Regulace RoboMarkets

Registrována jako legální investiční společnost ve 29 evropských zemích.

Investor Compensation Fund

Společnost je členem Fondu pro kompenzaci investorů (ICF) Kypr.

Fond pro kompenzaci investorů, Investor Compensation Fund (ICF) na Kypru je organizace, která poskytuje pojištěným klientům společností registrovaných u CySEC kompenzační platbu v případě, že společnost není schopna kompenzaci vyplácet sama. V tomto případě může kompenzace dosáhnout výše až 20 000 EUR na klienta, bez ohledu na to, kolik obchodních účtů klient vlastní, jaké jsou jejich podkladové měny, a místo, kde je investiční služba poskytována.

Civilní pojišťovací program

Chápeme, že pro udržení pohodlných podmínek pro práci je nezbytné, aby se obchodníci mohli soustředit na hledání efektivních obchodních metod namísto obav z toho, zda broker dodržuje podmínky spolupráce. Proto jsme vyvinuli další úsilí k ochraně našich závazků vůči klientům prostřednictvím pojištění občanskoprávní odpovědnosti pro forexové brokery až do výše 2 500 000 EUR. Tento program zahrnuje pojistné krytí rizik, která mohou vést k finančním ztrátám klientů (jako jsou podvody, opomenutí, nedbalost, chyby a další).

Toto krytí je poskytováno našim klientům bez jakýchkoli dalších poplatků.

Zobrazit osvědčení

Globální AML standardy

The Wolfsberg Group je asociace třinácti globálních bank, jejichž cílem je vytvořit rámec a pravidla pro správu rizik spojených s finančními zločiny se zvláštním ohledem na zásady poznání svého zákazníka, zásady proti praní špinavých peněz a zásady boje proti financování terorismu.

RoboMarkets Ltd zavádí a dodržuje zásady Wolfsberg Group obzvláště v ohledu boje proti financování terorismu a praní špinavých peněz.

RoboMarkets Ltd na základě níže uvedeného dotazníku a vlastních zásad a postupů stanovuje náležitou kontrolu zákazníka tak, aby byla v souladu s jeho rizikovým profilem. Zodpovědnost za zajištění adekvátní kontroly, která se může skládat z navazujících otázek a nezávislých ověření, nese společnost užívající tento dotazník.

Zobrazit dotazník

Bezpečnost financí klientů

Při obchodování u RoboMarkets jsou vaše vklady vždy v bezpečí.

 •  

  Broker regulovaný v Evropě

  Oficiálně registrovaný v Kyperské republice
  CySEC licence č. 191/13.

 •  

  Ochrana před záporným zůstatkem

  Pokud volatilita na trhu zabraňuje klientům udržet zůstatek na účtu v kladných číslech, RoboMarkets jej automaticky nastaví na nulu.

 •  

  Člen ICF

  Fond zajišťuje klientům společností licencovaných CySEC kompenzace až do výše 20 000 EUR.

 •  

  Oddělené účty u velkých bank

  RoboMarkets vede finance klientů na oddělených účtech od financí společnosti, a tak garantuje jejich ochranu před nezákonným zneužitím a podvodným jednáním.

Začněte obchodovat