Snažím se otevřít pozici a objevuje se zpráva "Nedostatek peněz". Proč?

"Nedostatek peněz" znamená, že obchodník na svém účtu nemá dost financí k otevření pozice. K otevření pozice je nutné provést vklad (poskytnout rezervní finance).

<Finanční rezerva> = <Hodnota kontraktu> / <Páka>
 
Příklad: Obchodník má na svém účtu 1 000 EUR a odešle příkaz makléři, žádající o otevření pozice na 50 lotů (50 000 000) EURUSD
 
Server obdrží příkaz a spočítá finanční rezervu, potřebnou pro otevření této pozice: 50 lotů (EURUSD) na páce 1:100 = 5 000 000/100 = 50 000 EUR.
 
Jelikož zákazník má na účtu pouze 1 000 EUR, a otevření požadované pozice vyžaduje 50 000 EUR, obdrží zákazník od serveru zprávu o zamítnutí: "Nedostatek peněz".