Ray Dalio je americký finanční expert, miliardářský investor a zakladatel hedgeového fondu Bridgewater Associates. V roce 1996 vyvinul All Weather Portfolio. Jde o investiční přístup, který pomáhá investorům chránit jejich aktiva v jakékoli ekonomické situaci.

Daliovou myšlenkou bylo vybudování portfolia, které by za příznivých tržních podmínek pravděpodobně vydělávalo méně, ale neztrácelo během krize. Podívejme se na základní principy a součásti této investiční strategie a povíme si o jejích výhodách a nevýhodách.

Co je to All Weather Portfolio (Portfolio do každého počasí)

Ray Dalio je známý svou investiční filozofií a přístupem k řízení financí. Jeho přístup je založený na principech diverzifikace a řízení rizik a také na prognózování ekonomických cyklů.

Portfolio založené na principech All Weather Portfolio by mělo vykazovat stabilní výnosy v jakémkoli ekonomickém prostředí a minimalizovat rizika pro investora. Takové portfolio se skládá ze čtyř tříd aktiv:

 1. akcie
 2. dluhopisy
 3. zlato
 4. komodity 

Každá z těchto tříd má jiný stupeň ochrany před riziky, a proto podle Raye Dalia taková investice umožňuje zmírňovat rizika a optimalizovat řízení rizik. Investoři musí portfolio pravidelně vyvažovat, aby zachovali efektivní rozdílnost aktiv. V článku níže se dozvíte, jak to provést.

Jaká je Alokace aktiv v All Weather portfoliu

 • Akcie: 30-40 % portfolia. Mohou to být akcie velkých společností zahrnutých do indexu S&P 500
 • Dlouhodobé dluhopisy: 15-40 %. Mohou to být státní nebo podnikové dluhopisy i dluhopisy s vysokým výnosem
 • Krátkodobé dluhopisy: 15-40 %. Například firemní dluhopisy s nízkou kreditní hodnotou nebo pokladniční poukázky
 • Zlato: 7,5-10%. To se používá jako zajištění proti inflaci a výkyvům trhu
 • Komodity: 7,5-15 %.  Mohou to být investice do fondů, které investují do zboží obchodovaného na burzách

Alokace aktiv v portfoliu závisí na individuálních cílech investora a jeho přístupu k riziku.

Jaké jsou Principy All Weather portfolia  

 • Portfolio musí obsahovat všechny výše uvedené třídy aktiv, aby se minimalizovala rizika a zvýšily potenciální výnosy
 • Pro udržení efektivního mixu aktiv je nutné pravidelně portfolio rebalancovat
 • Portfolio musí obsahovat likvidní aktiva, jako jsou krátkodobé dluhopisy, které lze v případě potřeby rychle prodat
 • Portfolio by mělo být založeno na systematickém přístupu k investování, který zahrnuje použití matematických modelů a algoritmů k analýze trhu a rozhodování

Jakou má All Weather portfolio Historickou výkonnost

Podle Bridgewater Associates byl průměrný roční výnos All Weather Portfolio od roku 1996 do roku 2020 (včetně) 9,7 %. Průměrný roční výnos S&P 500 za stejné období byl 7,6 %.

Je však třeba mít na paměti, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy, a proto by si každý investor měl sám posoudit rizika a potenciální výnosy.

Čtěte také  Co je to CAGR (Složená roční míra růstu) a Jak ho používat

Jako příklad budeme pomocí Portfolio Visualizer analyzovat portfolio, ve kterém jsou aktiva alokována následovně:

 • Akcie – 30 %
 • Dlouhodobé dluhopisy – 40 %
 • Krátkodobé dluhopisy – 15 %
 • Zlato – 7,5 %
 • Komodity – 7,5 %

Získané výsledky ukazují, že míra návratnosti portfolia od konce roku 2007 do konce roku 2016 včetně překračuje míru návratnosti indexu Vanguard 500 Investor. Maximální propad ve výnosech index dosáhl v únoru 2009 (−50,97 %) a výnos All weather portfolia ve stejném období klesl −21,62 %. 

Backtest All Weather portfolio a index Vanguard 500 Investor

Backtest All Weather portfolia a indexu Vanguard 500 Investor*

Od ledna 2017 do dubna 2023 (včetně) přesáhla míra návratnosti indexu Vanguard 500 předčila All Weather Portfolio. V březnu 2020 se výnosové křivky krátce sblížily a výnosy se vyrovnaly pouze na jeden měsíc.

Monitorování a rebalancování portfolia

Hodnota aktiv může v průběhu času výrazně růst nebo klesat, takže investoři musí sledovat a podle potřeby znovu rebalancovat svá portfolia. Jedná se o proces pravidelné úpravy počtu aktiv v portfoliu, aby se obnovilo jejich původní rozložení.

Pokud se například hodnota jednoho aktiva po jeho zhodnocení výrazně zvýšila, investor by měl provést znovu vyvážení prodejem části tohoto aktiva a nákupem jiných aktiv, jejichž podíl v portfoliu poklesl. Hlavním cílem takového rebalancování je spíše snížení úrovně rizika než vyhledávání potenciálních zisků.

Frekvence a metoda rebalancování se může lišit v závislosti na cílech investorů. Někteří dávají přednost rebalancování svého portfolia čtvrtletně nebo ročně. Zatímco jiní rebalancují svá portfolia, když jsou dosaženy určité úrovně alokace aktiv.

Výhody přístupu Raye Dalia

 • Stabilita výnosů
 • Diverzifikace rizik
 • Jasná logika investičního přístupu a jeho dostupnost širokému spektru investorů

Jaké jsou Nevýhody All Weather Portfolio

 • Averze k riziku limituje výši výnosů
 • Nízká výkonnost v extrémních tržních podmínkách
 • Je vyžadováno pečlivé dodržování klíčových zásad strategie

All Weather Portfolio - Závěr

All Weather Portfolio je diverzifikovaný investiční přístup vyvinutý Ray Daliem. Tento přístup pomáhá investorům chránit jejich aktiva před riziky na finančním trhu za všech tržních podmínek. Tato strategie se vyznačuje přesnými požadavky na alokaci aktiv v portfoliu za účelem snížení rizik.

Je však třeba poznamenat, že snaha o rozložení a kontrolu rizik snižuje potenciální výnosy portfolia. Tento přístup je však jasný i pro málo zkušené investory díky své konzistenci a logické jednoduchosti.

* – Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.