Proč nebyl příkaz proveden za uvedenou cenu?

V zásadě se dá říci, že příkazy Buy Stop, Sell Stop a Stop Loss jsou podmínkami, které při splnění dají platformě tržní příkaz, a tento příkaz je splněn ne za deklarovanou cenu, ale za tržní cenu, existující v okamžiku, kdy došlo k provedení daného příkazu.

Cena, existující v okamžik provedení příkazu se nemusí shodovat s cenou, uvedenou na příkazu - příkazy Buy Limit, Sell Limit, a Take Profit jsou provedeny, pokud je dosažena cena, specifikovaná v příkazu, nebo cena vyšší (pozitivní progrese), pokud taková cena existuje v okamžiku, kdy je příkaz proveden.