Jaké typy čekajících příkazů jsou k dispozici?

Čekající příkaz je klientův příkaz k nákupu nebo prodeji finančního nástroje za specifikovanou cenu v budoucnosti.

Existují čtyři typy čekajících příkazů:

  1. Buy Limit — pro nákup jakmile budoucí cena "Ask" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je vyšší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto příkazu znamená, že transakce bude provedena za cenu specifikovanou v příkazu nebo za cenu nižší. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po předchozím poklesu na určitou hladinu opět zvýší.

  2. Buy Stop — pro nákup jakmile budoucí cena "Ask" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je nižší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto typu příkazu znamená, že bude transakce provedena za aktuální tržní cenu dostupnou na trhu v okamžiku provedení příkazu, a tato cena se může lišit od ceny uvedené v příkazu. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po dosažení určité hladiny bude dále zvyšovat.

  3. Sell Limit — pro prodej jakmile budoucí cena "Bid" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je nižší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto příkazu znamená, že transakce bude provedena za cenu specifikovanou v příkazu nebo za cenu vyšší. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po předchozím nárůstu na určitou hladinu opět sníží.

  4. Sell Stop — pro prodej jakmile budoucí cena "Bid" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je vyšší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto typu příkazu znamená, že bude transakce provedena za cenu existující v okamžiku, kdy je příkaz provede, a tato cena se může lišit od ceny uvedené v příkazu. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po dosažení určité hladiny bude dále snižovat.