Jak se stát profesionálním klientem RoboMarkets?

Abyste se mohli stát profesionálním klientem, potřebujete odpovídající zkušenosti, znalosti a kompetentnost vyžadovanou pro samostatné rozhodování o investicích a musíte výborně vyhodnocovat rizika spojená s těmito rozhodnutími.

Projděte kvalifikačním testem

Abyste se stali profesionálním klientem, musíte podat žádost o změnu kategorizace a projít ve své Členské zóně ověřovacím testem.

Testem projdete, pokud splňujete alespoň dvě z následujících podmínek:
  • Velikost vašeho finančního portfolia, včetně peněžních vkladů a finančních instrumentů, přesahuje 500 000 EUR.
  • Na příslušném trhu jste uskutečnil/a v průměru deset (10) velkých obchodů v jednom čtvrtletí během posledních čtyř (4) čtvrtletí.
  • Alespoň jeden (1) rok pracujete nebo jste pracoval/a ve finančním sektoru na profesionální pozici, která vyžaduje znalost uskutečňování obchodů nebo využití nabízených služeb.

Jeden z našich specialistů se vám ozve

Vaši žádost vyhodnotíme, jakmile to bude možné. Ozveme se vám ihned po zpracování žádosti nebo v případě, že bude potřeba dodat další dokumenty.

Potřebné doklady ke splnění ověřovacího testu:
  • Prokázání původu majetku: výpisy z bankovních účtů, potvrzení o kladném zůstatku na bankovním účtu, účty u brokerů, výpisy z depozitního účtu (například hodnota portfolia, peněžní toky nebo výpisy z jiných účtů), výkazy z jakýchkoliv jiných finančních institucí.
  • Prokázání obchodních zkušeností: výpisy z bankovních nebo brokerských účtů (například historie obchodního účtu u forexového brokera), potvrzení velikosti a množství obchodů nebo podobné doklady.
  • Prokázání praxe v oboru financí: životopis, reference od zaměstnavatele, potvrzení o účasti na dlouhodobém školení, stáži nebo finančním školení (prokazující praxi více než 12 měsíců ve finančním oboru), profil na LinkedIn, Xing atd.

Kompletní seznam dokladů pro splnění změny kategorizace vám zašleme na požádání.