Typy příkazů a definice užívané v platformě

Tržní příkaz
Nákupní nebo prodejní příkaz na aktuální tržní ceně. Nejlepší cenu realizace garantuje vypořádací systém. Požadovaná cena příkazu není garantována.

Nákupní limitní příkaz
Čekající příkaz pro nákup pod aktuální tržní cenou. Aktivace příkazu: ve chvíli, kdy je cena nabídky nižší nebo rovna ceně určené v příkazu. Požadovaná cena příkazu je garantována. Cena realizace je lepší nebo shodná s určenou cenou.

Nákupní stop příkaz
Čekající příkaz pro nákup nad aktuální tržní cenou. Aktivace příkazu pro FX/indexy: ve chvíli, kdy je cena nabídky vyšší nebo rovna ceně určené v příkazu. Aktivace příkazu pro akcie: poslední cena je vyšší nebo rovna ceně určené v příkazu. Požadovaná cena příkazu není garantována.

Prodejní limitní příkaz
Čekající příkaz pro prodej nad aktuální tržní cenou. Aktivace příkazu: ve chvíli, kdy je cena poptávky vyšší nebo rovna ceně určené v příkazu. Požadovaná cena příkazu je garantována. Cena realizace je lepší nebo shodná s určenou cenou.

Prodejní stop příkaz
Čekající příkaz pro prodej pod aktuální tržní cenou. Aktivace příkazu pro FX/indexy: ve chvíli, kdy je poptávka nižší nebo rovna ceně určené v příkazu. Aktivace příkazu pro akcie: poslední cena je vyšší nebo rovna ceně určené v příkazu. Požadovaná cena příkazu není garantována.

Možnosti časové expirace (nákupní limit, nákupní stop, prodejní limit, prodejní stop):

Platný do odvolání - příkaz bude platný okamžitě po nastavení až do doby jeho zrušení.
Denní příkaz - příkaz bude platný do konce obchodního dne, kdy dojde k jeho zrušení, pokud nebyl aktivován.
Konec týdne - příkaz bude platný až do konce týdne, což je pátek.
Konec měsíce - příkaz bude platný až do posledního pracovního dne v měsíci.
Vybraný datum a čas - vlastní volba platnosti příkazu.

Příkaz stop loss
Příkaz typu stop pro uzavření obchodu. Aktivace příkazu pro FX/indexy: aktuální poptávka (pro nákupy) nebo nabídka (pro prodeje) zasáhne úroveň stop loss. Aktivace příkazu pro akcie: poslední cena zasáhne úroveň stop loss. Požadovaná cena příkazu není garantována.

Trailing Stop
Trailing stop je typ posuvného stop lossu, který sleduje cenu. Při zadávání trailing stop si určíte hodnotu v pipech od aktuální tržní ceny, a to je vše. Pokud se trh pohne vaším směrem, trailing stop se posune o stejnou část a aktivuje se pouze v případě, že se cena pohne o vámi určenou hodnotu v pipech v opačném směru. Současná hodnota ceny závisí na typu instrumentu:

Akcie: "Poslední cena"
Ostatní aktiva (dlouhá pozice): "Cena poptávky"
Ostatní aktiva (krátká pozice): "Cena nabídky"

Příkaz take profit
Limitní příkaz pro uzavření obchodu. Aktivace příkazu: aktuální poptávka (pro nákupy) nebo nabídka (pro prodeje) zasáhne úroveň take profit. Požadovaná cena příkazu je garantována. Cena realizace je stejná nebo lepší než cena určená pro take profit.

Příkaz Stop out
Příkaz stop pro uzavření obchodu. Aktivace příkazu: Hodnota marže je nižší nebo stejná jako úroveň Stop out.

Definice

Typ příkazu - tržní, limitní, stop, stop loss, take profit, Stop out.
Stav příkazu - aktivní, v realizaci (vyplňování), vyplněn, zrušen, odmítnut.
Určená cena příkazu - cena příkazu před jeho aktivací k realizaci.
Cena vyplnění příkazu - cena příkazu po jeho vyplněním.
Poslední cena - cena poslední uskutečněné transakce ve vypořádacím systému. Akciové instrumenty určují poslední cenu na finančních grafech.
Obchod - výsledek uskutečněného příkazu. Každý vyplněný příkaz otevírá nebo uzavírá obchod.
Stav obchodu - otevřený, uzavírání, uzavřený, uskutečněný.