Varování ohledně rizik

Než vstoupíte na měnový a akciový trh, je nutné mít na paměti, že obchodování s měnami a dalšími investičními produkty, je ve své podstatě obchodování a vždy s sebou nese významnou míru rizika. Díky různým výkyvům cen finančních instrumentů můžete nejen výrazně navýšit svůj kapitál, ale také o něj v celé výši přijít.

Proto je nutné, aby klienti RoboMarkets Ltd naši společnost ujistili, že chápou všechny možné důsledky, které s sebou taková rizika nesou. Aby si byli vědomi všech specifik, pravidel a regulací, které řídí používání investičních produktů, včetně korporátních akcí, vedoucích ke změně podkladových aktiv. Klient chápe, že existují zvláštní rizika a prvky, které ovlivňují ceny, směnné kurzy a investiční produkty.

Tato rizika zahrnují snížení likvidity, změnu ceny, vysokou volatilitu na trhu a okolnosti mimo kontrolu.

Než si u nás založíte účet, podrobně si prostudujte uživatelskou smlouvu, stejně jako základní principy a pravidla finančních trhů.

RoboMarkets Ltd nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, způsobenou v důsledku vládních restrikcí, regulací trhů se směnnými kurzy nebo akciemi, vojenských akcí, pozastavení obchodování a dalších událostí mimo naši kontrolu.

Prohlášení o riziku (RoboMarkets Ltd) (350 Kb)