Když vás přepadne panika na trhu, můžete učinit nesprávná investiční rozhodnutí, která mohou vést ke ztrátám. Čas od času zpravodajská média zkreslují realitu. I v těchto případech však můžeme eliminovat nejnepravděpodobnější pesimistické nebo optimistické scénáře. Abychom toho byli schopni, musíme mít dobré informace o základních pojmech a konkrétních aspektech veřejně dostupných ekonomických dat. 

V době internetu a elektronických médií, kdy jsou informace dostupné komukoli, je snazší stát se obětí předem plánovaného informačního útoku. V tomto článku vám chceme říci, jak se vyhnout této „zkáze“ při analýze finančních zpráv.

Kde bychom měli začít

Nejprve musíme pochopit, že běžní lidé nemají a nikdy nebudou mít údaje snadno dostupné státním zaměstnancům. Jednoduše proto, že některé z nich jsou vysoce utajované informace. Proto se můžeme spolehnout pouze na veřejné zdroje dat.

Ekonomická data představují soubor ukazatelů, které zobrazují stav národního hospodářství nebo ukazují změny ve všech jeho složkách. Při provádění vlastní analýzy trhu se doporučuje používat pouze spolehlivé informační zdroje.

Panika na trhu - Jak pracovat se zdroji informací

Většina laiků se při zprávách o hrozbě devalvace národní měny a náznaku paniky na trhu ani neprostuduje webové stránky centrální banky země. Ani se nesnaží najít a analyzovat klíčové ekonomické ukazatele. Investor by měl důvěřovat pouze oficiálním statistikám, které je velmi obtížné zfalšovat kvůli globalizačním procesům. Zjevný negativní trend můžete poměrně snadno identifikovat.

Typy spolehlivých zdrojů dat:

 • Primární: původní čísla a hodnoty pro analýzu, nové vědecké informace
 • Sekundární: interpretace primárních dokumentů

Centrální banka může například informovat o indexu spotřebitelských cen (primární údaje) a přidat některé analytické komentáře, aby se podělila o svůj názor na další vývoj (sekundární údaje).

Investoři by se při hodnocení finančních trhů měli spoléhat na primární data, protože jakákoli možná interpretace je subjektivní. Pokud člověku chybí znalosti, je lepší když absolvuje kurz zaměřený na danou oblast. Nyní si promluvme o typech primárních dat.

Jak se vyhnout Panice na trhu - Druhy a zdroje Informací

Ekonomická data mají mnoho klasifikací. Tento článek hovoří pouze o těch nejdůležitějších. Údaje se dělí na:

 • Prognózy: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
 • Plánované: najdete v ekonomickém kalendáři
 • Účetní: finanční výkazy, národní statistiky

Pokud s analýzou ekonomických ukazatelů začínáte, používejte analytické recenze opatrně, protože jsou již zkresleny subjektivním vnímáním autora. Mnohem lépe se pracuje s primárními daty. Samozřejmě, na samém začátku můžete vyvodit mylné závěry, ale budou to vaše osobní chyby, ze kterých se poučíte. Někdy byste však měli vzít v úvahu recenze populárních finančních analytiků, abyste získali jiný náhled.

Mezi hlavní zdroje ekonomických dat patří:

 • Orgány státní správy: recenze, zavedené standardy, analytické zprávy a statistiky
 • Zpravodajská média konkrétních odvětví: obchodní časopisy, noviny a televizní programy
 • Veřejnoprávní média
 • Finanční instituce: finanční reportáže, investiční prezentace
 • „Think tanky“: komunity analytiků, kteří prodávají předplatné svých vyhodnocení
Čtěte také  Co je Paper trading a Jak jej používat

Z výše uvedeného jsou spolehlivými zdroji oficiální informace vládních orgánů a finanční zprávy zveřejňované registrovanými i neveřejnými společnostmi. Ty vám umožní rozhodnout se bez jakéhokoli subjektivního zásahu.

Jak se vyhnout panice na trhu - zdroje ekonomických dat

Je důležité poznamenat, že populární (mainstreamová) média mohou mít při podávání informací v pozadí své vlastní zájmy, nebo jsou cenzurována vlastníkem vlády. I v ekonomii existuje myšlenka trendů, podle níž jsou některá témata považována za oblíbenější a důležitější. To znamená, že témata lze různě interpretovat, aby se dosáhlo určitých výsledků. Tím někdy může začít panika na trhu.

Pokud jde o statistiky a finanční výkazy, výše popsaná situace je spíše nepravděpodobná. Samozřejmě existují případy falšování údajů, ale ty jsou vzácné kvůli vážným následkům.

Jaký je Algoritmus analýzy ekonomických dat, aby vás nepostihla Panika na trhu

Když jsme se ponořili do klasifikace dat a zdrojů, popišme si krátký algoritmus pro jejich analýzu.

Pokud jsou finanční a ekonomické zprávy ve všech médiích, následující rady vám pomohou nestát se obětí tržní paniky:

 1. Přestaňte číst/poslouchat populární média, jak celostátní, tak i specifická pro odvětví. Jejich hlavním účelem je upoutání pozornosti, ale ne pomoci vám se správným investičním rozhodnutím.
 2. V závislosti na hospodářském sektoru se spoléhejte pouze na vládní orgány specifické pro daný obor a společnosti, které jsou lídry v daném sektoru. Například v případě ropy existují zprávy od OPEC a ropných/plynárenských společností.
 3. Pak porovnejte nejnovější data s těmi historickými. Je vysoká pravděpodobnost, že nejnovější data nejsou jedinečná. Uděláte si tak představu, jak to bylo v minulosti. Nebude na škodu porovnání komentáře šéfů regulátorů na téma, které vás zajímá, za poslední rok. Umožní vám to posoudit skutečnou hodnotu zajímavého tématu.
 4. Na základě obdržených informací můžete učinit investiční rozhodnutí: přidat se k davu, nebo jít proti němu. Netřeba dodávat, že byste měli dodržovat svůj systém řízení rizik.

Pokud se investor drží tohoto jednoduchého algoritmu, může odstranit až 90 % zbytečných mediálních bublin.

Panika na trhu a Zdroje informací - Závěr

Nárůst dostupnosti informací zkomplikoval jejich analýzu a vyústil v rostoucí počet fám, domněnek a falešných zpráv, přičemž ekonomická data nejsou výjimkou. To zase může přimět čtenáře nebo posluchače k nesprávným investičním rozhodnutím, což by je mohlo vést ke ztrátám. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se provést individuální analýzu ekonomického tématu zajímavého pro zpravodajství.

K tomu bychom měli používat primární data od vládních orgánů a korporací a snažit se vyhnout jakýmkoli interpretacím od třetích stran. Pomocí výše uvedeného algoritmu můžeme identifikovat nejpodstatnější aspekty a učinit uvážené rozhodnutí.