Non farm payrolls (NFP) je termín známý jak mezi profesionálními tak mezi maloobchodními tradery a investory. Každý měsíc se stává jednou z nejvýznamnějších makro událostí s dopadem na většinu finančních trhů.

V tomto článku se dozvíte, co znamená Non Farm Payrolls, jak NFP ovlivňují hodnotu USD a zlata a jak obchodovat NFP.

Co jsou Non Farm Payrolls

Non Farm Payrolls (NFP) je základní indikátor zaměstnanosti v USA, který ukazuje změny v počtu zaměstnanců v zemi za poslední měsíc, a to mimo zemědělský sektor. Ukazatel je založený na průzkumu, na který odpovídá zhruba 400 000 společností a 50 000 domácností. Publikované empirické zjištění tvrdilo, že pokud se NFP každý měsíc stabilně zvýší o + 200 000, přebytek HDP se rovná zhruba 3%.

Data NFP se zveřejňují první pátek každého měsíce současně s dalším důležitým ukazatelem, kterým je míra nezaměstnanosti. Ta ukazuje procentuální podíl nezaměstnaných (tj. ti kteří hledají zaměstnání, z celkového počtu pracovních sil v USA).

Příklad co je Non-farm

Non-farm zaměstnání označuje pracovní místa mimo zemědělský sektor. Patří sem různá odvětví a profesní sféry, které mají zásadní vliv na ekonomiku. Konkrétní příklad zaměstnání, které spadá do kategorie non-farm je třeba bankovní zaměstnanec.

Osoba pracující v bance, například jako bankovní úředník nebo finanční poradce, se považuje za non-farm (nezemědělskou) pracovní sílu. Tato práce se nepřímo vztahuje k produkci zemědělských výrobků a zaměřuje se na poskytování finančních služeb.

Jaká odvětví jsou Zahrnuta a jaká jsou Vyloučena z Non-farm

Kategorie non-farm zaměstnání zahrnuje širokou škálu odvětví, která nejsou přímo spojena s produkci zemědělských plodin, chovem dobytka nebo lesním hospodářstvím. Mezi tato odvětví patří například:

 • Bankovnictví a finanční služby
 • Vzdělávání a školství
 • Zdravotnictví a sociální péče
 • Průmysl a výroba
 • Stavebnictví
 • Služby v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví
 • Informační technologie a komunikace
 • Obchod a maloobchod

Naopak, zemědělský sektor, který zahrnuje zemědělskou výrobu a související činnosti, je z definice non-farm vyloučený.

Důležitost pochopení konceptu Non-farm pro Interpretaci NFP reportu

Porozumění konceptu non-farm je klíčové pro správnou interpretaci Non Farm Payrolls (NFP) reportu. NFP report poskytuje informace o celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA. Změny v počtu non-farm zaměstnání se považují za důležitý indikátor ekonomického růstu a stabilitu.

Správné pochopení tohoto konceptu je nezbytné pro investory a obchodníky, protože výsledky NFP reportu mohou významně ovlivnit finanční trhy, včetně forexu. V případě, že se v NFP reportu objeví silné zvýšení nebo pokles non-farm zaměstnanosti, může to mít důsledky na hodnotu amerického dolaru a dalších aktiv.

Investoři a obchodníci sledují NFP report a reagují na něj při rozhodování o svých investicích a obchodních strategiích. Porozumění konceptu non-farm a jeho vazby na NFP report je zásadní pro interpretaci těchto událostí a přijímání informovaných rozhodnutí na finančních trzích.

Jak Non Farm Payrolls ovlivňují USD

Non Farm Payrolls (NFP) jsou důležitým indikátorem stavu americké ekonomiky a mají silný vliv na hodnotu amerického dolaru. Vztah mezi NFP a USD spočívá v jejich vzájemné korelaci. Když je výsledek NFP reportu silný a ukazuje na robustní růst non-farm zaměstnanosti, tak to obvykle vede ke zvýšení důvěry v americkou ekonomiku a posilování amerického dolaru. Naopak, slabý výsledek NFP reportu, který naznačuje nižší růst nebo dokonce pokles non-farm zaměstnanosti, může oslabit důvěru v americkou ekonomiku a mít negativní dopad na hodnotu USD.

Jak pozitivní nebo negativní Výsledky NFP reportu ovlivňují směnný kurz USD

Reakce směnného kurzu USD na výsledky NFP reportu závisí na očekávání trhu a překvapení v datech. Pozitivní výsledky NFP reportu, které překračují očekávání, často vedou k posílení amerického dolaru. Investoři a obchodníci jsou motivováni investovat do amerického dolaru v důsledku vyšších očekávaných výnosů a vyšší důvěry v ekonomiku.

Naopak, negativní výsledky NFP reportu, které zaostávají za očekáváními, mohou vést k oslabení amerického dolaru. Investoři mohou ztrácet důvěru v americkou ekonomiku a hledat jiné alternativy pro své investice. To může vést k prodeji USD a oslabení jeho směnného kurzu vůči jiným měnám.

Příklady, jak se NFP reporty projevily na hodnotě USD

Historie ukazuje mnoho příkladů, kdy výsledky NFP reportu měly významný dopad na hodnotu USD. Například, výrazný růst non-farm zaměstnanosti v NFP reportu v roce 2018 vedl k posílení dolaru a ovlivnil směnné kurzy napříč trhy. Naopak, negativní výsledky NFP reportu v roce 2020, kdy se ukázalo, že se non-farm zaměstnanost snižuje v důsledku pandemie COVID-19, vedly k oslabení dolaru a výraznému pohybu směnných kurzů.

Tyto příklady ukazují, jak NFP reporty mohou být klíčovým faktorem pro investory a obchodníky při rozhodování o obchodování s americkým dolarem. Pro obchodníky je důležité, aby sledovali výsledky NFP reportu a reagovali na ně v souladu s analýzou a očekáváními trhu, aby se efektivně využilo těchto informací při obchodování s USD.

Jak Non Farm Payrolls ovlivňují Zlato

Existuje také určitý vztah mezi výsledky Non Farm Payrolls (NFP) a cenou zlata. Tento vztah je založený na vnímání investic jako bezpečných přístavů a rizikovými. Zlato se považuje za bezpečný přístav v době ekonomických nejistot a nestability. V případě, že výsledky NFP reportu ukazují na negativní ekonomické trendy, jako je zhoršující se nezaměstnanost nebo nižší růst non-farm zaměstnanosti, investoři se mohou obrátit ke zlatu jako k investičnímu aktivu, které je považováno za stabilní a odolné vůči ekonomickým otřesům.

Jak výsledky NFP reportu mohou ovlivnit Trh zlata

Pokud výsledky NFP reportu naznačují silnou non-farm zaměstnanost a ekonomický růst, investoři se mohou více zaměřit na rizikové aktiva a odklonit se od bezpečných přístavů, jako je zlato. To by mohlo vést k poklesu cen zlata, protože poptávka po něm klesne.

Naopak, pokud výsledky NFP reportu ukazují na slabou non-farm zaměstnanost a možnou ekonomickou nestabilitu, investoři se mohou obrátit ke zlatu jako k bezpečnému přístavu. To by mohlo vést k nárůstu poptávky po zlatě a posílení jeho ceny.

Čtěte také  Reverzní rozdělení akcií (Reverse Stock Split) - Vše, co potřebujete vědět

Pokud jsou výsledky NFP reportu nejednoznačné a nedávají jasný signál o stavu americké ekonomiky, může to vyvolat nejistotu na trhu. V takovém případě se investoři mohou obrátit ke zlatu jako stabilní investici, což by mohlo vést k mírnému růstu ceny zlata.

Jaký mají Investoři vliv na pohyb ceny zlata po zveřejnění NFP

Po zveřejnění NFP reportu je klíčové sledování toho, jak investoři reagují na výsledky a jaký vliv to má na pohyb ceny zlata. Pokud investoři reagují na silné výsledky NFP pozitivně a obracejí se k rizikovým aktivům, jako jsou akcie, může to vést k poklesu cen zlata. Naopak, pokud investoři reagují na negativní výsledky NFP a hledají bezpečné přístavy, cena zlata může růst.

Proč jsou NFP pro trading Zajímavé

Jde o jeden z velmi důležitých údajů o americké ekonomice, na který může trh výrazně reagovat. Dá se očekávat výrazný pohyb cen, který lze použít k obchodování.

Non-Farm Payrolls je poměrně volatilní ukazatel. Po zveřejnění NFP dochází často k velkým cenovým pohybům jak na akciích, tak měnách i komoditách. Těchto volatilních období na trzích se snaží využít především krátkodobí obchodníci, tvůrci AOS a HFT firmy.

Příklad obchodní příležitosti po Zveřejnění NFP

Například dne 5. června 2019 se ukázalo, že údaje NFP jsou mnohem lepší, než se očekávalo. Místo očekávaných +160 000 se vytvořilo +224 000 pracovních míst. Dolar reagoval výrazným růstem. Zlato (XAU/USD) za dvě hodiny kleslo o více než 200 bodů (20 USD).

Non Farm Payrolls (NFP)

3 kroky Jak obchodovat Non Farm Payrolls (NFP)

1. NFP - Výběr času obchodování

K tomu bude zapotřebí makroekonomický kalendář (NFP ekonomický kalendář), ve kterém najdeme datum a čas zveřejnění NFP. Vezměme tedy např. NFP a nezaměstnanost v USA v pátek 4. října 2019. Podíváme se na kalendář a vidíme, že zveřejnění zpráv je plánované na 14:30 středoevropského času. Do této chvíle musíme provést technickou analýzu a navrhnout obchodní plán.

Nonfarm payrolls kalendář

2. Příprava Obchodního plánu pro obchodování Non Farm Payrolls

Chcete-li připravit dobře svůj obchodní plán, měli byste analyzovat cenový graf a rozhodnout o místě vstupu a čase obchodu. Zde bude velmi užitečná:

 • technická analýza (protože bude ukazovat na nejbližší silnou úroveň supportu/resistence)
 • cenové patterny
 • grafické patterny

Tato technická analýza nám umožní najít vstup do trhu a ukázat nám perspektivy budoucího cenového pohybu. Pokud splníme všechny nezbytné podmínky, tak nám kompletní obchodní plán dá jasná kritéria.

Příklad plánu pro Obchodování Non Farm Payrolls (NFP) - Zlato vs. USD

Pojďme se podívat na příklad obchodního plánu pro zlato (XAU/USD). Dlouhodobý trend je rostoucí, v krátkodobém horizontu dochází ke klesající korekci. Na H1 grafu jsme nenašli žádné vytvořené cenové formace, ale zakreslili jsme důležité úrovně supportů a resistencí.

Hodinu před zveřejněním NFP se zlato obchodovalo blízko horní hranice úzkého cenového kanálu mezi úrovní supportu 1 505,00 USD a úrovní resistence na 1 510,00 USD. Obchodník se rozhodl, že po zveřejnění NFP bude obchodovat breakout (proražení) nebo falešný breakout hranic tohoto kanálu.

Příklad jak obchodovat Non Farm Payrolls (NFP)

3. Obchodování plánu na XAU/USD

Těsně před zveřejněním NFP přepne obchodník na nižší časový rámec M1 a pozorně sleduje pohyb ceny na úrovních stanovených v plánu. V našem příkladu hned po zveřejnění zpráv ve 14:30 vyskočilo zlato nad hranici resistence 1 510,00 USD a nové lokální maximum stanovilo na 1 515,60 USD. Nepodařilo se mu tam však zůstat. Medvědi (prodejci) převzali iniciativu a uzavřeli minutu pod 1 510,00 USD, což ukazuje falešný breakout (proražení).

Obchodník otevřel svoji prodejní pozici na základě falešného breakoutu (proražení) 1 510,00 $ za cenu 1 508,00 $; Stop Loss byl 50 bodů na $ 1 513,00. V ideálním případě by SL měl být umístěný za lokální maximum na 1 515,60 $. Je však třeba vzít v úvahu také poměr SL k zisku (nesmí být menší než 1:1, raději 1:2).

Jako první cíl uzavření části zisku si obchodník vybral support v podobě kulatého čísla $ 1 500,00. Pokud by cena prorazila výrazně i tuto úroveň, může trader držet pozici dále, až k dalšímu supportu.

Obchodování XAUUSD

Za zmínku stojí, že pozice byla otevřena pouze na základě technických indikátorů. Výsledky zpráv nebyly brány v úvahu. Zveřejněná data mohou být analyzována později, když je obchod již otevřen, aby byly dobře vyhodnoceny perspektivy dalšího vývoje a učinilo se konečné rozhodnutí o tom, zda uzavřít část zisku co nejrychleji nebo držet pozici déle.

V našem příkladu se ukázalo, že čísla NFP byla horší, než se očekávalo: +136 000 proti +162 000. Současně byly revidovány a zvýšeny předchozí údaje a míra nezaměstnanosti byla oproti prognóze 3,7% snížena na 3,5%. Výsledkem bylo, že dolar přestal klesat poměrně brzy a rychle obnovil svůj růst, nicméně kontroverze dat pohyb omezila.

Non Farm Payrolls (NFP) - Závěr

Obchodování zpráv je velmi riskantní, protože může stejně rychle přinést zisk jako ztrátu. Obchodník by měl vždy učinit co nejvyváženější rozhodnutí, než se pustí do obchodování.

V případě Non-Farm payrolls obchodníci typicky volí krátkodobé intradenní obchodování, protože pokud si ponechají pozici přes víkend (sobota a neděle), situace se může výrazně změnit.

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.