Jste politicky exponovaná osoba (PEO)?

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA (PEO) je fyzická osoba, které byla udělena prominentní veřejná funkce:

 1. Hlava státu, hlava vlády, ministři a náměstkové či asistenti ministrů,
 2. Členové parlamentu,
 3. Členové nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiných právních orgánů vyššího řádu, jejichž rozhodnutí nepodléhá dalšímu odvolání, s výjimkou výjimečných situací,
 4. Členové smírčího soudu nebo správních rad velkých bank,
 5. Ambasadoři, charges d'affaires a vysoce postavení hodnostáři ozbrojených sil,
 6. Členové administrativy, managementu a dozorčích orgánů státem vlastněných podniků.

Blízcí rodinní příslušníci:

 1. Manžel/manželka nebo osoba sdílející domácnost alespoň po dobu jednoho roku,
 2. Potomci a jejich manželé/manželky nebo osoby s nimi sdílející domácnost alespoň po dobu jednoho roku,
 3. Rodiče.

Osoby, o kterých je známo, že jsou blízkými společníky PEO:

 1. Jakákoli fyzická osoba, o které je známo, že má společné vlastnické vztahy právních osob nebo právní svazky či jiné blízké obchodní vztahy s PEO.
 2. Jakákoli fyzická osoba, která je jediným vlastníkem právní osoby nebo právního vztahu, o kterých je známo, že byly ustanoveny de fakto ve prospěch PEO.

Tam, kde osobě již nadále nepřísluší prominentní veřejná funkce po dobu alespoň jednoho roku, není tato osoba již déle považována za politicky exponovanou.