Tento článek věnujeme fenoménu akciového trhu, který se nazývá reverzní rozdělení akcií (Reverse Stock Split). Proč veřejně obchodované společnosti používají tento proces a jak se to přesně děje. Budou zde také příklady konsolidace akcií, tj. zpětného dělení akcií.

Co je Reverzní rozdělení akcií

Reverzní rozdělení akcií, známé také jako konsolidace, znamená, že emitent konsoliduje počet existujících akcií podnikových akcií do méně, proporcionálně hodnotnějších akcií. Zatímco se počet cenných papírů v držení akcionářů sníží, akcionáři si mohou ponechat stejnou část podílu na kapitálu jako před rozdělením. Hlavním cílem je zvýšit cenu akcií.

Koeficient reverzního rozdělení představuje poměr, o který se sníží počet cenných papírů. Pokud je například koeficient 2:1, investorovi, který měl dříve 20 akcií společnosti, z nichž každá stála 10 USD, zbude v portfoliu 10 akcií s hodnotou 20 USD za kus.

Společnost, která se rozhodla pro reverzní rozdělení akcií, musí předem vydat tiskovou zprávu, ve které oznámí koeficient rozdělení a podmínky spolu s dalšími užitečnými informacemi o konsolidaci.

Proč společnosti provádějí Zpětné dělení akcií

 • Emitent je ve finančních problémech a představenstvo se snaží udržet společnost nad vodou
 • Cena akcií klesá až příliš rychle a blíží se minimu přípustnému na burze. Pokud cena překročí pod tuto hranici, platforma bude muset zahájit prodej této akcie. Aby se společnost takovým problémům vyhnula, tak provede zpětné rozdělení akcií, aby uměle zvýšila cenu akcií.
 • Existuje hrozba, že konkurenti mohou koupit akcie za nízkou cenu a zasáhnout do procesů řízení společnosti.
 • Emitent se snaží zvýšit svou váhu v očích investorů. Velké investiční fondy a korporace mají tendenci nedůvěřovat společnostem s nízkými cenami akcií. Akcie, které stojí méně než 5 USD, se obvykle nazývají Penny Stock.
 • Na pokraji fúze chce společnost vyrovnat cenu akcií s druhou společností, se kterou spolupracuje

Jak se provádí Reverzní rozdělení akcií

 • Představenstvo rozhodne, že konsolidace je nezbytná, a téma nastolí na valné hromadě
 • Na valné hromadě hlasují akcionáři pro nebo proti nápadu
 • Počet akcií se zmenší o koeficient reverzního rozdělení a operace zaregistruje regulátor
 • Staré akcie se vymění za nové nebo se převedou
 • Management sepíše zprávu o operaci a změní stanovy společnosti
 • Všechny informace se dostanou do státního rejstříku

Společnosti, které provedly Reverzní rozdělení akcií v roce 2022

Velké korporace s normální cenou akcií obvykle neprovádějí dělení akcií, protože nepotřebují uměle zvyšovat cenu akcií, která je již tak vysoká.

Jak víte, vysoká cena akcií odrazuje potenciální investory a snižuje likviditu. Společnosti proto využívají reverzní rozdělení akcií, aby zůstaly nad vodou.

Podívejme se, jak konsolidaci prováděly v roce 2022 společnosti jako REX American Resources Corporation, D-Wave Quantum Inc. a Nutriband Inc.

Čtěte také  Panika na trhu - Jak pracovat se Zdroji informací a vyhnout se jí

REX American Resources

REX American Resources Corporation (NYSE: REX) vyrábí a prodává etanol v USA. Její kapitalizace činí 582,7 milionů USD. V létě 2022 společnost provedla reverzní rozdělení akcií v poměru 3:1. Díky tomu akcie vzrostly z 10,46 USD na 31,45 USD. Když jsme článek připravovali, bylo v oběhu 17,9 milionů akcií REX American Resources Corporation. Zároveň probíhal proces úpravy ceny.

Reverzní rozdělení akcií REX American Resources
Reverzní rozdělení akcií REX American Resources*

Poté, co proces úpravy skončí, tak poskytovatelé dat přepočítají ceny před rozdělením, aby se na grafu neobjevoval cenový skok. Na rozdělení akcií investory upozorní ikona ve spodní části grafu.

V mobilní platformě R StocksTrader to vypadá například takto.

R StocksTrader mobile - Reverzní rozdělení akcií REX American Resources
R StocksTrader mobile - Reverzní rozdělení akcií REX American Resources*

D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) pracuje v technologickém sektoru, konkrétně s počítačovým vybavením. Její kapitalizace činí 424,8 milionů USD. Na začátku srpna 2022 provedla společnost D-Wave Quantum Inc. reverzní rozdělení akcií v poměru 1,454:1 ve snaze uměle akcie zdražit a zatraktivnit pro investory v naději, že zlepší své finance. Díky tomu se cena vrátila na 10,3 USD. Když se článek připravoval, měla společnost D-Wave Quantum Inc. v oběhu 37,5 milionu akcií.

Reverzní rozdělení akcií D-Wave Quantum
Reverzní rozdělení akcií D-Wave Quantum*

Nutriband

Nutriband Inc. (NASDAQ: NTRB) zastupuje biotechnologický sektor. Specializuje se především na vývoj a prodej transdermálních farmaceutických produktů. Její kapitalizace činí 39,7 milionů USD. Koeficient nedávného reverzního rozdělení byl 1,167:1.

Rozdělení akcií Nutriband*
Reverzní rozdělení akcií Nutriband*

Jak lze Obchodovat Reverzní rozdělení akcií

Než dojde k reverznímu rozdělení akcií, mohou akcie společnosti začít klesat, protože někteří investoři se jich budou zbavovat, aby se vyhnuli rizikům. Ostatní investoři, kteří prouzkoumali finanční podrobnosti společnosti a skutečné důvody rozdělení, získají šanci koupit akcie za nižší cenu.

Po konsolidaci, pokud je finanční výkonnost společnosti dobrá, má cena šanci na zotavení.

Pokud má investor balík akcií společnosti, která plánuje zpětné rozdělení akcií, může zkusit spekulovat. Jinými slovy, může akcie prodat za dobrou cenu před poklesem a koupit je zpět za lepší cenu po poklesu.

Nejlepší časy pro prodej a nákup bude nutné předpovědět na základě dostupných podrobností, a to je nejuniverzálnější a nejspolehlivější způsob.

Ještě jednou investiční možností je zbavení se aktiva před tím, než společnost provede rozdělení akcií a najít rizikovější možnost. Mějte na paměti, že reverzní rozdělení znamená pro společnost těžké časy a existuje riziko, že cena bude po operaci nadále klesat.

Zpětné rozdělení akcií - Závěr

Reverzní rozdělení akcií vyžaduje od společnosti poměrně hodně volné hotovosti, což může na potenciální investory působit negativně. Šance na snadné vydělávání peněz jsou malé, zatímco rizika ztrát jsou vysoká.

Aby byly vaše peníze v bezpečí, analyzujte fundamentální informace o společnosti před rozdělením a založte na nich svá rozhodnutí.

* – Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.