Jak ověřit účet

Ověření je potvrzením osobních údajů klienta prostřednictvím dokumentace a je nedílnou součástí procesu registrace obchodního účtu u RoboMarkets. Proces ověření může trvat až 2 pracovní dny.

Pro dokončení procesu ověřování je nutné potvrdit vaši identitu (ověření cestovního dokladu) a vaše místo pobytu či adresu (ověření adresy).

Pro zahájení obchodování není nutné provést ověření bankovní karty a telefonního čísla, je však možné, že tyto údaje budou nutné pro operace na účtech RoboMarkets.

Užitečné informace o všech typech ověřování

Ověření cestovního dokladu

Dokumenty

 • Mezinárodní cestovní pas
  (dvě stránky včetně fotografie)

Pokud pas nevlastníte:

 • Národní pas
  (dvě stránky včetně fotografie)
 • Osobní doklad

Požadavky

1. Je nutné zadat osobní údaje a přiložit digitální kopii dokumentu v rámci speciálního formuláře v Členské zóně.

2. Dokument je možné digitalizovat:

 • Naskenováním
 • Digitální fotografií
 • Webovou kamerou
 • Mobilním telefonem

3. Na vložené fotografii musí být jasně čitelné vaše jméno, fotografie, datum narození, sériové číslo dokladu a vydávající úřad, datum vydání dokladu a platnost.

4. Nepřijímáme dokumenty, jejichž platnost vyprší za méně než tři měsíce ode dne odeslání.

5. Můžete nahrát až 4 fotografie dokumentu, a tak je přiložit k přihlašovacímu formuláři.

6. Podporujeme následující formáty - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png, do velikosti 4 096kb.

7. Přijímáme pouze barevné fotografie dokumentů.

8. Fotky dokumentů upravované v grafickém editoru nejsou akceptovatelné.

9. Pokud je nutné přidat extra grafické symboly (například "pro RoboMarkets"), můžete tak učinit na zvláštní papír, který umístíte například vedle skenovaného dokumentu během skenování (veškeré informace v dokumentu musí být jasně čitelné).


Instrukce

Jak provést ověření z mobilního telefonu bez nutnosti vyplnit formulář v Členské zóně

Jak správně pořídit fotografii prostřednictvím webkamery

Úspěšné ověření cestovního dokladu

 Ověření bankovní kartyZavřítOvěření adresy 

Ověření adresy

Dokumenty

Pro potvrzení skutečného místa bydliště nebo adresy můžete použít KTERÝKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTŮ, nesmí však být starší šesti měsíců (seznam výjimek najdete v čl.4 požadavků):

Nemovitost: Výpis z katastru nemovitostí, certifikát o hypotéce, kupní smlouva, zástava, smlouva o půjčce.

Platba za služby: faktury za elektřinu, vodné a stočné, pevnou telefonní linku, plyn, faktury za bezpečnostní služby, korespondence se správcovskou firmou nebo jinými úřady pro veřejné bydlení, účet za mobilní telefon, účet za televizní službu.

Můžete také použít účty za služby adresované vaší manželce či vašemu manželovi, musíte však také dodat oddací list.

Dokumenty ve státem povoleném formátu

Bankovní služby: výpis z platného bankovního účtu nebo platební (kreditní nebo debetní) karty.

Klienti ze Společenství nezávislých států: registrace v cestovním dokladu.

Klienti RoboMarkets musí navíc poskytnout některý z následujících dokumentů:

 • Řidičský průkaz
 • Mezinárodní cestovní pas
  (pokud jste pro potvrzení cestovního dokladu použili národní průkaz)
 • Národní průkaz
  (pokud jste pro potvrzení cestovního dokladu použili mezinárodní cestovní pas)
 • Certifikát registrace vozidla (pokud je v něm uvedena adresa)

Požadavky

1. Je nutné zadat osobní údaje a přiložit digitální kopii dokumentu v rámci speciálního formuláře v Členské zóně.

2. Dokument je možné digitalizovat:

 • Naskenováním
 • Digitální fotografií
 • Webovou kamerou
 • Mobilním telefonem

3. Na fotografii musí být viditelné a jasně čitelné následující údaje: vaše celé jméno, adresa trvalého pobytu a datum pořízení dokumentace.

4. Dokument nesmí být starší 6 měsíců. Výjimky: registrace.

5. Potvrzující dokument musí být certifikován podpisem a razítkem vydávajícího úřadu (u faktur za služby a státní bydlení stačí čárový kód), nebo musí být dokument napsán/vytištěn na hlavičkovém papíře.

6. K formuláři s žádostí o ověření lze přiložit až 2 fotografie dokumentů.

7. Podporujeme následující formáty - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png, do velikosti 4 096kb.

8. Dokument poskytnutý pro ověření adresy musí být platný nejméně po další rok, nebo do data vypršení, má-li nějaké.

9. Přijímáme pouze barevné fotografie dokumentů.

10. Fotky dokumentů upravované v grafickém editoru nejsou akceptovatelné.

11. Pokud je nutné přidat extra grafické symboly (například "pro RoboMarkets"), můžete tak učinit na zvláštní papír, který umístíte například vedle skenovaného dokumentu během skenování (veškeré informace v dokumentu musí být jasně čitelné).


Instrukce

Jak provést ověření z mobilního telefonu bez nutnosti vyplnit formulář v Členské zóně

Jak správně pořídit fotografii prostřednictvím webkamery

Úspěšné ověření adresy

 Ověření cestovního dokladuZavřítSMS ověření 

SMS ověření

K čemu slouží SMS ověření?

SMS ověření slouží k potvrzení vašeho telefonního čísla. Díky SMS ověření můžete začít používat jednu nebo několik služeb, které zvýší bezpečnost osobních údajů a financí v rámci Členské zóny.


Služby

Pozor! Všechny 3 služby jsou klientům RoboMarkets poskytovány zcela zdarma.

 1. Zaslání SMS potvrzovacího kódu pro převod nebo výběr financí.
 2. Posílání autorizačních SMS v rámci členské zóny.
 3. Potvrzení autorizace v rámci Členské zóny prostřednictvím kódu zaslaného SMS.

Více se o těchto službách dočtete na stránce "Autorizace ve dvou krocích" na našem webu.


Instrukce

 1. Přihlaste se do své "Členské zóny" RoboMarkets a v sekci "Profil" vyberte stránku "Potvrzení přes SMS".

 2. Vložte své mobilní číslo v mezinárodním formátu a klikněte na "Potvrdit".

 3. Na vámi zadané číslo bude odeslán potvrzovací kód. Vložte potvrzovací kód, který jste obdrželi a klikněte na "Potvrdit".

 4. Jakmile proběhne úspěšné SMS ověření, můžete aktivovat jednu nebo více služeb poskytovaných přes SMS. Klikněte na ty služby, o které máte zájem a klikněte na "Potvrdit".

 5. Na vámi zadané číslo bude odeslán potvrzovací kód. Vložte potvrzovací kód, který jste obdrželi do daného políčka a klikněte na "Potvrdit".

Po provedení všech potřebných kroků budou SMS služby dle vaší volby aktivovány.

Úspěšné ověření prostřednictvím SMS

 Ověření adresyZavřítOvěření bankovní karty 

Ověření bankovní karty

K čemu slouží ověření bankovní karty?

Pokud chcete ze svého účtu vybrat finance a vložit je na bankovní kartu, je nutné ji nejprve ověřit. Toto bezpečnostní opatření jsme zavedli pro zvýšené zabezpečení financí na vašem obchodním účtu a jako prevenci možných podvodů.

Ověření bankovní karty není povinným procesem, ale může být požadováno ze strany našeho Oddělení pro platby, pokud si přejete vybrat finance. Abyste v budoucnu ušetřili čas, doporučujeme provést ověření bankovní karty předem.


Jak provést ověření bankovní karty?

Proces ověření je velmi jednoduchý. Stačí jen nahrát fotografii přední a zadní strany vaší karty do speciálního formuláře v rámci Členské zóny.

1. Dokument je možné digitalizovat:

 • Naskenováním
 • Digitální fotografií
 • Webovou kamerou
 • Mobilním telefonem

2. Na přední straně karty zakryjte všechny číslice identifikačního čísla mezi prvními šesti a posledními čtyřmi číslicemi.

Příklad:

3. Na zadní části karty zakryjte kód CVV/CVC.

Příklad:

Úspěšné ověření bankovní karty

 SMS ověřeníZavřítOvěření cestovního dokladu

Často kladené dotazy

Jak dlouho trvá zpracování žádosti o ověření?

Vaše žádost o jakýkoli typ ověření (kromě SMS) bude zpracována do dvou pracovních dní. Konkrétní doba zpracování závisí na množství žádostí, které jsou zpracovávány.

Snažíme se proces zpracovávání co nejvíce urychlit. Ve většině případů jsou vaše dokumenty ověřeny v den, kdy jste nám je odeslali.

Co mám dělat, pokud nemám žádný z dokumentů uvedených v seznamu dokumentů pro ověření adresy?

Pokud nemáte požadované dokumenty k dispozici, můžete si některé z nich opatřit. Například výpis z bankovního účtu lze získat velmi rychle.

Také vám doporučujeme projít si seznam znovu a pečlivě - mohlo se stát, že jste přehlédli některý z dokumentů, které k dispozici máte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu naší společnosti.

Chci si založit firemní účty. Musím provést ověření?

Naše společnost má pro založení a ověření firemních účtů zvláštní postup. Informace o tomto postupu naleznete na našich webových stránkách.

Moje žádost o ověření se zpracovává déle než dva pracovní dny. Proč?

Problém může nastat, pokud se při odeslání vaší žádosti soubory s fotografiemi dokumentů nenahrály správným způsobem (například pokud mají špatný formát souboru nebo velikost). Proto je naši specialisté neobdrželi k ověření.

Zkontrolujte formulář pro odesílání dokumentů: pokud je stav vaší žádosti (nahoře) stále stejný - "Čeká na ověření", zkuste odeslat soubory znovu.

Žádost o ověření mohla být také zamítnuta prostřednictvím emailu. Zkontrolujte svou emailovou schránku, včetně složky "Spam".

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu naší společnosti.

Je možné odeslat dokumenty a nevyplňovat přitom formulář ve Členské zóně?

Ano, je to možné pro ověření adresy a cestovního pasu. Detailní informace o možnosti odeslat dokumenty bez vyplňování formuláře v Členské zóně najdete v našich instrukcích.

Proč mi byl zaslán dopis s upozorněním na nutnost aktualizovat dokument, poskytnutý v rámci ověření adresy?

V souladu s požadavky společnosti, uvedenými na této stránce a v rámci vnitřních Předpisů, je nutné aktualizovat dokument, který klient poskytnul společnosti RoboMarkets Ltd jako podklad pro ověření adresy, a to jednou za rok od prvního ověření.

Byl mi doručen tištěný dopis s potvrzovacím kódem. K čemu?

Toto opatření jsme zavedli pro zvýšení bezpečnosti vaší Členské zóny. Stačí jen vámi obdržený kód vložit do speciálního formuláře v rámci Členské zóny (odkaz najdete také v dopise).

Požadované informace jsou bezpečně uloženy, nejsou poskytovány žádným třetím stranám a nebudou použity proti vám. Potvrzení vaší totožnosti je požadováno jen v rámci požadavků autorit, které regulují a kontrolují naše obchodní aktivity.