Jak spočítat cenu bodu?

Vzorec: <Cena jednoho bodu> = (Kontrakt * (Cena + Jeden bod)) - (Kontrakt * Cena)
Příklad: Kalkulace jednoho bodu na EURGBP. Měna obchodního účtu je US dolar.
Obchodník otevře pozici:
BUY jeden lot EURGBP za 0,8365
Kontrakt = 100 000
Cena = 0,8365
Jeden bod = 0,0001
  1. Cena jednoho bodu na «BUY 1 lot EURGBP 0,8365» = (100 000 * (0,8365 +0,0001)) - (100 000 * 0.8365) = 10 GBP.
  2. Jelikož měna obchodního účtu je USD, jsou zisky i ztráty počítány v USD. Proto by cena 1 bodu, vypočítaná v GBP měla být převedena do USD.
  3. 10 GBP * GBP / USD kurz = 10 * 1,5417 = 15,47 USD.
Cena 1 bodu na «BUY 1 lot EURGBP 0,8365» je celkem 15.47 USD.