K obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, patří i takové jevy jako Margin Call a Stop Out. Na první pohled se tyto dva pojmy jeví jako synonyma, ale ve skutečnosti jsou jejich významy zcela odlišné.

V tomto článku se dozvíte o marži (Margin) a o výšce marže. Pochopíte, jak tyto veličiny fungují a jak jejich podcenění může vést až do situací Margin Call a Stop Out.

Co je to Margin (Marže)

Když tradeři otevřou pozici na Forexu, broker zablokuje část jejich finančních prostředků jako marži (záruku), aby neztratili více peněz, než mají na svém účtu. Na co to potřebují?

Jde o to, že obchodníci obvykle obchodují na trhu za pomoci tzv. pákového efektu poskytovaného brokerem. To umožňuje traderovi obchodovat s většími částkami, než je vložený kapitál na jeho obchodním účtu. V případě, že obchodník začne přicházet o peníze, marže (přesněji poměr marže a vlastního kapitálu) způsobí vetší ztrátu peněz.

Marže je tedy, část peněz, která zamrzne na účtu obchodníka a brokeři ji nepoužívají. Funkcí zablokovaných peněz je poskytnutí finanční rezervy na otevřené pozice v případě ztrát. Volné prostředky, které nejsou použity jako marže, lze použít při otevírání nových pozic, nebo mohou sloužit jako bezpečnostní polštář.

Mimochodem, nedoporučuje se používat celý objem vlastního kapitálu k otevírání nových pozic, protože to může přetížit vklad. Účet musí odolat poklesům do té doby, než pozice začnou přinášet zisk.

Co je Plovoucí zisk nebo Plovoucí ztráta

Představte si, že obchodník zadal long (nákupní) obchod na měnovém páru GBP/JPY, který nezačal růst hned, ale až po krátkém poklesu. Během tohoto poklesu otevřená pozice přinesla otevřenou ztrátu. Pokud by na obchodním účtu nebyl dostatek volných peněz, obchod by byl automaticky uzavřený se ztrátou.

Konečná částka všech otevřených pozic na účtu se nazývá plovoucí zisk/ztráta (můžete se též setkat s termínem otevřený zisk/ztráta nebo nerealizovaný zisk/ztráta). Jeho velikost se mění v závislosti na celkovém výsledku všech pozic, které má obchodník v trhu.

Co je Margin Call a Stop Out

Obchodník by měl mít vždy na paměti, že pokud objem volných prostředků na účtu nestačí pro zajištění otevřených pozic a blíží se kritické úrovni, bude na terminálový e-mail obchodníka odeslána zpráva nazvaná Margin Call.

Touto zprávou brokerská společnost informuje obchodníka o nedostatku jeho vlastního kapitálu a nutnosti doplnění účtu. V případě, že se ztráty zvýší, ale na účet nebudou převedeny nové finanční prostředky, ztrátové pozice se povinně uzavřou. Tato akce se nazývá Stop Out.

V závislosti na tom, jak závažná je situace a jakou platformu obchodník používá, mohou být:

 • uzavřeny pouze pozice s maximální ztrátou nebo
 • pozice s maximální marží nebo
 • jen některé z těchto pozic nebo
 • všechny pozice dohromady

V takovém případě se částka na účtu sníží o částku ztrát. Objednávky budou nadále uzavírány, dokud se poměr vlastního kapitálu/marže nedostane nad hranici Stop Out.

Stop Out limit je definován brokerem a může činit 100% až 20% (v závislosti na obchodních podmínkách). Jinými slovy, broker specifikuje kritický poměr vlastního kapitálu/marže. Po jeho dosažení budou všechny pozice uzavřeny bez přičinění tradera.

Čím větší je poměr, tím více peněz obchodníkovi po povinném uzavření příkazů zbude. Úroveň Margin Call obvykle také definuje broker. Bývá o 10% vyšší než Stop Out.

Jak se Vypočítá Margin Call a Stop Out

Marže závisí na pákovém efektu zvoleném při otevření účtu a objemu, který obchodník otevírá. Vezměme si například následující data:

 • Finanční páka: 1: 100
 • Objem objednávky: 0,1 lotu
 • Objednávka na nákup EUR/USD za 1,3700
 • Deposit: 1 000 USD
 • Margin call: 80%
 • Stop Out: 70%

Marže pro otevřenou pozici bude 137 USD (100 EUR). Tím pádem zůstane na účtu 863 USD volného kapitálu. Obchodník například nepoužil Stop Loss a cena se pohybovala opačným směrem a zanechala plovoucí ztrátu 863 USD.

Poměr Marže a Majetku (Margin to Equity ratio)

To znamená, že prostředky na účtu (Equity) se rovnají marži. Neboli poměr marže a prostředků (Margin to Equity ratio) je 100%. Pokud cena nadále klesá a marže dosáhne úrovně Margin Call (ve výši 80%), zbarví se zůstatek v terminálu červeně a do e-mailu terminálu přijde email "Margin Call" s požadavkem na doplnění účtu.

Toto je způsob, jak brokerská společnost ochrání své peníze a připomene obchodníkovi, že peníze na jeho účtu nemusí brzy stačit k udržení otevřených pozic. Broker nikdy nedovolí, aby zůstatek na účtu obchodníka byl záporný, protože v takovém případě by sám broker musel uhradit ztrátu.

Pokud cena stále klesá a obchodník nedoplní peníze na svůj účet, pozice se automaticky uzavře, jakmile dosáhne úroveň poměru vlastního kapitálu/marže 70%. V takovém případě proběhne Stop Out a na účtu obchodníka zbude přibližně 95 USD.

Výpočet je přibližný, protože je obtížné vypočítat částku přesně na cent. To je způsobeno tím, že Forex je velmi dynamický trh. Je zde těžké předvídat, na jaké úrovni dojde k uzavření pozice. V případě rychlého pohybu cen by úroveň mohla být stejně tak 69% jako 68%.

Čtěte také  Co je to událost Černé labutě a Jak ovlivňuje Finanční trhy

Výška Marže

Co je Margin Call a Stop Out

V praxi mohou obchodníci v obchodní platformě MetaTrader kontrolovat poměr v kolonce Výška marže. Ta se nachází pod otevřenými pozicemi v okně Terminál. Poměr se vypočítává automaticky a obchodník musí kontrolovat zatížení vkladu prostřednictvím tohoto indexu.

Výšku marže lze vypočítat takto:

Vlastní kapitál / Marže * 100%

V našem příkladu s nákupem EURUSD za 0,1 lotu bude úroveň 72,99% (1 000/137 * 100%). Jedná se o velmi nízký index, který ukazuje, že vklad je přetížený.

Pokud by obchodník otevřel pozici 0,05 lotu, úroveň by činila 1 459,85%. Toto je poměrně bezpečná úroveň, protože než dojde k Margin Callu vydrží silný pokles - plovoucí ztráta na účtu by mohla být 945,20 USD (1 000 - (137 * 0,5 * 80) / 100). S ohledem na to, že 1 bod v tomto příkladu stojí 0,50 USD, vydrží vklad propad o 1 890 bodů (945,20 USD / 0,50 USD). V prvním příkladu byl maximální pokles pouze 890 bodů.

Co způsobuje Margin call

Při obchodování na páku je hlavním faktorem, který způsobuje margin call, pokles kapitálu. Investoři mají možnost obchodovat s většími pozicemi, než by byli schopni pokrýt svým vlastním kapitálem. To znamená, že část jejich investice je financována půjčkou od brokera. Pokud se trh pohybuje proti jejich pozici, může se stát, že ztráty překročí disponibilní kapitál investora. Margin call je tak varováním, že pokles hodnoty jeho investice se blíží nebo dokonce přesáhl úroveň, kterou jsou schopni pokrýt.

Jaký je Význam cenových pohybů a volatility na Margin call

Cenové pohyby a volatilita trhu mají zásadní dopad na margin call. Když trh začne prudce klesat nebo se výrazně zvýší jeho volatilita, může to vést k rychlému a nečekanému snížení hodnoty investic. To je pro investory používající páku zvláště rizikové, protože pokles hodnoty jejich pozic může rychle překročit jejich disponibilní kapitál. Margin call je tak často způsobený náhlými a nepředvídatelnými pohyby na trhu, které mohou způsobit výrazné ztráty a následně výzvu k dodatečnému financování účtu.

Jak se vyhnout Margin callu

Riziko margin callu je pro investory na páku významným faktorem, který je třeba brát v úvahu při obchodování na finančních trzích. Existuje několik klíčových kroků, které mohou investoři podniknout k minimalizaci tohoto rizika:

 1. Realistické stanovení páky: Prvním krokem je volba vhodné úrovně páky. Investoři by měli zvolit páku, která je v souladu s jejich schopností unést riziko. Vyšší páka znamená větší potenciál zisku, ale také vyšší riziko margin callu. Realistická volba páky může zajistit, že ztráty nebudou tak rychle překračovat dostupný kapitál.
 2. Kontrola velikosti pozic: Správné řízení velikosti pozic je klíčové pro minimalizaci rizika. Investoři by měli určit maximální procento kapitálu, které jsou ochotni riskovat v jedné pozici. Tímto způsobem se omezí negativní dopad velkých ztrát na celkový kapitál a sníží se pravděpodobnost margin callu.
 3. Využívání stop-loss příkazů: Stop-loss příkazy jsou účinným nástrojem pro ochranu investice. Investoři by měli nastavit stop-loss příkazy pro každou otevřenou pozici. Tím si zajistí, že pokud cena dosáhne určitého bodu, pozice bude uzavřena a ztráta bude omezená a předem definovaná.
 4. Diversifikace portfolia: Investoři by měli využívat diversifikace a mít v portfoliu různé typy aktiv. Diversifikace snižuje riziko spojené s výkyvy cen jednotlivých aktiv a může pomoci minimalizovat dopad margin callu na celkový kapitál.
 5. Důkladné sledování trhu: Pravidelné sledování vývoje trhu a relevantních událostí je klíčové pro rychlou reakci na změny. Investoři by měli být připraveni uzavřít pozice, nebo přijmout další opatření v případě nepříznivých tržních pohybů.
 6. Vzdělávání: Investoři by měli investovat čas do vzdělávání. Pochopení tržních mechanismů, rizik a strategií může výrazně pomoci minimalizovat riziko margin callu.

Naučte se počítat Výšku Marže

Než začnete obchodovat na reálném účtu, tak si zkuste vypočítat výšku marže na demo účtu. Sledujte úroveň účtu i změny zatížení vkladu způsobené změnami cen instrumentů a otevřením nových pozic. Doporučujeme se naučit vypočítat alespoň přibližné zatížení vkladu, abyste mohli hrubě odhadnout riziko možných ztrát, pokud se něco pokazí. Pokud se stále učíte, omezte se při otevírání pozic na minimální objem.

Na začátku se může zdát, že budete muset neustále sedět u počítače, abyste měli svůj účet pod kontrolou a zabránili tak Margin Callu nebo Stop Outu. Ve skutečnosti tomu tak není. Spolu s regulací objemu otevřených obchodních příkazů můžete použít také Stop Loss, který vám pomůže omezit možné ztráty na důkladně a předem vypočítané částky a vyhnout se tak katastrofálním následkům.

Margin Call a Stop Out - Závěr

Než začnete s tradingem na páku, měli byste si pamatovat 2 jednoduché věci:

 • marže pro otevřené pozice by neměla činit více než 15% vkladu
 • pokud nemůžete řídit otevřené pozice, použijte Stop Loss, abyste zabránili katastrofálním ztrátám při tržních zvratech.

Nezapomeňte, že Váš vklad je Vaším zdrojem příjmů. Neriskujte příliš, protože Margin Call nebo Stop Out znamenají ztrátu vašeho pracovního nástroje. Nezačínejte obchodovat s reálnými penězi, dokud si nezjistíte všechny podrobnosti. Měli byste důkladně zvážit každou akci a každé obchodní rozhodnutí.