V boji proti používání mobilních telefonů při řízení zpřísňují právní orgány v mnoha zemích zákony, zatímco výrobci automobilů zlepšují své bezpečnostní systémy. Dnes budeme hovořit o společnosti SaverOne 2014. Ta se snaží zvýšit úroveň bezpečnosti silničního provozu vývojem hi-tech řešení. Společnost plánuje stát se veřejně obchodovanou 27. dubna uvedením na burze NASDAQ pod symbolem „SVRE“.

Co víme o společnosti SaverOne 2014

SaverOne 2014 Ltd. je izraelská IT společnost, která se zabývá vytvářením, vývojem a prodejem inovativních řešení v oblasti bezpečnosti automobilů.

Společnost vyvinula systém, který dokáže identifikovat a ovládat chytré telefony umístěné vedle řidičů. Systém například zakazuje rušivé aplikace, aby je řidič nemohl používat při řízení vozu. 

IPO společnosti SaverOne 2014
Podnikání společnosti SaverOne 2014

SaverOne 2014 vyvíjí řešení pro nové i ojeté vozy a také pro trh OEM. Spuštění systému pro vozidla na sekundárním trhu se plánuje na toto léto. Řešení pro segment OEM bylo oznámeno na rok 2025.

Rozvoj SaverOne 2014
Podnikání SaverOne 2014

SaverOne získala finanční prostředky ve výši 26,6 milionů dolarů od Ronen Weisberg, Ituran Location and Control, Universal Motors Israel a YD

Přehled společnosti SaverOne 2014
Podnikání SaverOne 2014

Jaké jsou vyhlídky Cílového trhu SaverOne

Podle výzkumné zprávy pro rok 2020 poskytnuté společností Market Research Future by globální trh s bezpečným řízením vozidel mohl do roku 2027 dosáhnout 25 miliard USD. V důsledku toho by průměrná roční míra růstu mohla činit 8,72 %.

Odborníci jmenují dva klíčové faktory pro růst cílového trhu. Prvním z nich je zlepšování technologických možností pro splnění rostoucích požadavků spotřebitelů na bezpečnost motorových vozidel. Druhým faktorem je zvyšující se poptávka po bezpečnější jízdě ze strany majitelů vozových parků.

Dalšími faktory, které by mohly posílit trh s bezpečným řízením vozidel, jsou globální využití umělé inteligence a strojového učení. Stejně jako další vylepšení bezdrátové sítě 5G s vyšší kapacitou a kratšími zpožděními.

Klíčovými konkurenty SaverOne jsou:

 • Cellcontrol
 • Katasi
 • Cipia Vision
 • Lytx

Jak si SaverOne vede Finančně

V době IPO nevytvářela společnost čistý zisk, což je pro hi-tech společnosti v rané fázi jejího rozvoje pochopitelné. Budeme tedy analyzovat finanční výkonnost společnosti podle jejích výnosů.

Čtěte také  Mají Akcie Alibaba (BABA) nějakou šanci na Zotavení

V roce 2021 byly tržby společnosti 450 000 USD, což představuje 41,42% nárůst ve srovnání s rokem 2020. To je docela působivý výsledek, i když ve srovnání s většími korporacemi není nijak velký.

Finanční výkonnost SaveOne 2014
Finanční výkonnost SaverOne 2014

Čistá ztráta emitenta v roce 2021 činila 26,49 milionu USD . To je 51,32% nárůst ve srovnání s rokem 2020. Hlavním důvodem této ztráty je 77,99% nárůst nákladů na výzkum a vývoj až na 18,85 milionu USD.

K 31. prosinci 2021 byly celkové závazky společnosti SaverOne 2,2 milionu USD a peněžní ekvivalenty v její rozvaze byly 4,4 milionu USD. To znamená zápornou hotovostní pozici v roce 2021 ve výši 7 milionů USD.

Jaké jsou Silné a slabé stránky SaverOne 2014

Výhody investice do této akcie jsou následující:

 • Vysoká míra růstu výnosů
 • Společnost investuje do vývoje produktů
 • Strategický plán rozvoje
 • Perspektivní cílový trh
 • Řešení vše v jednom
 • Žádní významní konkurenti

Rizikové faktory investování do akcií SaverOne 2014 jsou:

 • Relativně nízký příjem
 • Žádné čisté zisky

Co víme o IPO společnosti SaverOne 2014

ThinkEquity je jediným upisovatelem IPO. SaverOne 2014 plánuje prodat 1,39 milionu amerických depozitních akcií (ADS) za cenu 7,22 USD za akcii. To znamená, že hrubý příjem může dosáhnout 10,04 milionu USD. Pokud bude IPO úspěšné, kapitalizace společnosti by mohla být asi 15,8 milionu dolarů.

Vzhledem k tomu, že společnost nevytváří čistý zisk, používáme k posouzení jejích vyhlídek ukazatel – poměr ceny a prodejů (P/S ratio). Hodnota P/S emitenta je 201,49, což znamená, že nákup akcií SaverOne 2014 je klasickou rizikovou investicí. To je důvod, proč by člověk neměl do tohoto IPO investovat více než 1 % portfolia, aby se zmírnila související rizika.