Jste politicky exponovaná osoba (PEO)?

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA je fyzická osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce:

 1. Prezident, premiér, ministr, poslanec nebo náměstek ministra;
 2. Člen parlamentu nebo obdobných orgánů;
 3. Člen vládních orgánů a politických stran;
 4. Členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných vysokých soudních orgánů, jejichž rozhodnutí nejsou předmětem odvolání, kromě výjimečných okolností;
 5. Členové účetních dvorů nebo vedení centrálních bank;
 6. Velvyslanci, chargés d'affaires a vysoce postavení úředníci v armádních složkách;
 7. Členové správních, řídících nebo kontrolních orgánů ve státem vlastněných podnicích;
 8. Ředitelé, zástupci ředitelů a členové rady nebo obdobné funkce v mezinárodní organizaci;
 9. Starostové.

Blízcí příbuzní:

 1. Manžel/ka nebo osoba, se kterou osoba sdílela společnou domácnost po více než rok,
 2. Děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, se kterými sdíleli společnou domácnost po více než rok,
 3. Rodiče.

Osoby, se kterými má politicky exponovaná osoba blízké vztahy:

 1. Každá fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s politicky exponovanou osobou.
 2. každá fyzická osoba, která je skutečným jediným vlastníkem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterém je známo, že ve skutečnosti bylo vytvořeno ve prospěch politicky exponované osoby.

Za politicky exponovanou osobu není považována osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce na méně než rok.