Úrokové sazby centrálních bank jsou nejúčinnějším nástrojem měnové a úvěrové politiky státu.

V tomto článku se dozvíte, co jsou to úrokové sazby a jak fungují. Přidáme Vám také 3 kroky, jak obchodovat vyhlašování úrokových sazeb na Forexu.

Proč jsou důležité Úrokové sazby ve finančním světě

Úrokové sazby patří mezi základní pilíře finančního systému a mají klíčový vliv na ekonomiku, půjčování, spoření a investování. Jsou to procenta, která určují náklady spojené s půjčováním peněz nebo s výnosy z investic a spoření. Úrokové sazby mají obrovský dopad na každodenní život jednotlivců, podniků a vlád.

Jaká je Role úrokových sazeb v ekonomice

Centrální banky hrají klíčovou roli při stanovování úrokových sazeb, které ovlivňují celkovou ekonomiku. Snížení úrokových sazeb může být použito jako nástroj na podporu ekonomického růstu, neboť to může povzbudit investice a spotřebu. Naopak zvýšení úrokových sazeb se používá k omezování inflace nebo zabránění přehřátí ekonomiky.

Jaký je Vztah mezi úrokovými sazbami a finančními trhy

Úrokové sazby mají významný dopad na finanční trhy. Například změny sazeb centrální bankou mohou vést k pohybům na akciových burzách, na trzích dluhopisy a měnami. Investoři často sledují vývoj úrokových sazeb, aby odhadli, jak ekonomika zareaguje, a upravili své investiční strategie.

Celkově vzato, úrokové sazby jsou základním prvkem finančního světa, který ovlivňuje mnoho aspektů ekonomiky i osobních financí. Porozumění významu úrokových sazeb je klíčové pro efektivní finanční rozhodování a plánování.

Co jsou Úrokové sazby

Úroková sazba je v podstatě cena zapůjčených peněz. Zvýšením úrokových sazeb, centrální banky regulují poptávku po půjčkách. Když se poptávka po úvěrech sníží, tak se tím sníží výdaje občanů a zpomalí se rychlost ekonomického rozvoje. Takové opatření se nejčastěji provádí ke snížení rychlosti inflace a zabránění nadprodukci zboží.

Pokles úrokové sazby má za následek zvýšení poptávky po půjčkách, což urychluje ekonomický rozvoj.

Jaké Faktory ovlivňují rozhodnutí o stanovení Úrokových sazeb

Rozhodování o stanovení úrokových sazeb je složitý proces. Existuje několik přístupů centrálních bank. Nicméně není zřejmé, zda některý z nich je nadřazený. Každý přístup však zohledňuje různé faktory a proměnné. Některé z těchto faktorů jsou:

  • Inflace: Centrální banky často sledují míru inflace. Vyšší inflace může znamenat vyšší náklady na život a půjčky, což může vést k vyšším úrokovým sazbám.
  • Hospodářský růst: Stav ekonomiky má také vliv na stanovení úrokových sazeb. V době růstu může centrální banku motivovat zvýšit úrokové sazby, aby zabránila přehřátí ekonomiky.
  • Nezaměstnanost: Nízká nezaměstnanost může znamenat vyšší poptávku po půjčkách a tím pádem růst úrokových sazeb, aby se omezila nadměrná půjčování.
  • Měnová politika: Vztah místní měny k jiným měnám má vliv na obchod a investice. Centrální banky mohou změnit úrokové sazby, aby ovlivnily hodnotu měny.
  • Globální události: Události jako politické změny, krize a konflikty mohou ovlivnit stabilitu ekonomiky a vést k úpravám úrokových sazeb.

Proč jsou Úrokové sazby na Forexu důležité pro obchodníky

Proč jsou úrokové sazby pro tradery důležité? Úroková sazba centrální banky je nejúčinnějším nástrojem měnové a úvěrové politiky státu. Zvyšující se úrokovou sazbou regulují centrální banky poptávku po úvěrech. Snížením pak sníží výdaje občanů a zpomalují rychlost ekonomického rozvoje.

Úrokové sazby se v jednotlivých zemích liší, což vysvětluje rozdíl v úrokových sazbách měnových párů. To pomáhá definovat atraktivitu jedné měny ve srovnání s jinou měnou. Čím vyšší je úroková sazba jedné měny, tím atraktivnější je pro investory.

Výše hlavní úrokové sazby je základem úrokových sazeb jiných nástrojů (jako jsou státní a korporátní dluhopisy, úvěrové sazby pro právnické osoby a fyzické osoby). Centrální banky se uchylují ke změně úrokových sazeb spíše zřídka. Takové změny se považují za významné události na trhu. Účastníci je bedlivě sledují.

Proč jsou Změny úrokové sazby pro obchodníky zajímavé

Změna úrokových sazeb má silný vliv na měnové kurzy a poskytují dobré příležitosti pro obchodování. Zvýšení úrokové sazby obvykle vede ke zvýšení hodnoty národní měny a naopak. Každopádně bude v těchto případech existovat silný tržní pohyb vhodný pro obchodování. Níže vidíte tabulku s aktuálními úrokovými sazbami světových centrálních bank.

Centrální bankaAktuální sazby
Federal Reserve (FED)5.50%
European Central Bank (ECB)4.25%
Bank of England (BOE)5.25%
Swiss National Bank (SNB)1.75%
Reserve Bank of Australia (RBA)4.1%
Bank of Canada (BOC)5.00%
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)5.50%
Bank of Japan (BOJ)-0.10%
Central Bank of the Russian Federation (CBR)8.50%
Reserve Bank of India (RBI)6.50%
People's Bank of China (PBOC)3.55%
Central Bank of Brazil (BCB)13.25%

Úrokové sazby - 3 kroky Jak obchodovat jejich vyhlašování

1. Výběr času obchodu

Otevřete Forex kalendář a najděte datum a čas zveřejnění rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách. Jako příklad uvedeme rozhodnutí centrální banky Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zealand) ze dne 7. srpna. Podle kalendáře zveřejní zprávu ve 3 hodiny pražského času.

Čtěte také  Co je Hodnotové investování (Value investing)

Do této doby musíme vyhodnotit situaci z pohledu technické analýzy, vypracovat předpověď a připravit si obchodní plán.

Kalendář vyhlašování úrokové sazby

2. Příprava obchodního plánu po Vyhlášení úrokové sazby

Nejprve musíte vyhodnotit prognózy. V našem případě se očekávalo snížení úrokové sazby o 0,25% s pravděpodobností 50/50. Jinými slovy, zvýšení se neočekávalo, sazba však mohla být ponechána tak, jak byla. V tomto případě by NZD upevnilo svou aktuální pozici nebo by oslabilo - v případě snížení sazby. Pak by pár NZD/USD měl poklesnout níže.

Za druhé, podívejte se na graf optikou technické analýzy, vyberte optimální vstupní bod a podívejte se na perspektivy pohybu ceny. Zakreslete si důležité linie supportů/resistencí a Price Action patternů. Dobře připravený obchodní plán obsahuje jasná kritéria a podmínky pro vstup do trhu.

Chcete-li plán připravit, otevřete denní timeframe (D1) na grafu NZD/USD. Intradenní trend je klesající, takže prodej má větší prioritu. Na H1 grafu se vytváří symetrický trojúhelník, což naznačuje potenciální proražení tohoto patternu.

Úrokové sazby obchodování - příprava obchodního plánu

Před zveřejněním úrokové sazby se obchodovalo NZD v úzkém cenovém rozpětí, mezi supportem 0,6515 a resistencí na 0,6555. Obchodní plán hovoří pro obchodování na hranicích kanálu a preferovat shorty.

V případě snížení sazby může obchodník k obchodování proražení spodní hrany range použít objednávku Sell Stop na ceně 0,6510. To umožňuje vstup do obchodu v souladu se silným impulsním pohybem.

Obchodování vyhlašování úrokových sazeb na NZDUSD

3. Obchodování Úrokových sazeb podle plánu

Podle obchodního plánu těsně před zveřejněním údajů přepne obchodník na nižší časový rámec M1 nebo M5 a pozorně sleduje pohyby cen a jejich chování na stanovených úrovních. V našem příkladu, hned po zveřejnění dat (ve 3:00), pár NZD/USD prudce poklesl, takže by se zaktivovala čekající objednávka na 0,6510.

Otevřením obchodního příkazu pomocí stop objednávky (Sell Stop) může dojít díky silnému pohybu k tzv. „skluzu“ v plnění. To znamená, že pozice se otevře několik bodů pod stanovenou úrovní. Pokud se vám však podaří ihned vstoupit do dobrého pohybu, tak je skluz zanedbatelný.

Chce-li obchodník vyhodnotit perspektivu daného pohybu, analyzuje publikovaná data. V našem případě najednou centrální banka Nového Zélandu snížila sazbu o 0,5%. Pro trh to bylo neočekávané, neboť prognózy naznačovaly pokles o 0,25%.

V důsledku toho sazba NZD náhle poklesla. S ohledem na to, jak negativní byly zprávy, bychom mohli očekávat pokles i o 100 bodů až k oblasti okolo 0,6400. Dvě hodiny po zveřejnění zprávy skutečně klesla cena tak nízko, že tam obchodník mohl realizovat profit.

Obchodování úrokové sazby NZD

Dlouhodobý dopad Úrokové sazby na sílu měny

V případě úrokových sazeb může být vliv na měnu dlouhodobý. Pokud nemáme další jednotlivá snížení/zvýšení sazeb a centrální banka plánuje řadu akcí pouze jedním směrem, může taková politika představovat dlouhodobý trend.

Série zvýšení úrokové sazby (zpřísnění úvěrové a měnové politiky) má za následek dlouhodobý růst, zatímco řada poklesů (změkčení politiky) způsobuje dlouhodobý pokles.

V případě na obrázku níže vedly série snížení úrokové sazby NZD ke klesajícímu trendu, který je aktuální několik měsíců.

Vliv úrokových sazeb na dlouhodobý trend

Obchodování Úrokových sazeb na Forexu - Závěr

Rozhodnutí centrální banky o úrokové sazbě má silný vliv na hodnotu národní měny. V případě zvýšení nebo snížení kurzu může měna státu výrazně růst nebo klesat, což poskytuje obchodní příležitosti.

Je na každém, aby se rozhodl, zda bude sazby obchodovat nebo ne. V každém případě je třeba si uvědomit, že obchodování na základě zpráv představuje značné riziko a může přinést zisk stejně jako ztrátu.

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.