Proč nebyl příkaz proveden za uvedenou cenu?

Příkazy Buy Stop, Sell Stop a Stop Loss jsou prováděny za aktuální cenu v době, kdy je příkaz zpracován. Příkazy Buy Limit, Sell Limit, a Take Profit jsou prováděny za cenu příkazu.