Přechod na zelenou energii znamená rozšíření produkce produktů obsahujících měď. V důsledku toho poptávka po tomto kovu pravděpodobně v dlouhodobém horizontu poroste. Je vhodný čas na investice do mědi?

Experti Goldman Sachs uvádějí, že cena mědi by mohla do roku 2025 vzrůst na 15 000 USD za tunu. Důvodem tohoto růstu je omezená nabídka mědi a extrémně dlouhý životní cyklus dolu.

Vzhledem k okolnostem můžeme předpokládat, že společnosti těžící měď by mohly mít obrovský prospěch z globálního přechodu na alternativní energetiku. Právě na tyto společnosti se zaměří dnešní článek. 

Investování do Mědi - Co bychom měli vědět

Měď je kujný, tažný, růžovo-oranžový kov, který je účinným vodičem tepla a elektřiny. Používá se téměř ve všech oblastech lidské činnosti, jako je doprava, průmyslová a lékařská technika, elektrospotřebiče, stavebnictví, finance a samozřejmě energetika.

Cena mědi se považuje za ukazatel zdraví globální ekonomiky. Když její cena začne klesat, znamená to, že globální ekonomika zažívá zpomalení. V současné situaci by to někteří dokonce mohli považovat za „posla“ recese.

Investice do Mědi - Co ovlivňuje Cenu mědi

Politické a ekologické otázky mohou mít významný vliv na ceny mědi. Zpřísnění ekologických předpisů donutí podniky k modernizaci jejich zařízení a zvýšení využívání obnovitelných energií. Všechna tato opatření budou v různém množství zahrnovat měď. Politicky motivovaná rozhodnutí, jako jsou například sankce, mohou zkomplikovat vývoz mědi z některých konkrétních regionů.

Stávky v dolech, přírodní katastrofy, vojenské konflikty – seznam faktorů s dopadem na měď je poměrně dlouhý, ale nejdůležitější z nich je růst globální ekonomiky, který způsobuje expanzi produkce a vyšší poptávku po kovu.

Například v posledním desetiletí poptávku po mědi vytvářela převážně čínská ekonomika a to se nyní děje i v Indii. Předpokládá se, že spotřeba mědi v Indii se do roku 2025 zdvojnásobí.

Jak se Těží měď

Aby byly ceny mědi stabilní pro všechny účastníky trhu, měl by poměr poptávka/nabídka být blízko jedné. Přechod na zelenou energii znamená vyšší poptávku po mědi, což zase vyžaduje zvýšenou produkci. Ale je opravdu snadné toho dosáhnout?

V současnosti pokrývají Chile a Peru 50 % celosvětové produkce mědi. Čína je na třetím místě v produkci mědi. Ale je také největším dovozcem mědi. To znamená, že objem mědi vyrobené v Číně nestačí uspokojit domácí poptávku.

Čína navíc vykazuje aktivní růst výroby elektromobilů, která vyžaduje o 150 % více mědi ve srovnání s konvenčními vozidly.

V Chile vláda plánuje zavést změny ústavy. Nový návrh obsahuje předpisy, které komplikují proces schvalování těžby nerostů.

Před 20 lety patřily USA mezi 3 země s největší produkcí mědi. Postup při schvalování těžby nerostů se však v průběhu let ztížil, což vedlo k poklesu produkce mědi asi okolo 100 %.

Svět nyní čelí poněkud neobvyklé situaci. Není žádným tajemstvím, že potřeba mědi poroste a mnoho zemí již zavádí ekologické předpisy, což zvyšuje poptávku. Zároveň se ale komplikuje proces schvalování těžby nerostů.

Existují dva další způsoby, jak zvýšit dodávky mědi.

  1. recyklace
  2. zavedení vyšší míry vyčerpání rudy

Ani tyto metody však pravděpodobně nevyplní nedostatek, protože bude stále nutný nerostný průzkum a stavba nových dolů.

Jak investovat do Mědi - Jaké jsou Komplikace s novými doly

Pokud některý sektor ekonomiky vykazuje růst, tato skutečnost okamžitě přitahuje investory, kteří v něm chtějí vytvořit zisk. Totéž se očekává u mědi. Peníze nasměrují do průzkumu nových ložisek.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) však celý proces od otevření až po těžbu první dávky mědi trvá více než 16 let.

Čtěte také  Top 5 společností - Akcie v sektoru Obnovitelné energie

V důsledku toho i ty nejoptimističtější předpovědi říkají, že těžařské společnosti nebudou v příštích 5-10 letech schopny držet krok s rostoucí poptávkou. V tomto světle se názor vyjádřený odborníky Goldman Sachs, že cena mědi může překročit 15 000 dolarů, zdá docela rozumný.

Investice do Mědi - Co se aktuálně děje s Cenami mědi

Jak jsme již zmínili, ceny mědi vynikajícím způsobem ukazují zdraví globální ekonomiky. V březnu 2022 dosáhly nového maxima na londýnské burze kovů a poté začaly pomalu klesat. Do července 2022 klesly téměř o 30 %.

Investice do mědi - graf ceny mědi
Cena mědi na LME*

Prvním důvodem tohoto poklesu byla karanténní omezení v Číně. V roce 2022 Čína zavedla četná karanténní omezení, která snížila míru využití kapacity ze 77,4 % na 75,1 % a vedla ke snížení poptávky po mědi.

Druhým důvodem je globální ekonomické zpomalení. Vysoké ceny energií zvyšují výrobní náklady a zvyšují spotřebitelské ceny. V důsledku toho začala spotřebitelská poptávka klesat. Sklady byly plné naskladněného zboží a výrobci neměli jinou možnost než snížit výrobní cíle.

Tuto dynamiku můžeme snadno vidět na míře využití kapacity v USA. V dubnu dosáhla 80,9 %, ale v současnosti je pouze na 80 %.

Jak investovat do mědi - Míra využití kapacity v USA
Míra využití kapacity v USA*

Z hlediska investice do mědi lze situaci nazvat ojedinělou. Přechod na zelenou energii implikuje dlouhodobě rostoucí poptávku po mědi. Její cena se však aktuálně nachází 30 % pod historickým maximem. V době, kdy globální ekonomika začne nabírat na síle, může měď stát více než 10 000 dolarů za tunu.

K podobným cenovým výkyvům dochází u společností zabývajících se těžbou/prodejem mědi. Tyto akcie se nyní obchodují hluboko pod maximy dosaženými dříve v roce 2022.

Investování do Mědi - Kdo vede Průmysl těžby mědi

Největšími společnostmi v tomto odvětví z hlediska kapitalizace jsou Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) a Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO). Jejich kapitalizace se odhaduje na 40,2 miliardy a 36,6 miliardy dolarů.

Mezi těmito dvěma akciemi existuje korelace. Obě od dubna 2022 klesají. Rozdíl je o kolik. Po dosažení svých maxim v dubnu klesla společnost Freeport-McMoRan o 44 %, zatímco společnost Southern Copper Corporation ztratila 36 %.

Investice do mědi - grafy Freeport-McMoRan a Southern Copper Corporation
Grafy Freeport-McMoRan a Southern Copper Corporation*

Southern Copper Corporation se zaměřuje na práci s kovy obecně a s mědí konkrétně. Freeport-McMoRan se kromě kovů zabývá těžbou a prodejem fosilních paliv, jako je ropa a plyn. Těžební zařízení obou společností se nacházejí v Chile a Peru. Jak jsme již zmínili, tyto země jsou největšími exportéry mědi. 

Jak Investovat do Mědi - Jaká jsou Rizika investic do průmyslu těžby mědi

Když cena produktu zůstává velmi vysoká, výrobci začnou hledat způsob, jak jej nahradit. Alternativou k mědi mohou být levnější kovy, jako je nikl, olovo, železo a hliník.

Nahrazení mědi by samozřejmě mohlo vést ke snížení kvality ostatních produktů, ale pokud ceny mědi zůstanou příliš vysoké, výrobci by se mohli této pravděpodobnosti vyhnout a přejít k alternativám. V tomto případě mohou ceny mědi zpomalit nebo se dokonce obrátit směrem dolů.

Ceny mědi navíc zcela jistě utrpí při zpomalení světové ekonomiky nebo možná recese.

Investice do Mědi - Závěr

Trend je přítel investorů. Přechod na zelenou energii je hlavním motorem růstu ceny mědi. Tento proces je však naplánován až do roku 2050 a během tohoto období může nastat několik krizí, které donutí ceny mědi buď růst, nebo klesat.

Obecná tendence naznačuje expanzi spotřeby mědi ve všech průmyslových odvětvích. Pokud se podíváme na současné pohyby z tohoto úhlu, pokles, kterého jsme dnes svědky, by se dal považovat za korekci v rámci uptrendu.

* — Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy