Mnoho z vás již jistě slyšelo o swingovém tradingu, ale možná jste nevěděli, že sami jste swingoví obchodníci. V tomto článku se podíváme právě na swingové obchodování na Forexu a na různé strategie pro swingové obchodování.

Co je Swingové obchodování

Obchodování swingů je přístup k finančním trhům, který se objevil docela dávno. Je třeba poznamenat, že se nejedná o systém, ale o styl obchodování. To znamená, že může obsahovat několik taktik a strategií, jak se chovat na trhu.

Tento přístup popsal v 50. letech minulého století George Douglas Taylor ve své knize The Taylor Trading Technique. Tuto metodu navrhl především pro akciový trh, ale stala se stejně populární i na jiných trzích.

Stejně jako u každého jiného přístupu i swingové obchodování používá k dosažení zisku z tržních operací změnu ceny. Pozice může zůstat v trhu od několika hodin až po několik dnů. Swingové obchody tak vyžadují profesionalitu a sebeovládání.

Takový styl umožňuje ukončení obchodu po nahromadění dostatečného zisku a zůstání stranou, zatímco trh vykazuje krátkodobé, ale intenzivní výkyvy volatility. Pokud nemáte dostatek času na  intraday obchodování a nechcete si nechat ujít příležitosti, které se objevily na trhu, jsou pro vás vhodné právě forex swing obchody.

Swingové obchodování - princip

Jaký je Princip pro Swing Forex

Hlavní princip swingového tradingu je obchodování v souladu se současným trendem. Jinými slovy, swingový obchodník se vyhýbá obdobím korekce na trhu a snaží se podílet na všech tržních impulsech - swingových pohybech.

Obecně platí pravidlo:

Jedním ze signálů ke vstupu do obchodu, je proražení support/resistence úrovně.

Moderní swingový obchodník obvykle studuje dlouhodobé obchody a může držet své pozice ne celé hodiny, ale týdny a dokonce měsíce, což závisí na délce trendu, který sleduje. Délka trendu zase závisí na situaci na trhu.

Jaké jsou Swingové obchodní strategie

Technická analýza pro Swing Forex

Technická analýza (TA) je první volba téměř pro všechny obchodníky. Díky ní může obchodník zjistit, jaký instrument obchodovat. Prvky technické analýzy se mohou lišit, ale všechny mají za cíl definovat převládající trend.

Například indikátor Moving Average (MA) může definovat support úroveň v uptrendu nebo úroveň resistence downtrendu. Pro definování cílů pohybů a úrovní korekce může obchodník použít Fibonacciho úrovně.

Fundamentální analýza pro Forex swing

Fundamentální analýza založená především na sledování statistik a zpráv je dalším způsobem pro swingové obchodování. Tato metoda pomáhá sledovat nové střednědobé a dokonce i dlouhodobé trendy. Zveřejnění údajů o nezaměstnanosti, HDP, změnách úrokových sazeb a čtvrtletní zprávy společností mohou přinést zajímavé swingové obchodní příležitosti.

Obchodování proti trendu jako Swing obchodní strategie

Tuto metodu používá pouze ta část swingových obchodníků, která je schopna se vypořádat s vysokými riziky. Zpravidla najdou maximum swingového pohybu v uptrendu, kde vstoupí do prodejní pozice. Z obchodu vystupují na konci korekce. Obchodují tak minimum downtrendového pohybu.

Japonské svíčky jako strategie pro Swingové obchodování

Svíčkové grafy se snadněji čtou a interpretují než tradiční sloupcové a histogramové grafy. Obchodníci mohou pomocí svíčkových patternů definovat medvědí nebo býčí převahu na trhu. Tyto informace pomáhají nastavit obchodníkovi tradingové priority.

Jak začít se Swingovým obchodováním

Pro začínající investory, kteří se chtějí pustit do swingového obchodování, je důležité postupovat opatrně a řádně se připravit. Následující kroky vám pomohou začít.

Swingové obchodování - Jaké jsou základní kroky pro začátek

 1. Vzdělávejte se: Než začnete s obchodováním, je důležité pochopit základy finančních trhů, technické analýzy a klíčových pojmů. Přečtěte si knihy, navštivte webové stránky, sledujte vzdělávací videa a účastněte se webinářů od zkušených swingových obchodníků.
 2. Vytvořte si obchodní plán: Definujte své cíle, strategii a pravidla pro obchodování. Uveďte, jaké trhy a nástroje budete sledovat, jaký bude váš časový rámec a jaké budou vaše ziskové cíle a omezení ztráty. Důkladně zvažte své finanční možnosti a stanovte si rozumný obchodní kapitál.
 3. Vyzkoušejte si swing trading na demo účtu: Mnoho brokerských platforem nabízí demo účty, na kterých můžete bez rizika zkoušet své obchodní strategie. Vyzkoušejte své postupy na demo účtu, než začnete obchodovat s reálnými penězi.

Jaké jsou Důležité prvky pro úspěšné zvládnutí Swingového obchodování

Swingové obchodování vyžaduje disciplínu, trpělivost a vhled do trhů. Abyste byli úspěšní, měli byste věnovat pozornost následujícím klíčovým prvkům:

 • Správa rizika: Stanovte si limity pro každý obchod, například maximální procento kapitálu, které jste ochotni riskovat na jednu pozici. Nastavte také stop-loss úrovně, které vás ochrání před velkými ztrátami.
 • Psychologie obchodování: Emoce mohou být v obchodování zrádné. Učte se ovládat strach a chamtivost, abyste nedělali impulzivní rozhodnutí. Důvěřujte svému plánu a dodržujte ho.
 • Technická analýza: Studujte grafy a vyhledávejte signály pro vstup a výstup z obchodů. Technická analýza vám poskytne důležité informace o cenových trendech a pomůže vám identifikovat možné obchodní příležitosti.

Na co by neměli zapomenout začínající Swingoví obchodníci

Níže uvádíme několik známých pravidel, která mohou zvýšit šance na úspěch u začínajících swingových obchodníků.

 1. Začněte malými objemy: Nezačínejte s příliš velkým kapitálem. Začněte s menšími objemy, abyste si osvojili strategii a získali obchodní zkušenosti.
 2. Neustále se vzdělávejte: Finanční trhy jsou dynamické a neustále se mění. Udržujte si své znalosti aktuální a učte se nové obchodní techniky.
 3. Buďte trpěliví: Úspěch v swingovém obchodování nepřichází přes noc. Buďte trpěliví a vytrvalí a nepodléhejte emocím.

Začátek u swingového obchodování může být náročný, ale s disciplínou, vzděláním a trpělivostí můžete postupně zdokonalovat své dovednosti a stát se úspěšným swingovým obchodníkem. Nezapomeňte na důležitost pravidelného vyhodnocení vašich obchodů a učení se z chyb, abyste mohli stále zlepšovat své obchodní dovednosti.

Jaké jsou Výhody a nevýhody Swingového obchodování

Hlavní výhody swingového obchodování jsou:

 • Menší časová náročnost: Na rozdíl od intradenního tradingu, kde obchodníci sledují trhy nepřetržitě, je swingové obchodování méně časově náročné. Swingoví obchodníci drží své pozice po dobu několika dnů až několika týdnů, což jim umožňuje více času na analýzu trhu a rozhodování o obchodech.
 • Větší odolnost vůči tržním šumům: Krátkodobé cenové pohyby a nečekané události, které mohou ovlivnit trhy v průběhu jednoho dne, mají na swingové obchodníky menší vliv. Díky delšímu časovému horizontu mají více prostoru pro reagování a minimalizaci dopadu neočekávaných událostí.
 • Více možností pro různé trhy: Swingoví obchodníci mohou využívat price action a trendy na různých finančních trzích (včetně akcií, indexů, komodit, forexu a kryptoměn). To jim umožňuje diverzifikaci portfolia a využití příležitostí, které se vyskytují v různých oblastech.
 • Menší vliv transakčních nákladů: Vzhledem k tomu, že swingoví obchodníci neuzavírají tolik obchodů jako intradenní obchodníci, mají obvykle menší transakční náklady. To může vést ke zvýšení celkového zisku v dlouhodobém horizontu.

Swingového obchodování - Nevýhody a potenciální rizika:

 • Nedostatek okamžité likvidity: Přestože swingoví obchodníci drží pozice delší dobu než intradenní tradeři, mohou přesto čelit problémům s likviditou na menších trzích nebo u malých společností. To může ovlivnit schopnost rychlého nakupování a prodeje za optimální cenu.
 • Větší potenciální ztráty: Vzhledem k delšímu držení pozic jsou potenciální ztráty u swingového obchodování obvykle větší než u intradenního obchodování. Pokud se trh pohne proti očekávání, obchodníci mohou čelit ztrátě větší částky kapitálu.
 • Náročnost identifikace vhodných obchodních příležitostí: Identifikace správných obchodních příležitostí vyžaduje pečlivou technickou analýzu a strategii. Swingoví obchodníci musí být schopni rozpoznat vhodný vstupní bod a vhodný čas pro ukončení pozice.
 • Psychologický tlak: Stejně jako u každé formy obchodování může i swingové obchodování způsobit psychologický tlak a stres. Obchodníci musí zvládat emoce, jako jsou strach, chamtivost a nervozita, abys udrželi disciplínu a předešli impulzivním rozhodnutím.
Čtěte také  Panika na trhu - Jak pracovat se Zdroji informací a vyhnout se jí

Je důležité, aby si každý obchodník uvědomil výhody i nevýhody swingového obchodování a vybral si strategii, která nejlépe odpovídá jeho finančním cílům, znalostem a toleranci rizika. Bez ohledu na zvolenou strategii je důležité, aby měl obchodník pevný plán a dodržoval ho, aby minimalizoval rizika a zvýšila šance na dlouhodobý úspěch.

Psychologie Swingového obchodování

Vliv Psychologie na obchodování a rozhodování

Psychologie hraje v obchodování klíčovou roli. Emoce a psychické aspekty mohou mít vliv na rozhodování obchodníků a ovlivnit jejich výsledky. Když jde o swingové obchodování, existují některé specifické psychologické faktory, které mohou mít vliv:

 • Strach a chamtivost: Strach ze ztráty a chamtivost po zisku jsou běžné emoce, které mohou ovlivnit rozhodování obchodníka. Strach může způsobit, že obchodník uzavře pozici předčasně, aby se vyhnul potenciálním ztrátám, i když by se mohla obrátit ve prospěch obchodu. Chamtivost naopak může vést k držení pozice déle, než by bylo rozumné, s nadějí na další zisky.
 • Potvrzení zkreslení (confirmation bias): Obchodníci mohou být náchylní hledat informace, které potvrzují jejich obchodní názory, a ignorovat informace, které by mohly ukázat na opačný vývoj trhu. Toto potvrzení zkreslení může vést k neflexibilnímu chování a špatným obchodním rozhodnutím.
 • Stádový efekt: Obchodníci se mohou nechat ovlivnit davovým chováním a kopírovat akce ostatních investorů, aniž by provedli vlastní analýzu trhu. To může vést k tomu, že se zapojí do obchodů, které neodpovídají jejich strategii.

Jak ovládat Emoce a udržet Disciplínu při Swingovém obchodování

Ovládání emocí a udržení disciplíny je pro úspěch ve swingovém obchodování klíčové. Níže uvádíme několik tipů, jak dosáhnout lepší psychologické stability:

 • Obchodní plán: Mějte jasně stanovený obchodní plán s definovanými vstupními a výstupními body, a dodržujte ho. Vyhněte se impulzivním obchodům, které neodpovídají vaší strategii.
 • Správa rizik: Stanovte si úrovně stop-lossu a limity pro velikost pozic na základě vašeho kapitálu a rizikového profilu. Správa rizika pomáhá minimalizovat emoce spojené s obavami z velkých ztrát.
 • Přijměte možnost ztráty: Smiřte se s tím, že ztráty jsou součástí obchodování a neberte je osobně. Zaměřte se na dlouhodobou konzistenci a učte se z chyb.
 • Psychologická příprava: Před začátkem obchodování se uklidněte a zbavte se stresu. Pravidelné meditace, cvičení nebo jiné metody relaxace mohou pomoci udržet klidnou mysl.
 • Zaznamenávejte své obchody: Veďte si denní záznamy o svých obchodech a rozhodnutích. To vám umožní analyzovat své chování a emoce, což vám pomůže odhalit vzoce a zlepšit své obchodní dovednosti.

Swingové obchodování vyžaduje od obchodníků pevné nervy a psychologickou stabilitu. Ovládání emocí a udržení disciplíny jsou klíčovými faktory pro dosažení úspěšných obchodních výsledků a dlouhodobou prosperitu na finančních trzích.

Swingové obchodní strategie

Swingová obchodní strategie - Výběr časového rámce

Moderní software nám umožňuje sledovat a analyzovat trendy různého rozsahu a délky. S těmito možnostmi může swingový obchodník postavit svou taktiku a strategii v různých časových rámcích, což mu může poskytnout další ziskový potenciál a množství grafů k analýze.

Pokud nechce trader trávit příliš času před monitory a sledovat dynamiku grafů, měl by zvolit časový rámec H4 nebo D1. Pro ty, kteří chtějí obchodovat aktivněji, budou vhodné grafy H1, M30 a M15.

Po výběru časového rámce pro definování trendu (tj. trendu, v jehož souladu otevřete obchod), by měl trader vstupovat do obchodu na nižším časovém rámci. Například, pokud je vaším hlavním časovým rámcem D1, měli byste obchodovat z H4. Pro časový rámec H4 se nejčastěji pro vstup používá H1, pro H1 vstup z M15 a M30 vstup na M5. Toto slouží jako prvotní vodítko. Ideální je otestování různé kombinace časových rámců pro identifikaci trendu a vstupu na různých trzích. Teprve na základě statistiky by měl obchodník udělat rozhodnutí jaké časové rámce bude používat.

Swing trading Strategie skromnosti

Začátečníci obvykle usilují u většiny instrumentů o, dlouhodobě težko udržitelné, vysoké procentuální zisky. Zatímco zkušenější swingoví obchodníci dávají přednost skromným ziskům v řádech jednotek procent. Pro některé se tyto cíle mohou zdát příliš skromné, ale je zde faktor účinnosti strategie, protože hlavní věcí při obchodování swingového trhu je čas.

Hlavní pozornost obchodníka zůstává zaměřena nikoli na týdenní nebo měsíční zisk, ale na jeho akumulaci. Pokud je průměrná délka obchodu delší než 3 dny, může obchodník během této doby uzavřít několik menších obchodů, což poskytne vyšší celkový zisk. Obchodníci by ovšem měli mít stále na paměti možné ztráty. Menší zisky mohou zvýšit kapitál, avšak jen v případě, že ztráty jsou také menší. Toto je klíčová součást jakéhokoli obchodního systému, protože obrovské ztráty mohou prakticky vymazat nárůst dosažený menšími zisky.

Obchodní strategie Swing - Zachycení zisku při impulsním pohybu

Dokud nevíme, jak dlouho bude daný trend trvat, mohou obchodníci vstoupit do býčího swingového obchodu pouze poté, co se ujistí, že měnový pár nebo jiný instrument udržuje počáteční růst.

Za tímto účelem můžeme v trhu hledat korekce ceny. Pokud je cena stále vyšší než high (maximum) předchozího dne, může obchodník vstoupit do obchodu po analýze rizik a nalezení vstupního bodu.

Nejprve najde nejnižší bod, který bude sloužit pro umístění SL (Stop Loss). Pokud cena klesne pod tento bod, ukončí obchodník svůj obchod, aby předešel větší ztrátě. Dále najde nejvyšší bod předchozího trendu, který bude cílem pro zisk. Pokud ho cena dosáhne a jde výše, je dobré zvážit a alespoň z části uzamknout dosažený zisk v takovém obchodě.

Swingové obchodování - Příklad

Když v grafu vidíme následující:

Příklad swing trading

V časovém rámci pro vstup, jste v případě prodeje mohli vidět následující:

Swingové obchodování - příklad

Nebo nákupu:

Příklad swingového obchodování

V obou případech obchodník použil indikátory Parabolic SAR a Bill Williams´s Fractals. Pomáhají poměrně snadno najít vstupní body. Mohou se použít dohromady nebo nezávisle na sobě.

Je vhodné přejít na Swingové obchodování?

Swingové obchodování je jedním z oblíbených obchodních stylů pro začátečníky i zkušené tradery.

Swingoví obchodníci mají pro obchody na své straně podstatnou dynamiku a minimalizují tak rizika. Pro velké hráče na trhu se samozřejmě může zdát swingové obchodování příliš mělké (bez dostatečné likvidity). Swingové obchodování vyžaduje, aby obchodník byl schopný zachycení tržního trendu a udržení si pozice co nejdéle bez ohledu na náladu ostatních hráčů.

Swingový trader věnuje velkou pozornost tomu, aby dokonale provedl analýzu trhu a rozvíjel svou intuici obchodníka, Jedině tak může uspět ve swingovém obchodování.

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.