Hodně obchodníků se alespoň setkalo s pojmem „Gannova teorie“, nemluvě o mnoha následovnících Williama Ganna.

Během svého života se Gann stal legendou, a to díky svým přesným tržním prognózám. Gann se stal známým pro své „sniperské“ předpovědi a to na základě své jedinečné obchodní metody, která se později proměnila v celý koncept.

Jak řekl velký sportovec současnosti, hlavní věcí, která po člověku zbyde, je jeho odkaz. Gann po sobě nechal velké intelektuální zavazadlo.

V tomto článku probereme obchodní metodu Williama Delberta Ganna. Podíváme se na základní tezi Gannovy teorie, její podstatu, algoritmus a použití při obchodování na finančních trzích.

William Delbert Gann - začátky

Nejprve něco málo o Gannovi. Narodil se v rodině chudého farmáře, který pěstoval bavlnu. V raném dětství poznal William, že příjem rodiny závisel na cenách na „nějakém trhu“. Toužil tedy vědět, jak a proč se ceny bavlny mění. Později ho tato touha dovedla na burzu v New Yorku, kde o 5 let později otevřel svou brokerskou společnost. Skutečný úspěch si ho však našel, když předpovídal kapitulaci Německa v první světové válce.

Gann se stal známým díky své schopnosti předpovídat pohyby na trzích a dosáhnout konzistentních zisků. Jeho matematické a astrologické postupy byly odlišné od běžných strategií doby. To mu vyneslo pověst jednoho z nejvýraznějších traderů své éry.

William Gann zanechal trvalý odkaz na technickou analýzu tím, že propojil matematiku, geometrii a astrologii s finančními trhy. Jeho strategie a přístupy popsal například v knihách "Truth of the Stock Tape" a "45 Years in Wall Street,". Gann používal geometrické vzorce a cykly k predikci cenových pohybů, což bylo tehdy revoluční.

Gannova teorie - principy spojující matematiku, geometrii a astrologii

Gannova teorie spočívá v jedinečném propojení matematických principů, geometrických vzorců a astrologických prvků. Přesvědčení Ganna tkvělo v myšlence, že trh následuje určité zákony a cykly, které lze analyzovat a předpovídat. Matematika mu poskytovala nástroje k vytvoření modelů, geometrie sloužila k identifikaci vzorců a astrologie k časování klíčových událostí.

Gannova teorie - Hlavní teze

Gannova teorie v tradingu

Hlavní teze Gannovy teorie je založena na postulátu o nutnosti rovnováhy mezi cenou (kotací) a časem.

Finanční trhy jsou v podstatě velmi dynamické, což je přirozeně dělá přitažlivými pro spekulanty. Úroveň volatility (variability) trhů se může lišit. Rychlost kolísání na Forexu se může lišit frekvencí a amplitudou.

Gannova teorie uvádí, že při jakékoliv změně ceny lze vidět určité patterny. Jinými slovy, i když na první pohled chaotické, kolísání ceny předpokládá ve své struktuře určitý stupeň pořádku. Schopnost spekulantů identifikovat včas tato data zaručuje, že jejich prognózy budou mít skutečný základ a nakonec se i naplní.

Jak autor teorie řekl: „Budoucnost je opakováním minulosti“. Což znamená, že všechny akce na trhu jsou cyklické a předvídatelné. Prognóza dynamiky trhu je nepochybně důležitým faktorem úspěchu jakéhokoli spekulativního obchodu.

Vstupte do světa investic prostřednictvím jedné aplikace

Objevte novou úroveň obchodování s R MobileTrader. Klikněte na tlačítko a nainstalujte si oceněnou aplikaci

partner-programme
partner-programme

Gannova teorie uvádí, že velmi důležitým okamžikem analýzy trhu je správné definování tzv. bodů rovnováhy. Tyto body představují rovnováhu mezi cenou a časem a umožňují obchodníkovi předpovídat budoucí ceny a detekovat prioritní vektor následné tržní dynamiky.

Gann vyvinul řadu nástrojů, které mají pomoci analytikovi (obchodníkovi) definovat výše uvedené body:

 • za použití patternů vytvořených na základě modelů fluktuace trhu
 • použitím „úhlů“ a „čtverců“ času a ceny (kotace)
 • studováním faktorů času

Kromě toho, na základě návrhů Williama Ganna, bylo vyvinuto několik indikátorů, které položily základy analýzy trhu podle Gannovy metody. Mimochodem, Gannovu mřížku najdou obchodníci v každém terminálu MT4 a MT5, což dokazuje genialitu Ganna a jeho teorie.

Gannova mřížka MetaTrader 5

Definice Gannovy mřížky a její využití

Gannova mřížka představuje klíčový nástroj v technické analýze, který kombinuje geometrické vzorce a časování událostí. Tato technika využívá diagonálních a horizontálních čar na grafu finančních aktiv. Ty mají své místo na základě matematických výpočtů a harmonických vzorů. Cílem Gannovy mřížky je identifikování klíčových bodů, kde může dojít k obratu nebo k posílení stávajícího trendu.

Gannova mřížka - Jak identifikovat klíčové úrovně supportu a rezistence

Gannova mřížka umožňuje obchodníkům identifikovat klíčové úrovně supportu a rezistence na základě historických cenových dat. Například, když Gannova mřížka vytvoří úhlopříčnou linii, která prochází přes historické cenové vrcholy nebo dna, může to signalizovat potenciální změnu trendu. Tímto způsobem obchodníci využívají Gannovu mřížku k identifikaci vhodných míst pro vstup nebo výstup z obchodů.

Podle základních tezí Gannovy teorie může být finanční trh pro spekulace zajímavý pouze ve dvou typických případech:

 1. kdy čas předejde cenu v grafu;
 2. když cena předejde čas v grafu.

Zůstává-li trh po dlouhou dobu v dokonalé rovnováze, není pro obchodování nijak zvlášť zajímavý, protože nelze očekávat žádné významné pohyby.

Čtěte také  Swingové obchodování (Swing trading) na Forexu

Jaká je podstata Gannovy teorie

Celkově je Gannova teorie založena na určitých geometrických patternech a úhlech. Při analýze trhu podle Ganna věnují obchodníci hlavní pozornost vzájemnému vztahu času, ceny a patternů.

Pro úspěšné tržní předpovědi by tedy člověk měl vědět, jak používat čtverce, kruhy, úhly, linie atd. A co víc, každý pattern by měli obchodníci využít ve správném okamžiku a ve správném pořadí.

Všechny výše uvedené informace odhalují hlavní nevýhodu teorie - není vhodná pro nezkušené obchodníky. Někteří obchodníci používají hlavní principy teorie a určité indikátory samostatně, což je v podstatě špatně.

Pro úspěšné použití Gannovy teorie by všechny její složky měly být aplikovány komplexně, protože se navzájem doplňují a obchodník by při analýze tržních pohybů provádět celou řadu úkonů.

Jak použít Gannovu teorii v Tradingu

Mezi obchodníky jsou asi nejznámější 3 přístupy, jak využívají Gannovu teorii při obchodování na finančních trzích. Gannovu teorii lze využít při obchodování všech hlavních instrumentů - akcie, indexy, ETF, forex, kovy, energie nebo kryptoměny.

Vyzkoušejte obchodování na high-tech terminálu R StocksTrader!

Získejte přístup k reálným akciím, pokročilým grafům a bezplatnému nástroji pro tvorbu obchodních strategií

partner-programme
Otevřít účet R StocksTrader
partner-programme

1. Analýza trendů a cyklů pomocí Gannovy teorie

Gannova teorie nabízí unikátní přístup k analýze trendů a cyklů na finančních trzích. Obchodníci využívají geometrické vzory a časové cykly identifikované pomocí Gannovy teorie k posouzení síly a směru tržních trendů. Tím, že kombinují historická data s matematickými principy, mohou tradeři získat hlubší náhled do budoucího pohybu cen.

2. Stanovení vstupních a výstupních bodů

Gannova teorie poskytuje obchodníkům nástroje pro určení optimálních vstupních a výstupních bodů. Identifikace klíčových úrovní supportu a rezistence pomocí Gannovy mřížky umožňuje obchodníkům stanovit místa, kde může dojít k obratu nebo zesílení trendu.

3. Cílové úrovně zisku a management rizika

Gannovu teorii mohou obchodníci využít i k stanovení ziskových cílů a k řízení rizika. Obchodníci mohou využít geometrických vztahů a časování k identifikaci potenciálních cenových cílů. Tím, že stanovují jasné úrovně zisku a rizika, mohou efektivněji spravovat své obchodní portfolia a minimalizovat potenciální ztráty.

Je Gannova teorie relevantní na dnešních Trzích?

Existují různé názory na to, jak aktuální a relevantní je Gannova teorie v dnešní době. Někteří obchodníci vidí v jeho přístupu k trhu hodnotu a stále považují některé jeho principy za relevantní. Zastánci Gannovy teorie tvrdí, že některé aspekty analýzy mohou poskytnout užitečný pohled na tržní dynamiku.

Rozhodnout, zda Gannova teorie odpovídá současným potřebám traderů však vyžaduje kritické zhodnocení a individuální přístup. Někteří tradeři se mohou cítit pohodlněji s modernějšími přístupy, zatímco jiní nacházejí hodnotu v kombinaci tradičních principů s novými technologiemi.

Jako zásadní vnímáme, aby si každý obchodník udělal vlastní výzkum a poté otestoval obchodní strategii založenou na Gannově teorii. Pokud získá pozitivní výsledky, může začít takovou strategii používat při reálném obchodování.

Jaká jsou Omezení Gannovy Teorie

Jako jedno z hlavních omezení Gannovy teorie uvádí obchodníci obtížnost přesné interpretace jejích nástrojů. Mnoho z nich zahrnuje matematické výpočty a geometrické postupy, které mohou být náchylné k subjektivní interpretaci. Traderská komunita se často potýká s výzvami při jednotné interpretaci Gannových indikátorů, což může způsobit rozdílné názory na očekávaný vývoj trhu.

S tím také souvisí nejistota ohledně subjektivní vs. objektivní interpretace. Zatímco někteří obchodníci se spoléhají na pevná pravidla a vzory odvozené z Gannových metod, jiní považují některé aspekty jeho teorie za příliš otevřené individuální interpretaci.

Nakonec bychom uvedli i skeptické pohledy některých obchodníků na schopnost adaptace na současnou trhy, kterým dominuje rychlost a pokročilé technologie.

Gannova teorie - Algoritmus komplexního použití

 • Design grafického patternu, popisující povahu vzájemného vztahu mezi časem a cenou;
 • Design spolehlivého grafu popisujícího skutečné výkyvy ceny (graf indikátoru tržní tendence);
 • Design grafu a diagramů na základě den a vrcholů detekovaných v grafu na základě cenových pohybů (vzestupné úhly jsou kresleny od dna a sestupné od vrcholů);
 • Definice tzv. úrovně návratu pro každý cenový pohyb (je vytvořena propojeným den a vrcholů) za účelem návrhu obchodování na odpovídajícím grafu;
 • Studium časového faktoru prostřednictvím historických grafů tržních cen.

Aby bylo možné provádět „ideální“ analýzy podle Gannovy teorie, měli by obchodníci strávit spoustu času studiem a získáním komplexních praktických zkušeností. Každá iniciativa by měla mít svůj konečný cíl, takže pokud se rozhodnete opustit cestu, zamyslete se nad důvody, proč jste ji přijali.

Pokud se obchodníkům podaří dosáhnout cíle, dostanou:

 • porozumění trhu a jeho chování
 • schopnost objektivně posoudit současnou situaci na trhu;
 • schopnost provádět spolehlivé předpovědi výkyvů trhu v nejbližší perspektivě;
 • zkušenost s používáním Vašich predikcí;
 • důvěru, stabilní a vysoký příjem a finanční nezávislost.