické rysy. V grafu se trojúhelník vytváří z konvergujících (méně často z divergujících) linií supportů a resistencí. 

Chcete-li nakreslit trojúhelník, musíte na grafu vyznačit čtyři body, což jsou dvě následující High a dvě následující Low. Skrze tyto body pak nakreslíte strany trojúhelníku (linie supportu a resistence). Zpravidla se uvnitř trojúhelníku vytvoří pět vln, než dojde k jeho proražení. Jakmile cena prorazí jednu ze stran trojúhelníku, bude pravděpodobně následovat silný impulsní pohyb ve směru proražení. Můžete si to představit jako pružinu, která je stlačována uvnitř trojúhelníku více a více, dokud nevystřelí nahoru nebo dolu.

Technická analýza - Pattern Trojúhelník

Jaké jsou Typy Trojúhelníků a Jak obchodovat Pattern Trojúhelník

Podle technické analýzy existují čtyři typy trojúhelníků.

1. Rovnoramenný neboli Symetrický Trojúhelník

Jde o univerzální pattern, který můžete znamenat buď pro pokračování trendu nebo jako jeho obrat. Tvoří ho sbíhající se linie supportu a resistence.

Vytvoří se následovně: medvědi postupně tlačí cenu dolů, zatímco býci ji naopak vytlačují od úrovně supportu výše. Nakonec jedna strana vyhraje a začne dominovat. V tu chvíli cena prorazí hranici symetrického trojúhelníku. Po cestě vybírá Stop Lossy a čekající objednávky.

Přejděte na účet Prime

Získejte konkurenční obchodní podmínky s účtem RoboMarkets Prime! Užijte si nízké provize, rychlou exekuci a spread od 0 pipů

partner-programme
Otevřít účet Prime
partner-programme

Pozice se otevírá poté, co cena uzavře mimo hranice symetrického trojúhelníku. Obchodníci nakupují, pokud cena prorazí horní hranici. Stop Loss obchodníci umístí na nejbližší Low trojúhelníku. Take Profit má velikost základny trojúhelníku (největší vlna) - nazvěme ji H (hodnota v pipech).

Nákup

Pokud cena prorazí spodní hranice trojúhelníku, obchodníci prodávají. Stop Loss obchodník umístí na nejbližší High. Take Profit má velikost základny trojúhelníku (největší vlna) - nazvěme ji H (hodnota v pipech).

Symetrický Trojúhelník prodej

Proč je Symetrický Trojúhelník důležitý v tradingu

Symetrický Trojúhelník je důležitý, protože může naznačovat, že trh se pohybuje v oblasti nejistoty, kde se kupující a prodávající snaží získat kontrolu. Proražení jedné strany trojúhelníku může naznačovat pokračování trendu. Zatímco průraz na opačnou stranu může znamenat změnu směřování ceny.

2. Rostoucí Trojúhelník

Pattern Rostoucí trojúhelník je vzorec pokračování uptrendu. Někdy ho tradeři obchodují i jako reverzní formaci pro obrat trendu.

Rostoucí trojúhelník se vytváří mezi horizontální úrovní resistence a uptrendovou support linií. V uptrendu naráží býci do silné úrovně resistence, kterou nedokážou v danou chvíli prolomit. Z této úrovně se cena odráží směrem níže a tím vytváří vlny rostoucího trojúhelníku. Cenové pohyby níže se stávají slabšími.

Poté, v určitém okamžiku, kdy býci vypořádají všechny medvědí objednávky, dojde k proražení směrem nahoru, kde se nachází Stop Lossy a čekající objednávky.

Při proražení horní hranice rostoucího trojúhelníku se doporučuje nákup. Stop Loss obchodník umístí pod nejbližším minimem trojúhelníku. Take Profit má velikost základny trojúhelníku H (v pipech), což odpovídá největší vlně.

Pattern Rostoucí Trojúhelník

3. Pattern Klesající Trojúhelník

Klesající trojúhelník je pattern pokračování downtrendu. Někdy ho tradeři obchodují i jako reverzní formaci pro obrat trendu.

Klesající trojúhelník se vytváří mezi horizontální úrovní supportu a downtrendovou linií resistence. V downtrendu naráží medvědi do silné úrovně supportu, kterou nedokážou v danou chvíli prorazit. Z této úrovně se cena odráží směrem výše a tím vytváří vlny klesajícího trojúhelníku. Cenové pohyby výše se stávají slabšími.

Poté, v určitém okamžiku, kdy medvědi vypořádají všechny býčí objednávky, dojde k proražení směrem níže, kde se nachází Stop Lossy a čekající objednávky.

Při proražení dolní hranice klesajícího trojúhelníku se doporučuje prodej. Stop Loss obchodník umístí nad nejbližší maximum trojúhelníku. Take Profit má velikost základny trojúhelníku H (v pipech), což odpovídá největší vlně.

Pattern Klesajicí Trojúhelník

4. Pattern Divergující Trojúhelník

Tento pattern je opakem symetrického trojúhelníku. Může signalizovat buď konec současného trendu, nebo naopak poukázat na korekci, po které bude trend pokračovat.

Tvoří ho rozcházející se liniemi supportu a resistence. Úhel se otevírá směrem doleva. Pattern se obchoduje stejně jako u konvergujících trojúhelníků. Podle některých názorů není moudré obchodovat proražení hranic trojúhelníku, protože divergující trojúhelník je proražený po největší vlně a technicky správné umístění Stop Lossu za nejbližší High/Low by znamenalo příliš velké riziko a poměr RRR pouze přibližně 1:1. 

Pozice by tedy obchodník měl zadat dříve. Pokud očekáváme růst, měli bychom vstoupit na odraz od linie supportu. Pokud očekáváme pokles, pak po odrazu od linie resistence. V tomto případě bude poměr Stop Loss/Profit Target (RRR) výhodnější, protože Stop Loss umístěný za nejbližším High/Low bude malý, zatímco Target Profit (zisk) bude mnohem větší.

Čtěte také  5 identifikačních strategií Jak poznat Obrat Trendu

Pokud cena prorazí linii, tak se rozšíří největší vlna trojúhelníku (základna).

Divergující Trojúhelník

Důležité faktory před Obchodováním s Patternem Trojúhelník

Před zahájením obchodování s patternem trojúhelník je kritické, aby obchodníci provedli pečlivou analýzu aktuálních okolností na trhu. Tato analýza by měla zahrnovat několik klíčových faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost obchodování s tímto vzorem.

  • Analýza okolností na trhu

Tato analýza zahrnuje sledování aktuálních cenových pohybů, sentimentu investorů a případných fundamentálních událostí, které mohou ovlivnit daný finanční nástroj. Investoři a obchodníci by měli sledovat zpravodajství, ekonomické události a další informace, které mohou komplexně poskytnout náhled na momentální náladu na trhu.

Dalším důležitým faktorem je analýza širšího ekonomického prostředí. Makroekonomické trendy a události mohou mít výrazný vliv na chování trhu. Investoři by měli zohlednit například změny v úrokových sazbách, inflaci nebo geopolitické události, které mohou mít dopad na finanční trhy.

  • Zohlednění celkové struktury trendu

Při obchodování s patternem trojúhelník je nezbytné, aby tradeři analyzovali celkový trend trhu a jeho vztah k danému patternu. Investoři by měli zvážit, zda daný trojúhelník souzní s hlavním trendem nebo zda může signalizovat možnou změnu směru.

Jak analyzovat celkový trend trhu

Investoři by měli pozorně sledovat grafy a používat technickou analýzu, aby identifikovali dominantní směr trhu. Pokud je trh v dlouhodobém uptrendu, trojúhelník může sloužit jako dočasný odpočinek před dalším růstem. Naopak, v downtrendu může být trojúhelník indikátorem přechodu trhu do medvědí fáze.

Co je dobré zkontrolovat před vstupem do trhu podle Patternu Trojúhelník

Před vstupem do obchodu podle trojúhelníku by si investoři měli klást tyto klíčové otázky:

  • Je trend trhu v souladu s očekáváním, nebo dochází k odchylkám?
  • Jaký je celkový sentiment na trhu a jak by se mohl trojúhelník projevit v této situaci?
  • Existují fundamentální faktory, které by mohly ovlivnit pohyb trhu?
  • Jaká je historie podobných patternů na tomto trhu v minulosti a jaké byly jejich výsledky?

Jak používat Stop Loss pro pattern Trojúhelník

Používání stop-loss je klíčovým prvkem efektivního řízení rizika při obchodování s patternem trojúhelník. Zde se zaměříme na dvě důležité aspekty: optimalizaci umístění stop-loss a průběžné aktualizace stop-loss úrovní.

Optimalizace Umístění Stop-Loss

Efektivní umístění stop-loss úrovně při obchodování s trojúhelníkem vyžaduje pečlivou analýzu a zvážení několika faktorů.

  • Prvním krokem je identifikace klíčových úrovní podpory a odporu, které mohou ovlivnit pohyb ceny. Stop-loss by měli obchodníci umístit tak, aby se nacházel za těmito úrovněmi, aby se minimalizovalo riziko vyhození z obchodu při běžných fluktuacích trhu.
  • Dále je důležité, aby obchodník zohlednil průměrný rozsah cen (ATR), což může pomoci stanovit rozumný odstup pro stop-loss. Tím se zajišťuje, že obchod nezávisí pouze na pevných číslech, ale bere v úvahu aktuální volatilitu trhu.

Průběžné Aktualizace Stop-Loss Úrovní

Důležitým prvkem používání stop-loss je pravidelná aktualizace úrovní v souladu s vývojem trhu. Trh se může měnit. Proto je klíčové, aby obchodník průběžně vyhodnocoval a aktualizoval úrovně stop-loss na základě aktuálních podmínek.

Pravidelná aktualizace umožňuje investorům přizpůsobit svou strategii novým informacím a předejít zbytečným ztrátám. To zahrnuje reakci na změny ve volatilitě, trendové struktuře a další faktory, které mohou ovlivnit pohyby cen. Tímto způsobem se stop-loss stává dynamickým nástrojem, který se přizpůsobuje aktuálním podmínkám trhu, což pomáhá chránit kapitál a optimalizovat obchodní strategii.

Jaké jsou Nejčastější chyby při obchodování s patternem Trojúhelník

1. Ignorování celkového trendu

Ignorování celkového trendu trhu je jednou z nejčastějších chyb při obchodování s patternem trojúhelník. Nedostatečné zhodnocení směru trhu může vést k chybným rozhodnutím a neefektivnímu využití trojúhelníkových vzorců.

Neuvážené obchodování proti trendu může zvýšit riziko neúspěchu.

2. Předčasné vstupy do obchodu

Předčasné vstupy do obchodu před dokončením trojúhelníku jsou další chybou, kterou investoři často činí. Nedokončený pattern může být klamný, a obchodování před jeho dokončením může znamenat vystavení se většímu riziku.

Obchodníci by měli počkat na potvrzení dokončení trojúhelníku před vstupem do obchodu.

Pozorně sledovat vývoj ceny a vyhýbat se impulzivním rozhodnutím.

3. Opatrný přístup ke ztrátám

Chytrá správa rizika může výrazně minimalizovat dopady neúspěšných obchodů. Je klíčové, aby obchodníci přistupovali ke ztrátám s opatrností a minimalizovali jejich vliv na celkový kapitál.

Je vhodné, když si stanoví pevná pravidla pro maximální procento kapitálu, který riskují v jednomu obchodu. K tomu použijí stop-loss objednávky a pravidelně je aktualizují v souladu s tržním vývojem.

Zažijte obchodování s R MobileTrader

Váš plnohodnotný obchodní terminál přímo ve vašem smartphonu. Stáhněte si ho nyní!

partner-programme
partner-programme

Pattern Trojúhelník - Závěr

Trojúhelník je pattern technické analýzy, který se objevuje v grafech poměrně často a může být užitečný při posuzování perspektivy budoucích cenových pohybů. Je však nutná praxe při hledání patternu v cenovém grafu a reagování na všechny ostatní faktory, jako je aktuální trend a poměr Stop Loss/Take Profit (RRR).

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.