Bezpečnostní opatření

U RoboMarkets neposkytujeme pouze finanční služby, ale také se staráme o naprosté soukromí a bezpečí našich klientů. Tyto zásady se vztahují nejen na současné klienty, ale i minulé a budoucí.

Kdo shromažďuje údaje?

RoboMarkets Ltd je evropský broker regulovaný podle Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySEC), licenční číslo 191/13.

Společnost shromažďuje osobní informace, informace o chování a další typy dat, s čímž jste souhlasili při využívání všech našich webových stránek, jako jsou https://www.robomarkets.com, https://rtrader.umstel.com, včetně jejich dalších jazykových verzí a subdomén. V takovém případě budeme Klienta informovat a požádáme ho předem o souhlas.

Shromažďování informací o vašich aktivitách slouží pouze k obchodním účelům a jeho cílem je zvýšit kvalitu nabízených služeb, včas vás informovat o nových službách a produktech RoboMarkets, důkladně sledovat vaše finanční kapacity a potřeby a zpracovávat transakce.

Jaký typ údajů shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, uchovávat a využívat následující, ale ne jenom tyto, osobní údaje:

Údaje o vaší totožnosti: Vaše křestní jméno/druhé jméno/příjmení, uživatelské jméno nebo další identifikátory, které jste při využívání našich služeb vytvořili, potvrzení totožnosti v digitální podobě, datum a místo narození, pohlaví, země trvalého pobytu a občanství.

Kontaktní údaje: Adresa vašeho bydliště, včetně potvrzení této adresy v digitální podobě, vaše telefonní číslo, e-mailová adresa.

Profesní údaje: Vzdělání, zaměstnání, jméno zaměstnavatele, zkušenosti s online obchodováním, znalost online obchodování a rizik s ním spojených, včetně relevantních důkazů těchto informací.

Finanční a daňové údaje: Roční a měsíční příjem, čistá hodnota kapitálu, DIČ a země daňové rezidence, číslo účtu a výpisy z účtu, čísla platebních karet a potvrzení jejich vlastnictví, informace o elektronických peněženkách, zdroj finančních prostředků.

Údaje o technickém využití: Vaše IP adresa a poloha, typ a verze prohlížeče, typ a model zařízení, operační systém a další údaje spojené s charakteristikou zařízení, které využíváte k přístupu na naše webové stránky.

Údaje o chování: Všechny informace týkající se vašeho chování na našich webových stránkách – kliknutí na odkazy, stahování, rolování atd.

Marketingové údaje: Souhlasy se zasíláním propagačních a reklamních materiálů společně s komunikačními kanály a jazykem zpráv.

Zásady používání cookies

Cookies jsou soubory obsahující informace, které využívají webové stránky k zaznamenání návštěvnosti. Tyto informace jsou dočasně uloženy na pevný disk vašeho počítače nebo mobilního zařízení při první návštěvě webových stránek a následně umožňují zjistit typ vašeho prohlížeče.

Replacement phrase: RoboMarkets Ltd využívá soubory cookies k určení nejzajímavějších služeb pro své klienty a k posouzení aktivit návštěvníků webových stránek Společnosti. Díky těmto souborům taktéž dokážeme určit nejžádanější typy reklam a odhadnout oblíbenost zdrojů spojených s oslovováním potenciálních klientů.

Jaké typy souborů cookies využíváme?

Cookies relace: Tento typ souborů cookies je aktivní pouze během vašeho pobytu na našich webových stránkách (při jejich využívání) a ukládá se do doby uzavření prohlížeče.

Analytické cookies: Tento typ souborů cookies shromažďuje informace o vašem chování a využívání našich webových stránek a tyto informace poté přeposílá do našeho analytického softwaru, kde jsou informace uloženy po dobu až 6 měsíců. Tyto informace nezahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje, jsou tedy anonymní. Využíváme je především ke sledování aktivity uživatelů na našich webových stránkách, díky čemuž jim můžete zajistit bezproblémový chod všech platforem a sledovat potenciální nedostatky.

Propagační cookies: Tento typ souborů cookies využíváme k zobrazení vhodné propagace návštěvníkům našich webových stránek ve chvílích, kdy nevyužívají naše platformy. Mohou obsahovat soubory cookies třetích stran jednoho nebo více našich propagačních partnerů.

Preferenční a funkční Cookies: Tento typ souborů cookies udává vámi zvolené možnosti při používání našich webových stránek, ať už jde o jazyk stránek nebo uzavírání vyskakovacích oken.

Jak spravovat nastavení souborů cookies

Soubory cookies, které se na vaše zařízení ukládají při návštěvě našich webových stránek můžete odstranit prostřednictvím svého webového prohlížeče. Návod pro správu souborů cookies v nejznámějších prohlížečích najdete níže:

Vezměte na vědomí, že odstraněním souborů cookies můžete narušit funkcionalitu našich a dalších webových stránek.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Obecný dokument popisující právní základy, dle kterých zpracováváme osobní údaje, najdete na našich webových stránkách nebo v klientské členské sekci: Podmínky zpracování osobních údajů.

Hlavní důvody a účely shromažďování osobních údajů v souladu s legislativou najdete níže:

Smluvní povinnosti: Abychom vás mohli přijmout za svého Klienta, musíme v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami zažádat a ověřit vaše osobní informace.

Právní povinnosti RoboMarkets se musí řídit několika zákony regulujícími finanční organizace (např. zákony proti praní špinavých peněz, zákony o poskytování finančních služeb, zákony týkající se společností, zákony týkající se soukromí a daňové zákony). Tyto zákony a směrnice ukládají Společnosti povinnost shromažďovat a uchovávat osobní údaje požadované v jejích dokumentech.

Zpracování stížností: Abychom mohli vyřešit vaše stížnosti, můžeme využít údaje poskytnuté v žádosti.

Analýza údajů: Využíváme různé nástroje pro shromažďování behaviorálních a kvantitativních dat o uživatelích našich webových stránek a odběratelích našich e-mailů, abychom jim poskytli nejlepší uživatelský zážitek a zobrazoval se jim vhodný obsah.

Propagační účely: Pokud budete souhlasit se zasíláním našich propagačních materiálů, využijeme osobní údaje, které jste nám poskytli, k zasílání informací o našich produktech, službách a nadcházejících událostech.

Právní oznámení: Zákon nám ukládá povinnost, informovat vás o změnách našich produktů, služeb a/nebo smluvních dohodách a za tímto účelem můžeme využít vaše osobní údaje.

Hlavní důvody a účely shromažďování osobních údajů najdete popsané v dokumentu ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Komu můžeme sdělit vaše osobní údaje?

Společnost si vyhrazuje právo poskytnout vaše osobní údaje v požadovaném rozsahu a ve výše zmíněných účelech:

  • externím poskytovatelům propagace a reklamy;
  • externím poskytovatelům služeb;
  • partnerům a partnerským společnostem;
  • vládním orgánům;
  • auditorům a dodavatelům;
  • komukoliv, komu udělíte právo.

Vezměte na vědomí, že vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytneme třetím stranám, které Společnost nezná a se kterými nemá uzavřenou odpovídající smlouvu.

Pokud by k takovému případu mělo dojít, bude vždy Klient předem informován a zažádán o souhlas s těmito aktivitami v souladu s GDPR.

Převod údajů mimo EHP

RoboMarkets nepřevádí vaše osobní údaje mimo EHP.

Vaše práva týkající se osobních údajů

V souladu se zákony máte, v souvislosti s osobními údaji které zpracováváme a uchováváme, tato práva:

1. Právo být informován o skutečnosti, že zpracováváme vaše osobní údaje a které údaje konkrétně zpracováváme.

2. Právo přístupu k osobním údajům.

3. Právo změnit své osobní údaje, pokud nejsou přesné nebo se změnily.

4. Právo na odstranění svých osobních údajů z našich serverů na základě odůvodněné žádosti.

5. Právo omezit zpracování vašich osobních údajů (které se nevztahuje na jejich uchovávání).

6. Právo na převod údajů. Za určitých podmínek máte právo získat všechny osobní údaje, které uchováváme, ve strojově čitelném formátu.

7. Právo zamítnout zpracování osobních údajů.

8. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování včetně profilování, pokud to nebrání plnění smluvních podmínek mezi vámi a RoboMarkets.

S ohledem na práva Klienta vás Společnost informuje, že můžete uplatnit výše uvedená práva, pokud nejsou v rozporu s právními požadavky Opatření proti praní špinavých peněz a Zákonů o financování terorismu, Evidenční povinnosti Společnosti atd.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Chcete-li uplatnit svá práva, podat stížnost nebo se na něco zeptat v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi vámi a Společností, kontaktujte nejdříve našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected].