Proč byla pozice uzavřena za cenu, která nebyla uvedena v grafu?

Je třeba mít na paměti, že na trhu jsou vždy dvě ceny: cena prodejců (Ask) a cena nakupujících (Bid).

Graf zobrazuje cenu Bid. Příkazy Sell jsou prováděny za cenu Bid; příkazy Buy jsou prováděny za cenu Ask.

Podobně krátké (Sell) pozice jsou otevírány za cenu Bid a uzavírány za cenu Ask. Dlouhe (Buy) pozice jsou otevírány za cenu Ask a uzavírány za cenu Bid.

Například:
Na vaší krátké pozici (Sell) je nastaven příkaz Stop Loss na hladině 1,2970. Cena v grafu dosáhla hladiny 1,2968, ale to je cena Bid.
Vzhledem k tomu, že v daném okamžiku je spread 2 body, byla cena Ask 1,2970 (tedy Ask = Bid + Spread = 1,2968 +0,0002 = 1.2970), vaše pozice byla uzavřena, protože příkazy Stop Loss pro krátké pozice jsou prováděny za cenu Ask.
V tomto případě byl příkaz Stop Loss proveden správně, protože cena Ask dosáhla úrovně specifikované v příkazu.