Tipy pro investování

Sdílení znalostí a zkušeností je v každém oboru velice důležité. V obchodování má však takové sdílení ještě důležitější význam. Pokud si totiž obchodník vytvoří žalostný plán, mohla by ho realizace takového plánu stát nemalé peníze. Aby se nováčci této a podobným chybám vyhnuli, mohou věnovat svou pozornost radám od jejich zkušenějších kolegů.

 1. Snažte se pochopit, že ztrátám se na měnovém trhu nevyhne nikdo, ani ten nezkušenější obchodník na světě. Tuto skutečnost jednoduše musíte přijmout. Vaším základním úkolem při obchodování je generovat vyšší zisky, než jsou tyto zmíněné ztráty.
 2. Vytvořte si obchodní plán a držte se ho. Během zpracování obchodního plánu se zamyslete, kolik peněz jste ochotní riskovat a jaké výnosy si představujete. Profesionální obchodník nezačne obchodovat, aniž by věděl, co je jeho cílem.
 3. Nemějte z měnových trhů strach. Málo zkušení obchodníci mají obavy z nejistoty, která je nedílnou součástí měnového trhu. Za tyto rizika jsou si však z velké části mohou samotní obchodníci.
 4. Přeberte zodpovědnost za svá obchodní rozhodnutí. Od zkušenějších obchodníků si klidně můžete nechat poradit, ale nakonec jste to vy a nikdo jiný, kdo činí obchodní rozhodnutí ovlivňující vaše výsledky.
 5. Chamtivost dokáže napáchat hromadu škod. Pokud se někomu v obchodování daří, často se kvůli vidině vyššího zisku odklání od svého původního plánu. Momentální stav trhu se však můžete změnit během vteřiny a z vytoužených zisků se stanou neplánované ztráty.
 6. Nezapomínejte na vliv vyhlašovaných zpráv. Během vyhlašování důležitých zpráv a statistik se může prudce změnit volatilita vedoucí k mnohem rychlejším změnám ceny obchodních instrumentů. Pokud se tedy chystáte obchodovat vyhlašování zpráv, nezapomínejte na nestabilitu tržních cen a chování různých typů příkazů v takových situacích.
 7. Odpoutejte se od svých emocí. Nežádoucí emoce ještě žádnému obchodníkovi neprospěly, jelikož často mohou za výrazné finanční ztráty. Postupujte podle svého plánu a vždy se ujistěte, že máte nastavený Stop loss.

Než začnete obchodovat

 1. Dejte si na čas: nezkušení obchodníci se často vrhnou do obchodování hned s několika pozicemi, aby přišli na to, že takové množství obchodů nejsou schopni současně sledovat. Rozhodněte se, jaký počet obchodů je pro vás optimální a pokuste se tuto hranici nepřekračovat.
 2. Nezapomínejte na Stop loss. Vývoj tržních cen se dá stěží předvídat a Stop loss je tu od toho, aby zamezil navýšení potenciálních ztrát.
 3. Zvolte si časový rámec. Někdo dává přednost intradennímu obchodování, zatímco ostatní zajímá spíše delší časové období.
 4. Nechovejte se unáhleně – plánujte si obchodování dopředu. Snažte se držet svého plánu, nepovolujte uzdu emocím a vyhněte se unáhleným rozhodnutím.
 5. Sledujte, co se děje na trhu – ceny mohou rychle změnit směr a chovat se jinak, než jste očekávali. Buďte připraveni změnit své rozhodnutí.

Pamatujte si, že návod pro úspěch na trzích se skládá z kvalitního plánu a jeho striktního dodržování, žádných ukvapených rozhodnutí. Správná volba obchodního účtu je taktéž velice důležitá. Naše Tabulka typů obchodních účtů vám s výběrem pomůže.