Existuje pro dokončení rekategorizace časové omezení?

Ne, pro dokončení rekategorizace nemáme zavedena žádná časová omezení. Možná změna kategorie z "retailového" na "profesionálního" klienta není nijak spojena se zavedením nových požadavků ESMA.