Which Execution Rules for Stocks exist in the platform?

 1. Příkazy typu stop a limit jsou aktivní okamžitě po jejich vytvoření. Pouze aktivní příkazy lze upravovat/rušit během obchodních hodin. Všechny aktivní příkazy naleznete ve shrnutí účtu na záložce "Aktivní příkazy" ve své obchodní platformě.

 2. Stav jakéhokoliv příkazu, který splňuje následující podmínky se změní na "Vyplňování"

  2.1 Podání tržního příkazu;
  2.2 Příkazy stop loss, take profit a Stop out ihned po vytvoření;
  2.3 Aktivace příkazu typu stop a limit při zasažení určené ceny.

 3. Všechny objednávky ve stavu "Vyplňování" naleznete na záložce "Aktivní příkazy" ve shrnutí účtu na své obchodní platformě, dokud jejich stav systém nezmění na "Vyplněno" nebo "Odmítnuto".

 4. Všechny příkazy ve stavu "Vyplňování" jsou na konci obchodního dne automaticky zrušeny systémem.

 5. Při realizaci příkazu je otevřen nebo uzavřen odpovídající obchod na ceně vyplnění příkazu a stav příkazu se změní na "Vyplněn".

 6. Pokud příkaz zruší uživatel, nebo je odmítnut systémem, jeho stav se náležitě změní na "Zrušen" nebo "Odmítnut".

 7. Všechny "Vyplněné", "Zrušené" a "Odmítnuté" příkazy naleznete ve shrnutí účtu v záložce "Záznam obchodů" ve své obchodní platformě.

 8. Všechny příkazy jsou realizovány pouze během obchodních hodin instrumentů. Správa příkazů před a po obchodních seancích: zadejte nebo upravujte příkazy typu take profit, stop loss, limit a stop, i když jsou trhy uzavřené. K realizaci příkazů dojde na začátku obchodní seance.

 9. Poplatky vytvářené vyplněním příkazu se u odpovídajících obchodů navýší pokaždé, když je obchod otevřen a uzavřen.

 10. Pokud je hodnota marže na účtu stejná nebo nižší než úroveň Stop out, systém aktivuje Stop out příkaz(y) k uzavření všech otevřených obchodů. V případě, že vypořádací systém příkazy Stop out zruší, ale marže účtu je stále nižší nebo rovna úrovni Stop out, systém odešle příkazy znovu.

 11. Příkazy typu stop loss, take profit, Stop out nebo tržní příkaz, který uzavře obchod ve stavu "Vyplňování" změní stav tohoto obchodu na "Uzavírání". Jakmile dojde k "Vyplnění" příkazu, obchod je "Uzavřen". Pokud dojde k odmítnutí příkazu, obchod bude znovu "Otevřen".

 12. Všechny "Otevřené", "Uzavírané" a "Uzavřené" obchody naleznete v záložce "Pozice" ve shrnutí účtu ve své obchodní platformě.

 13. Na konci obchodního dne, podle času serveru, jsou všechny uzavřené obchody převedeny na měnu účtu a stanou se z nich uskutečněné obchody v obchodní platformě klienta.

 14. Všechny uskutečněné obchody společně s pohyby na účtu (vklady/výběry) a výplatou dividend v případě obchodování s akciemi, naleznete na záložce "Historie" ve shrnutí účtu ve své obchodní platformě.

 15. RoboMarkets je závislý na vypořádacích systémech třetích stran kvůli nacenění a dostupným objemům a realizace klientových příkazů tak závisí na cenách a dostupné likviditě těchto vypořádacích systémů. RoboMarkets realizuje všechny příkazy zadané klientem, ale vyhrazuje si právo odmítnout příkaz jakéhokoliv typu nebo příkaz, který by mohl být odmítnut vypořádacím systémem.

 16. Příkazy odeslané na začátku obchodních hodin: Upozorňujeme, že trhy mohou být na začátku obchodních hodin extrémně volatilní, může docházet k rychlým změnám cen a objemu a data z různých trhů mohou být pomalá nebo dočasně nedostupná. RoboMarkets vám nemůže zajistit, že příkazy odeslané na začátku obchodních hodin budou podmínečně vyplněny na nejlepší zobrazované ceně. Na začátku obchodní seance byste měli zvážit využití limitních příkazů, avšak tržní příkazy byste měli využít v případě, že si chcete být vyplněním příkazu jistí. Pokud dojde k odmítnutí příkazů take profit a stop loss, jsou tyto úrovně odstraněny.