Tento článek věnujeme fenoménu známému jako „černá labuť“. Událost černé labutě má velký efekt. Jde o vzácnou a komplikovanou globální událost, která se obtížně předvídá a vnímá. Ale lidé ji racionalizují s výhodou zpětného pohledu. 

Co je Teorie černé labutě

Metafora „černá labuť“ popisuje nepravděpodobnou událost s velkým dopadem. Tzv. černou labuť je obtížné předvídat – jak událost samotnou, tak její důsledky. Příklady takových událostí v USA jsou Velká hospodářská krize v roce 1929, finanční krize v letech 2008 a 2014 a teroristické útoky z 11. září 2001 běžně známé jako 9/11.

Tradici nazývat takovéto globální události „černými labutěmi“ zavedl americký ekonom, matematik a bývalý obchodník Nassim Taleb ve své knize „The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable“, vydané v roce 2007.

Nutno podotknout, že teorii nejistoty v životě a ekonomice zformuloval Taleb již v roce 2004 ve své knize „Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets“.

Jaké jsou hlavní Znaky černé labutě

Aby se událost mohla nazývat černá labuť, musí mít tyto tři hlavní charakteristiky:

 1. Událost je zcela nepředvídatelná.
 2. Její důsledky jsou obrovské a globální dopad je obrovský.
 3. Racionální vysvětlení se objevují až post-factum.

Co vede k události Černé labutě

Abychom teorii lépe porozuměli, Nassim Taleb navrhuje určit faktory, které ovlivňují naši připravenost čelit komplikovaným globálním problémům:

 • Chyba potvrzení. To znamená, že vidíme náhodné fragmenty obrazu a při pokusu o jeho celistvost děláme ukvapené a povrchní závěry, místo abychom se hlouběji dívali do nitra situace.
 • Zkreslení příběhu. To znamená, že vytváříme vlastní významy pro fragmenty obrazu, které nejsou vidět ve snaze pochopit, co se děje
 • Opomíjení černé labutě. To znamená, že společnost má tendenci chovat se, jako by černé labutě neexistovaly
 • Problém se skrytými důkazy. To znamená, že děláme částečné, povrchní a ne vždy pravdivé závěry z předchozích globálních problémů a snažíme se předpovídat budoucnost na základě zkresleného obrazu minulosti.
Čtěte také  Co je Medvědí trh (Bear market)

Jak Černá labuť ovlivňuje Finanční trhy

Vliv černých labutí na svět financí je v zásadě negativní. Zpravidla vede k poklesu a panice na finančních trzích. Akciové indexy, ceny akcií, ropa a ceny drahých kovů, to vše směřuje dolů.

Jak uvádí Nassim Taleb, jedním ze způsobů, jak vyhladit následky černé labutě, je přijmout její nevyhnutelný vznik a vypracovat podrobný a realistický plán akce. Bankovní sektor například čas od času provádí zátěžové testy, aby ověřil svou schopnost zvládat krize.

Černé labutě však nemusí být nutně vždy spojeny s krizemi a katastrofami. Některé z těchto působivých událostí měly pozitivní vliv na lidstvo, naše životy a světové dějiny. První let člověka do vesmíru, vytvoření internetu a vývoj nových léků a bionických protetických zařízení, rozvoj umělé inteligence - AI (například ChatGPT).

Navíc existují úspěšné společnosti, které nejenže udržely své podnikání nad vodou v dobách krize, ale zůstaly lídry ve svých segmentech: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL), Airbnb Inc. (NASDAQ :ABNB) a další.

Jak být v Bezpečí před Černou labutí

 • Diverzifikujte své investiční portfolio
 • Připravte si finanční polštář
 • Udržujte část svých peněz v ochranných aktivech
 • Zajistěte rizika (hedging)
 • Kontrolujte své příjmy a výdaje

Událost Černé labutě - Závěr

Černá labuť je nepravděpodobná událost, která se nedá předem předvídat, stejně jako její důsledky. Zpravidla má negativní dopad na finanční trhy. Je třeba poznamenat, že tyto události mají tři hlavní charakteristiky: jsou nepředvídatelné, globální a lze je racionálně vysvětlit až poté, co se staly.

Autorem pojmu „černá labuť“ a teorie nejistoty a nahodilosti v ekonomice je Nassim Taleb, ekonom, matematik a bývalý obchodník.