Pohyb trhu do strany, známý také jako range, chop, obchodní rozpětí nebo cenové rozpětí, je stav, ve kterém trh tráví většinu času. Range trading neboli obchodování trhu do strany je tedy přístup, který by měl každý trader zařadit do svého arzenálu, protože ho využije častěji, než přístup obchodování s trendem.

Z různých zdrojů se dočtete, že trh se pohybuje v 70 % do strany a pouze ve 30 % na něm panuje rostoucí nebo klesající trend. Dá se říci, že pohyb do strany představuje jakousi cenovou rovnováhu. Avšak hned po proražení ceny z oblasti range lze očekávat výrazný pohyb.

V tomto článku se dozvíte co je to range, jak identifikovat obchodní rozpětí a podělíme se o několik populárních přístupů, jak obchodovat range.

Co je to Range trading

Range trading je obchodní strategie, která se zaměřuje na využívání opakujících se cenových rozpětí na finančních trzích. Hlavním cílem této strategie je, aby obchodník identifikoval a využil oblasti, ve kterých se cena pohybuje mezi předem stanovenými úrovněmi supportu a rezistence. Tuto strategii ocení obchodníci zejména v podmínkách stabilních trhů, kde cena nemá jasný směr trendu.

Jaké jsou základní principy Obchodování trhu do strany

Cenové rozpětí je oblast mezi úrovní supportu a reziztence, mezi kterými cena aktiv obchodovaných na trhu kolísá. Cenové rozpětí mohou obchodníci pozorovat na všech trzích, ať už jde o akcie, ETF, kovy, energie, forex, dluhopisy, měkké komodity či kryptoměny. 

Identifikace těchto rozpětí je pro Range trading klíčová. Obchodníci se totiž snaží vstupovat do obchodů ve chvílích, kdy cena dosahuje jedné z těchto hranic, a vystupovat, když se cena pohybuje směrem k opačné hranici.

Range trading je založený na identifikaci opakujících se vzorců a cyklů v cenovém chování aktiv. Tyto vzorce se nejčastěji odvozují z historických dat. Pomáhají obchodníkům předpovídat, kdy a kde se může vytvořit nové cenové rozpětí.

Range - Jak identifikovat na grafu Pohyb do strany

V literatuře range charakterizují jako boční pohyb ceny bez jasného směru nahoru nebo dolů. Jednoduše řečeno, cena se pohybuje doprava, místní maxima a minima jsou na velmi podobných úrovních.

V uptrendu by každé další maximum a minimum mělo být vyšší než předchozí. Tento stav pak můžeme nazvat býčím trendem. V tuto chvíli je důležité, aby obchodníci hledali pouze ty obchodní myšlenky, které jsou v souladu s rostoucí trendem.

Pokud jsou každé další maximum a minimum pod předchozím, pak jde o klesající trend. Zde by měli obchodníci vyhledávat signály pro další pokles ceny.

A konečně, pokud neexistuje jasný trend a ceny se otáčí z úrovně resistence níže a následně z úrovně supportu výše, jde o pohyb trhu do strany (range). V této situaci mohou tradeři obchodovat na obě strany.

Podívejme se na příklad range na grafu EUR/USD. Jak je vidět na grafu, horní hranice kanálu je blízko 1,1530. Po otestování této linie od ní cena klesla a přesunula se zpět k nejbližší oblasti supportu. A od 1,0550 se znovu odrazila výše až k horní hranici našeho kanálu.

EURUSD Range

Je důležité, aby se cena několikrát odrazila od úrovně supportu a několikrát také otestovala resistenci. To pro nás znamená, že se cena pohybuje do strany.

Jaké jsou Výhody a Nevýhody Obchodování do strany

Výhody Range Tradingu

  • Stabilní tržní podmínky - Range trading se nejlépe obchoduje ve stabilních tržních podmínkách, kdy se cena aktiv pohybuje v omezeném cenovém rozsahu mezi předem definovanými úrovněmi supportu a rezistence. V těchto podmínkách mohou obchodníci často identifikovat opakující se vzorce, což jim umožňuje pravidelně vstupovat a vystupovat z obchodů. Stabilní tržní podmínky poskytují obchodníkům určitou míru predikovatelnosti.
  • Využívání odpovídajících cyklů - Jednou z výhod této strategie je schopnost využívat cyklických pohybů v cenových rozpětích. Cykly mohou obchodníci odvodit z historických dat a zpětného testování. Pomáhají obchodníkům identifikovat pravidelné a opakující se vzorce pohybu cen. Tímto způsobem mohou obchodníci lépe předvídat, kdy může dojít k vytvoření nového rozpětí nebo k pohybu ceny směrem k jedné z hranic existujícího rozpětí.

Range Trading - Nevýhody

  • Potřeba být trpělivý - Hlavní nevýhodou obchodování trhu do strany je potřeba trpělivosti. V obdobích, kdy se cena pohybuje v bočním rozpětí, může být obtížné najít vhodné obchodní příležitosti. Obchodníci musí často čekat, až cena dosáhne jedné z hranic rozpětí. To může vést k obdobím relativní nečinnosti. Trpělivost je klíčovým atributem Range obchodníka. Musí vyčkávat na optimální okamžik pro vstup do obchodu.
  • Riziko Stagnace - Range trading může čelit riziku stagnace, zejména pokud se trh nachází v dlouhodobém trendu nebo se vyskytují nečekané události, nebo události černé labutě, které naruší stabilitu tržního prostředí. Stagnace může znamenat, že rozpětí jsou méně jasné nebo že se obchodní vzorce stávají méně předvídatelnými. Efektivní práce s rizikem stagnace je nezbytná pro zachování úspěšnosti této strategie v delší perspektivě.

Obchodujte 1000+ amerických akcií bez provize na platformě R StocksTrader

Kliknutím na tlačítko se dozvíte více a začněte investovat

partner-programme
Začít hned
partner-programme

Pro koho je Range trading vhodný

Range trading je vhodný především pro obchodníky, kteří preferují stabilní a předvídatelné tržní podmínky. Je to strategie pro ty, kteří jsou schopni vyčkávat a mají trpělivost čekat na správný okamžik pro vstup a výstup z obchodů. Tato strategie může být atraktivní pro investory, kteří preferují nižší riziko a hledají pravidelné zisky.

Vhodný je také pro obchodníky, kteří Range trading zakomponují do celkové strategie investičního portfolia. To jim může poskytnout diversifikaci a ochranu před nestabilními tržními podmínkami. Je však důležité, aby investoři pochopili, že obchodování trhu do strany může být nejefektivnější v určitých tržních prostředích, a proto by neměl být jedinou strategií v portfoliu. Diversifikace mezi různými strategiemi může pomoci minimalizovat riziko a zlepšit celkovou stabilitu portfolia.

Jaké jsou Rozdíly mezi Range tradingem a ostatními strategiemi

Srovnání Range tradingu s Trendovým Obchodováním

Trendové obchodování se zaměřuje na identifikaci a využití dlouhodobých směrů v cenovém vývoji aktiv. Range trading se obchoduje v omezeném cenovém rozpětí, trendové obchodování se snaží profitovat z jasně definovaných trendů, buď růstových nebo klesajících.

Trendové obchodování může nabízet vyšší výnosy v případě silného a trvalého tržního trendu. Jeho výhody spočívají v potenciálně vyšších ziscích, pokud obchodník do trendu nastoupí na jeho začátku a vydrží v něm setrvat většinu času. S tím přichází také vyšší riziko a psychická zátěž, zejména v nestabilních tržních podmínkách. Range trading může být méně riskantní v stabilních podmínkách. Riziko i zisky budou v porovnání s trendovým obchodováním nižší. Obchodníka tak překvapí jen neočekávané tržní situace (např. neočekávaný zásah centrální banky, překvapující projev politika, začátek geopolitického konfliktu, přírodní katastrofa, apod.).

Srovnání s Breakout Strategiemi

Breakout strategie se soustředí na období, kdy cena prorazí určitou úroveň supportu nebo rezistence, což naznačuje potenciální začátek nového trendu. To se liší od Range tradingu, kde obchodníci vstupují a vystupují z obchodů v rámci existujícího cenového rozpětí.

Správná volba mezi breakout strategií a Range tradingem závisí na aktuálních tržních podmínkách. V období stabilních cenových rozsahů může být Range trading efektivnější. Zatímco breakout strategie může být výhodná v dobách, kdy trh prochází významným pohybem.

Kombinace Strategií

Kombinace Range tradingu, trendového obchodování a breakout strategií může poskytnout investoři flexibilitu a snížit riziko. Diverzifikace portfolia různými strategiemi může pomoci vyvážit potenciální zisky a ztráty v různých tržních podmínkách.

Čtěte také  Průvodce pro indikátor Williams Percent Range (Williams %R)

Kombinování breakout principů s Range tradingem může být efektivní strategií. Obchodníci mohou využít informací z breakoutů k potvrzení nebo upravení svých očekávání ohledně pohybů v cenovém rozpětí. Tato kombinace může zvýšit přesnost obchodních rozhodnutí a zlepšit celkovou úspěšnost Range trading strategie.

Jak obchodovat Range (Pohyb do strany)

Tento typ pohybu považují někteří za dobrý pro začínající obchodníky. Začátečníci zpravidla rádi průměrují své pozice a v pohybu do strany se, na rozdíl od silných trendů, vracejí ceny k původním hodnotám.

Každopádně bychom se měli řídit pravidly Money Managementu a pokusit se obchodovat podle systému, tj. vyhýbat se intuitivnímu obchodování.

Obchodování Range s Divergencemi MACD

Pokud v silném trendu fungují dobře klouzavé průměry, tak při pohybu do strany obchodníci spoléhají na divergence na indikátoru MACD. Můžeme dokonce říci, že jakmile se všechny signály z MACD formují jeden po druhém, trh se dostal do range.

Pojďme se podívat na pár USD/CHF. Chceme-li použít MACD, přepneme se na H1. Kombinace větších a menších časových rámců je nedílnou součástí analýzy grafů. Jakmile obchodník identifikoval range na vyšším časovém rámci, jednoduše hledá vstupní body na menších časových rámcích.

USDCHF - Obchodování Range s divergencí MACD

Divergence, kterým by obchodníci měli věnovat pozornost jsou ty, které se vytvářejí v okamžiku, kdy cena testuje horní nebo dolní hranici našeho kanálu. Naopak, pokud se signál vytvoří uprostřed kanálu, měli bychom ho ignorovat.

Jak můžeme vidět, pokud byla jedna z hranic testována a na MACD se objevil signál, je vysoce pravděpodobné, že se ceny vrátí zpět do kanálu a budou se pohybovat opačným směrem. Vstup do obchodu by měl být podle pravidel obchodování divergence MACD. Je důležité, aby obchodník počkal, až signální linie unikne z oblasti histogramu indikátoru. To bude vstupní bod.

Obchodování Rozpětí s indikátorem RSI - Přeprodané a překoupené oblasti

Zde také uvidíme odrazy a následný pohyb v opačném směru hned po otestování úrovní nad 80 nebo pod 20 na indikátoru RSI. A co víc, samotný vznik těchto formací bude znamenat pohyb do strany.

USDCHF - Obchodování Range s indikátorem RSI

Návrat hodnot indikátoru pod 80 a test horní hranice kanálu dávají signál k prodeji. Návrat hodnot indikátoru nad 20 a test dolního okraje kanálu bude signalizovat nákup.

Obchodování Odrazů od úrovní Obchodního rozpětí (Range)

Pokud se trh pohybuje do strany, můžeme jednoduše obchodovat odraz od hranice kanálu. V takovém případě obchodník umístí ochranný Stop Loss o něco výše než nejbližší maximum (pokud prodáváme) nebo o něco níže než nejbližší minimum (pokud nakupujeme).

USDCHF - Obchodování odrazů od úrovní obchodního rozpětí (Range)

Pokud je například úroveň resistence na 0,9905, můžeme v okamžiku testování této oblasti otevřít prodejní pozici se SL nad 0,9935. Pokud ceny stále stoupají, mohou snadno uniknout z kanálu a začít tím nový trend, takže je lepší pozici uzavřít.

Pomohou Klouzavé průměry při Obchodování pohybu do strany?

Bohužel jeden z nejlepších trendových ukazatelů je v těchto fázích trhu zbytečný. Pojďme se znovu podívat na příklad páru USD/CHF. Jak vidíme, po překřížení MA nedojde k impulsnímu pohybu a cena se stále pohybuje proti našemu signálu. V pohybu do strany obchodníci často uvidí překřížení MA a zaznamenají tak ztráty.

USDCHF - Klouzavý průměr při pohybu do strany

Jak Minimalizovat rizika při Range tradingu

Přístup ke Správě kapitálu

Někteří obchodníci si stanoví fixní část rizikového kapitálu na každý obchod. Tato strategie spočívá v tom, že si obchodník určí pevný procentuální podíl kapitálu, který je ochotný riskovat v jednom obchodě. Stanovením předem stanoveného rizikového kapitálu se minimalizuje možnost velkých ztrát a zároveň se chrání celkový kapitál.

Další rozšířený přístup mezi obchodníky je postupný růst kapitálu. Ziskoví obchodníci postupně zvyšují svůj kapitál na základě zisků z obchodů. Tato strategie jim umožňuje reinvestovat zisky z jednotlivých obchodů, což může vést k rychlejšímu růstu celkového kapitálu. Zároveň je však důležité, aby byl obchodník obezřetný a nepodléhal přílišnému riziku, aby nedošlo k velkým ztrátám.

Používání Stop-Lossů

Používání stop-loss úrovní je klíčovým prvkem minimalizace ztrát nejen při Range tradingu. Obchodníci musí pečlivě určovat úrovně stop-loss na základě analýzy trhu a svojí averzi k riziku. Stop-loss úrovně by měl obchodník umístit na úrovních, které indikují pravděpodobné místa, kde se změní chování ceny. Správné stanovení stop-lossu je zásadní pro ochranu kapitálu a prevenci velkých ztrát.

Používání stop-lossů přináší výhody v podobě omezení ztrát a ochrany kapitálu. Je třeba, aby si obchodník uvědomoval výkyvy cen, které mohou vést k častému zasažení stop-loss objednávek. Investoři musí pečlivě vyvážit výhody relativně klidného range tradingu a nevýhody možné zvýšené volatility, která může cenu krátkodobě nadměrně “rozhýbat”  a zasáhnout stop-lossy.

Diversifikace Portfolia

V tomto článku už jsme zmínili možnosti diverzifikace v rámci range tradingu, trendového obchodování a breakoutu. Dalším způsobem diverzifikace je, že obchodníci rozloží svůj kapitál do různých aktiv, což pomáhá vyrovnat ztráty v jednom obchodě pomocí zisků v jiných. Diversifikace pomáhá minimalizovat vliv nepředvídatelných událostí na celkové portfolio. Různorodé portfolio ideálně obsahuje různé typy aktiv (např. akcie, ETF, komodity, měny, dluhopisy), aby obchodník dosáhl optimálního rozložení rizika.

Různorodost investic umožňuje, aby celkové portfolio vydělávalo v různých tržních podmínkách. Výběr vhodných aktiv závisí na investičním cíli a rizikovém profilu každého investora.

Rychlá Reakce na Tržní Změny

Pravidelné sledování aktuálních tržních podmínek je nezbytné pro rychlou reakci i při obchodování range. Obchodníci by měli být flexibilní a připraveni upravit své strategie v souladu s aktuálními událostmi a změnami v tržním prostředí. Rychlá reakce může umožnit uzavření obchodu před negativním vývojem a minimalizovat ztráty.

Emoční kontrola a Překonávání strachu a chamtivosti

Emoční kontrola je klíčovým aspektem minimalizace rizika také při Range tradingu. Obchodníci by měli být schopni udržet chladnou hlavu i při nečekaných událostech nebo nestandardním cenovém chování. Emoční stabilita pomáhá zabránit impulzivním rozhodnutím, která mohou vést k rychlým a nepromyšleným akcím.

Obchodníci by měli být schopni přijímat ztráty s klidem a nepodléhat pokušení držet ztrátový obchod a doufat, že se otočí do zisku. Racionalita a disciplína jsou klíčové pro dosažení dlouhodobého úspěchu.

Vstupte do světa investic prostřednictvím jedné aplikace

Objevte novou úroveň obchodování s R MobileTrader. Klikněte na tlačítko a nainstalujte si oceněnou aplikaci

partner-programme
partner-programme

Obchodování Range - Závěr

Obchodování v range je pohodlné z několika hledisek. Za prvé, obchodní rozpětí má jasné hranice. Obchodník vždy chápe, kde prodávat a kde nakupovat. Snadno se kontrolují rizika. SL je umístěn mimo kanál. Nejoblíbenější a nejjednodušší oscilátory, jako jsou MACD a RSI, fungují dobře. Stejně tak divergence, která dává jasný vstupní bod.

Nevýhodou tohoto trhu je výskyt falešných průrazů (false breakout) při testech hranicí oblasti range. To může obchodníka přesvědčit o začátku impulsního trendového pohybu. Kanály nejsou také vždy jasně viditelné na grafu a jejich detekce je velmi subjektivní.

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.