Jak riskantní jsou operace na forexovém trhu?

Obchodování s měnami, akciemi a dalšími investičními produkty je ve své podstatě tržním chováním a vždy s sebou nese výraznou míru rizika. Kvůli výrazné fluktuaci na trhu můžete na svých investicích jak výrazně vydělat, tak utrpět výrazné ztráty.

Riziko můžete kontrolovat (poměr možných finančních ztrát a výdělků) pomocí hodnoty páky, a specifických typů příkazů (Stop Loss / Take Profit) nebo dalších dostupných nástrojů. Vždy byste měli mít na paměti, že čím vyšší je páka a možný zisk, tím vyšší je míra rizika.