V tomto článku se zaměříme na akciové indexy. Představíme Vám nejznámější akciové indexy v různých částech světa. Budeme se také věnovat obchodování indexů a podělíme se obchodní strategie s indexy.

Mnoho začínajících obchodníků na Forexu si myslí, že mohou obchodovat pouze měnové páry. Existuje však mnohem více obchodních instrumentů, než se na první pohled zdá. V tradingových platformách se stále objevují nové instrumenty, které mohou nováčci na trhu často podceňovat.

V současné době si obchodník může vždy vybrat instrument, který dokonale vyhovuje jeho vkusu a preferencím. Mohou to být:

 • měnové páry
 • CFD
 • Futures
 • nebo indexy

Co je to Index

Obchodní index je index průměrné ceny určité sady instrumentů. Asi nejznámější jsou akciové indexy. Ty představují akcie různých společností, spojené do jedné skupiny. Indexy počítají různé ratingové agentury a organizace podle různých vzorců. Velmi často používají jednoduchou průměrnou cenu, váženou průměrnou cenu atd. Investoři se však nemusí vzorce učit, protože indexy nebudou muset nikdy sami vypočítávat.

Do obchodních indexů počítáme také Burzovní indexy. Díky nim mohou investoři sledovat vývoj cenových změn na konkrétní burze. Tyto indexy zahrnují určitý počet vybraných akcií, které se obchodují na dané burze. Jejich vývoj poskytuje náhled na výkonnost trhu, který burza zastupuje.

Jaký je vliv Burzovních indexů na místní ekonomiku

Pohyby burzovních indexů mají významný dopad na místní ekonomiku. Růst indexů může podpořit pozitivní náladu a důvěru investorů, což může vést k dalšímu ekonomickému růstu. Naopak, pokles indexů může signalizovat ekonomickou nejistotu nebo problémy na trhu. Investoři pozorně sledují tyto indexy jako indikátory ekonomického zdraví a na jejich základě často rozhodují o svých investicích.

Význam světových Akciových indexů pro sledování celosvětové ekonomické aktivity

Světové akciové indexy mají klíčový význam pro sledování celosvětové ekonomické aktivity. Jsou jako zrcadla, která odrazují stav a výkonnost světových trhů a ekonomik. Tyto indexy poskytují investorům, analytikům a ekonomům cenné informace o směru, vývoji a stabilitě globálních trhů. Pokud indexy rostou, může to naznačovat pozitivní hospodářský růst a důvěru investorů. Naopak, pokles indexů může signalizovat ekonomické problémy nebo nejistotu na trzích.

Klíčové faktory, které ovlivňují pohyby Indexů

Pohyby světových indexů ovlivňuje mnoho faktorů. Zahrnují ekonomické ukazatele jako HDP, inflaci a nezaměstnanost, stejně jako geopolitické události (např. obchodní spory a politická nestabilita). Také mohou být ovlivněny vývojem na důležitých trzích, jako je trh s energiemi nebo komoditami. Navíc, náhlé změny zájmu investorů a celková nálada na trhu mohou výrazně ovlivnit pohyby burzovních indexů.

Jaký byl První akciový index na světě

Prvním akciovým indexem na světě byl Dow Jones Industrial Average (DJIA), založený Charlesem Dowem v roce 1896. DJIA vytvořil jako prostředek k monitorování výkonnosti amerického průmyslu a ekonomiky. Index zahrnuje 30 významných průmyslových společností z různých odvětví, což z něj činí reprezentativní vzorek amerického ekonomického prostředí.

Jaká je Charakteristika DJIA a jeho historický vývoj

DJIA je cenově vážený index, což znamená, že akcie v něm dostávají váhu podle jejich cen. Tato charakteristika odráží jeho historický původ, kdy se sledovalo především změny cen akcií. Index byl vytvořen s počáteční hodnotou 40,94 bodu, což byla suma cen prvních 12 akcií. Od té doby prošel DJIA mnoha změnami, včetně změny složení a metodologie výpočtu.

Jaký je Význam DJIA pro americkou a světovou ekonomiku

DJIA má značný význam pro sledování amerického a dokonce i světového ekonomického vývoje. Výkonnost DJIA často reflektuje celkovou náladu na trhu a může sloužit jako ukazatel hospodářského zdraví.

Detailní pohled na další 2 klíčové americké Akciové indexy - S&P 500 a NASDAQ Composite

S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejširších amerických akciových indexů. Zahrnuje 500 největších amerických společností podle tržní kapitalizace a pokrývá široké spektrum ekonomických odvětví. Na rozdíl od DJIA je S&P 500 vážený podle tržní kapitalizace, což dává větší váhu větším společnostem.

NASDAQ Composite je zaměřený na technologické společnosti a zahrnuje více než 3 000 firem obchodovaných na burze NASDAQ. Tento index reflektuje výkonnost technologického sektoru a často jej investoři považují za ukazatel inovací a technologického pokroku.

Srovnání metodologií a zaměření S&P 500 a NASDAQ Composite

Zatímco DJIA a S&P 500 jsou cenově vážené indexy, NASDAQ Composite je vážený podle tržní kapitalizace. S&P 500 pokrývá širší spektrum společností, zatímco NASDAQ Composite se soustředí na technologické a internetové firmy.

Jaké jsou Nejvýznamnější světové indexy mimo USA - MSCI World, FTSE 100, Nikkei 225, DAX, Eurostoxx

Mezi nejvýznamnější světové akciové indexy patří MSCI World, který sleduje akcie z více než 20 rozvinutých ekonomik. Dalším významným indexem je FTSE 100, který zahrnuje 100 největších britských společností obchodovaných na londýnské burze. Japonský index Nikkei 225 sleduje vývoj cen akcií na tokijské burze. V Evropě je hodně sledovaný německý DAX a také širší index Eurostoxx. Se vzrůstající ekonomickou sílou Číny je také sledovaný SSE Composite Index. Jde o akciový index všech akcií, které se obchodují na Šanghajské burze.

Tyto indexy mají širokou mezinárodní reputaci a jejich pohyby sledují investoři a obchodníci po celém světě.

Jaké jsou Důležité faktory při výběru strategie pro Obchodování indexů

Při výběru strategie pro obchodování indexů je důležité, aby investoři / tradeři zvážili několik faktorů. Jedná se především o:

 • investorovy cíle
 • časový horizont
 • toleranci k riziku
 • zkušenosti

Kdo preferuje vyšší riziko a potenciálně vyšší výnosy, může upřednostňovat futures a opce. Naopak, investoři hledající jednodušší a méně rizikový přístup mohou dávat přednost ETF.

Jaké jsou Různé způsoby Obchodování indexů - Futures, Opce a ETF

Existuje několik různých způsobů, jak obchodovat s indexy. Mezi nejběžnější patří obchodování futures, které umožňuje investorům uzavřít smlouvu na nákup nebo prodej indexu v budoucnosti za stanovenou cenu. Dalším způsobem je obchodování opcí, což jsou smlouvy, které dávají investorům právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat index za určitou cenu v určitém termínu.

Další možností jsou burzovně obchodované fondy (ETF), což jsou investiční fondy obchodované na burze, které sledují výkonnost určitého indexu. ETF kombinují výhody akcií a fondů - jsou likvidní, snadno obchodovatelné a poskytují diverzifikaci.

Mnoho retailových brokerů bude také nabízet CFD. Investor v tomto typu investice vlastně uzavírá smlouvu mezi jím a jeho brokerem, že v době uzavření obchodu inkasuje rozdíl v ceně CFD v době nákupu. CFD mohou být jak na ETF, tak na futures kontrakt nebo tzv. cash index.

Investor by měl vědět, který finanční nástroj bude chtít pro své účely využít.

Čtěte také  Jak Analyzovat grafy Akcií

Výhody a nevýhody každého přístupu:

 • Futures a opce: Mohou umožnit investorům spekulovat na pohyby indexů s vysokou finanční pákou. Nevýhodou je větší riziko a složitější strategie.
 • ETF: Výhodou je, že, jde o způsob investování s nízkými náklady. Nevýhodou je, že některé ETF mohou mít větší spread mezi nákupní a prodejní cenou. Další nevýhodou je, že retailoví investoři z Evropy mohou investovat pouze do ETF, které mají tzv. KID (Key Information Document). Do fondů, které KID neposkytují mohou v Evropě investovat pouze klienti s profesionálním statusem.
 • CFD: Výhodou je, že pokud broker nabízí CFD na ETF, která nemají KID a investor má status maloobchodního klienta, tak může do ETF de facto investovat. Nevýhoda CFD je pouze to, že investor nemá hlasovací práva a v případě krachu brokera bude problematické vymáhat plnění smlouvy (tj. výplatu rozdílu mezi nákupní a konečnou cenou CFD).

Obchodování indexů

Jde o investiční strategii, při které investoři a/nebo obchodníci spekulují na pohyby cen tržních indexů. Obchodování indexů umožňuje investorům a obchodníkům získat expozici k širšímu spektru trhů nebo konkrétním sektorům ekonomiky, aniž by museli nakupovat jednotlivé akcie.

V čem je význam Obchodování indexů

Význam obchodování indexů spočívá v několika faktorech.

 1. Umožňuje diverzifikaci portfolia, což snižuje riziko, protože se jedná o investici do celého trhu nebo určitého odvětví.
 2. Investoři mohou využít pohybů indexů pro krátkodobé a dlouhodobé obchodování.
 3. Pasivní investoři mohou využít burzovně obchodovaných fondů (ETF), které sledují indexy a umožňují jim získat podíl na výkonnosti trhu.

Jaký je Vývoj a popularita Obchodování indexů v posledních letech

V posledních letech zaznamenalo obchodování indexů na finančních trzích významný vzestup. Tento přístup získal popularitu díky několika faktorům:

 • Rostoucí povědomí investorů o výhodách diverzifikace a pasivního investování podpořilo poptávku po indexových investicích.
 • Technologický pokrok a snadnější přístup k trhům. Moderní obchodní platformy umožňují investorům obchodovat indexy s minimálními poplatky a v reálném čase. To usnadnilo i malým investorům přístup k této strategii.
 • Některé studie naznačují, že aktivní správa portfolia ne vždy dosahuje lepších výsledků než pasivní strategie následování indexů. Tento fakt dále podpořil popularitu obchodování indexů, neboť investorům umožňuje, aby se podíleli na širším tržním vývoji.

Jaké existují Obchodní strategie pro Indexy

Grafy indexů se nijak zásadně neliší od žádného jiného obchodního instrumentu, ačkoli někteří obchodníci stále hledají nějaké zvláštnosti. K obchodování s indexy na základě technické analýzy lze přistupovat stejně jako například k obchodování s komoditami nebo měnovými páry. Indexy lze analyzovat prakticky jakýmkoli indikátorem, technickou analýzou nebo pomocí price action.

Pokud se obchodníci s indexy rozhodnou do obchodování začlenit i fundamentální data, tak budou muset sledovat různé zdroje a analyzovat spoustu informací. V tom se obchodování s indexy liší od obchodování komodit nebo forexu.

Použití Technické (grafické) analýzy pro Obchodování indexů

Indexy, jakož i další instrumenty, někdy vytvářejí v grafech určité grafické patterny. Tyto vzorce mohou obchodníci použít pro vstup do trhu. Pouze musí věnovat pozornost otevírací době burzy, na které se index obchoduje.

Mějte na paměti, že trh nefunguje 24/7. Je tedy pravděpodobné, že se v grafu budou vytvářet gapy. Ty pak mohou určitým způsobem ovlivňovat proces formování různých patternů.

V případě intradenního obchodování nehrají gapy rozhodující roli. Nejlepší časové rámce pro tento způsob tradingu indexů jsou od M5 do M30. To obchodníkovi umožní provést analýzu velkého počtu svíček téměř bez gapů. Nejjednodušší je definovat patterny jako vlajka, klín, hlava a ramena a jejich obrácené verze.

Akciové indexy někdy reagují velmi rychle na zprávy, proto by se začátečníci měli během prvních 30 minut po otevření burzy, a také několik minut před a po zveřejnění důležitých zpráv, zdržet obchodování.

Obchodní strategie Indexy - Obchodování Supportů a Resistencí

Další populární možností obchodování indexů je sledování odrazů od úrovní supportů a resistencí. Existuje několik variant obchodování supportů a resistencí. My budeme diskutovat o komplexním přístupu, který používá reverzní svíčky a formace (jako Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star, Doji a Engulfing).

Odrazy od úrovní mohou investoři vyhledávat na jakémkoliv časovém rámci, přičemž gapy vznikající při zahájení obchodní seance nebudou mít žádný výrazný vliv. Je však třeba mít na paměti rizika střednědobého obchodování. Stop Loss, který bude přeskočený gapem, bude realizován za horší cenu.

Příklad Obchodování indexu S&P 500

Na H1 vidíme index S&P 500. Obchodník zakreslí linie supportu a resistence. Čím vyšší byla cena blízko určité historické hodnoty, tím silnější je tato úroveň a tím vyšší je pravděpodobnost odrazu (není však vyloučeno ani proražení). Cena se přiblížila úrovni klíčové resistence a poprvé vytvořila obratovou svíčku Shooting Star. Tím byl signál zaktivovaný. Index následně klesl, takže obchodník získal několik bodů.

Obchodování indexů

O něco později se cena opět přiblížila této úrovni a po jejím otestování opět vytvořila Shooting Star. Obchodníkovi se podařilo znovu uskutečnit sell obchod podle pravidel obchodování patternů Price Action (Stop Loss byl umístěn nad high signální svíčky). V tomto případě bylo riziko k potenciálnímu zisk opět menší než 1:4.

Akciové indexy

Tato obchodní strategie pro indexy se může poněkud pozměnit. Místo horizontálních linií supportů a resistencí můžeme použít kanály, jsou-li přítomny v grafu.

V takovém případě by měl obchodník provést nákup od spodního okraje kanálu a prodej od horního okraje kanálu. Vzhledem k tomu, že akciové indexy se obvykle dlouhodobě pohybují jedním směrem, doporučuje se obchodování podle trendů. Pozice proti trendu budou rizikovější.

Obchodování indexů - strategie

Obchodování indexů - Závěr

V tomto článku jsme rozebrali několik populárních indexů a některé možnosti jejich obchodování. V jednom článku je poměrně obtížné popsat všechny obchodní strategie použitelné pro obchodování indexů. Indexy mají určité zvláštnosti, ale analýza a srovnání stačí k tomu, aby si obchodník mezi nimi vybral vhodný instrument.

Díky akciovým indexům se sortiment obchodních nástrojů výrazně rozšířil. Někteří dlouhodobí investoři také věří myšlence, že společnosti se neustále vyvíjí a tak cena jejich akcií roste a v dlouhodobém horizontu se většina indexů pohybuje směrem nahoru. Obchodování s trendem tak považují v celkové perspektivě za výhodnější než obchodování proti trendu.

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.