Jak se rezervní finance vypočítávají?

Důležité: Pro zjednodušení výpočtu požadavků na finanční rezervu doporučujeme používat kalkulačku pro obchodníky.

Vzorec pro vypočítání požadované rezervy v podkladové měně:

Finanční rezerva = Velikost kontraktu / Páka

Podkladová měna je měna, která se na ceně zobrazuje jako první, například:

  • v EURUSD je podkladovou měnou EUR;
  • v USDCHF je podkladovou měnou USD;
  • v GBPUSD je podkladovou měnou GBP;

Velikost kontraktu je hodnota kontraktu v podkladové měně. Hodnota jednoho lotu je vždy 100 000 jednotek podkladové měny. Následně je pak hodnota 0,1 lotu = 100 000 * 0,1 = 10 000 jednotek podkladové měny, hodnota 0,01 lotu = 100 000 * 0,01 = 1 000 jednotek podkladové měny;

Páka je poměr mezi vlastními financemi obchodníka a vypůjčenými penězi, například:

  • páka 1:500 -- 500;
  • páka 1:100 -- 100;

Po vypočítání nutné finanční rezervy v podkladové měně tuto částku přepočtěte do měny vkladu (v souladu se směnným kurzem v době otevření pozice) -- US dolar, Eura, atp.

Podívejte se na tento příklad:

Obchodník používá páku 1:500 k otevření pozice BUY 1 lot EURUSD 1,2457. Finanční rezerva pro tuto pozici se vypočítá následovně:

  • Pro pozici "BUY 1 lot EURUSD 1,2457" je podkladovou měnou EUR. Marže na pozici je 100 000 / 500 = 200 EUR;
  • Pokud je měna obchodního účtu jiná, než euro, je nutné finanční rezervu v EUR přepočítat do měny, ve které je obchodní účet veden;
  • 200 EUR * EUR / USD (pokud je měnou obchodního účtu US dolar).