Časový rámec (timeframe) a jeho výběr je důležitou součástí při sestavování obchodního plánu. To, jaký časový horizont bude trader obchodovat, výrazně ovlivní především:

 • kolik času bude muset aktivně sedět před svými monitory
 • kolik času bude muset věnovat přípravě na trading
 • jak rychle bude muset dělat obchodní rozhodnutí

V tomto článku se dozvíte, co je to časový rámec a jaké jsou nejrozšířenější časové rámce. Budeme se věnovat i výběru časového rámce pro trading. Nakonec se na časové rámce podíváme z pohledu obchodních stylů.

Co je to Časový rámec

Časový rámec (timeframe) představuje časový interval pro zobrazování cen v grafu. Cenový pohyb na grafu zpravidla znázorňují svíčky (nebo sloupce), které odpovídají zvolenému časovému rámci. Čím větší je časový horizont, tím větší je „velikost“ cenového pohybu každé svíčky v grafu.
Pro cenový graf můžete nastavit libovolný časový rámec, ale běžně obchodníci používají základní časové rámce:

 • MN je měsíční časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho měsíce.
 • W1 je týdenní časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho týdne.
 • D1 je denní časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho dne.
 • H4 je čtyřhodinový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během čtyř hodin.
 • H1 je hodinový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jedné hodiny.
 • M30 je 30minutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 30 minut.
 • M15 je 15minutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 15 minut.
 • M5 je pětiminutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 5 minut.
 • M1 je jednominutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jedné minuty.

Timeframe se vybírá v obchodní platformě. V oblíbených platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5 je na liště nástrojů tabulka aktivních tlačítek pro hlavní časové rámce. Levým kliknutím na tlačítko můžete rychle přepnout z jednoho časového rámce do druhého.

Časový rámec v MetaTrader 4

Časové rámce v MetaTrader 4

Jak zobrazit Text v grafu MT4 pouze v určitém Timeframe

Obchodníci, kteří k analýze trhu a obchodování používají platformu MetaTrader 4 (MT4), mají možnost zobrazit text v grafu pouze v určitém časovém rámci. Pro některé je to důležitý nástroj, protože jim umožňuje efektivněji sledovat a analyzovat trh v různých časových horizontech. Jak tedy zobrazíte text v grafu pouze v určitém časovém rámci.

 • Otevřete graf nástroje, který vás zajímá.
 • V nástrojovém panelu MT4 najděte nástroj pro vložení textu. Tento nástroj vám umožní vložit textový popisek přímo do grafu.
Jak zobrazit text v grafu MT4 pouze v určitém timeframe
 • Vyberte místo na grafu, kam chcete vložit textové pole. Klikněte na toto místo a vytvořte textové pole.

Nyní přejdeme k nastavení časového rámce. Chcete-li omezit zobrazení textového pole na konkrétní časový rámec, musíte provést následující kroky:

 • Dvojklikněte na textové pole, které jste vytvořili.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na označené textové pole. Otevře se okno s vlastnostmi textové značky.
 • V tomto okně najděte záložku "Vizualizace".
 • Zvolte časový rámec, ve kterém chcete, aby textové pole bylo viditelné.
Timeframe forex
 • Po provedení výše uvedených kroků stiskněte tlačítko "OK". Vaše textové pole bude nyní viditelné pouze v zvoleném časovém rámci na grafu.

Tímto způsobem můžete efektivně omezit zobrazení textu v grafu MT4 pouze na konkrétní časový rámec, což vám umožní lépe se zaměřit na relevantní informace a analýzu trhu.

Jak zobrazit Objekt v grafu MT4 pouze v určitém Timeframe

V platformě MetaTrader 4 (MT4) se často setkáváte s potřebou zobrazit určitý objekt, například trendovou čáru, kanál nebo Fibonacci retracement, pouze v určitém časovém rámci. Toto vám umožní lepší sledování a analýzu konkrétních aspektů trhu v rámci tohoto časového rámce. Princip je prakticky stejný, jako u zobrazení textu v určitém timeframe. Postup je následující:

 • Otevřete graf nástroje, který vás zajímá.
 • Vyberte objekt, který chcete zobrazit pouze v určitém časovém rámci, například trendovou linii, kterou jste zakreslili na grafu.

Chcete-li omezit zobrazení objektu na určitý časový rámec, postupujte následovně:

 • Dvojklikněte na vybraný objekt na grafu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na označený objekt. Otevře se okno s vlastnostmi objektu.
 • V tomto okně najděte záložku "Vizualizace".
 • Zvolte časový rámec, ve kterém chcete, aby byl objekt viditelný.
 • Po provedení výše uvedených kroků stiskněte tlačítko "OK" nebo "Uložit" v okně s vlastnostmi objektu. Tím se nastaví, že vybraný objekt bude viditelný pouze v zvoleném časovém rámci na grafu.

Přejděte na účet Prime

Získejte konkurenční obchodní podmínky s účtem RoboMarkets Prime! Užijte si nízké provize, rychlou exekuci a spread od 0 pipů

partner-programme
Otevřít účet Prime
partner-programme

Časové rámce v platformě MT5 (MetaTrader 5)

MetaTrader 5 (MT5) je další populární platformou mezi obchodníky a investory. Jednou z klíčových funkcí, které MT5 nabízí, jsou různé časové rámce. V této části článku se podíváme na to, jak efektivně využít časové rámce v MT5.

Výběr časového rámce

Když otevřete nový graf v platformě MT5, máte možnost vybrat časový rámec, který chcete použít. Můžete vybírat z různých časových rámců, jako jsou M1 (jednominutový), M5 (pětiminutový), H1 (hodinový), D1 (dení) a mnoho dalších. Výběr časového rámce závisí na vaší obchodní strategii a investičním stylu.

Časový rámec v MetaTrader 5

Krátkodobé a dlouhodobé analýzy

Různé časové rámce umožňují obchodníků provádět jak krátodobou, tak dlouhodobou analýzu trhu. Kratší časové rámce, jako M1 nebo M5, jsou vhodné pro krátkodobé obchody a skalpování, zatímco delší časové rámce, jako D1 nebo týdenní, jsou užitečné pro dlouhodobé investice a pozorování dlouhodobých trendů.

Přizpůsobení grafu

MT5 umožňuje obchodníkům přizpůsobit graf podle jejich potřeb. Může snadno přepínat mezi různými časovými rámci a sledovat více trhů najednou. To mu dává větší flexibilitu při obchodování a analýze trhu.

Čtěte také  Jak obchodovat Non Farm Payrolls (NFP)

Zobrazení Historických dat

Každý časový rámec v MT5 poskytuje historická data. To je klíčové pro zpětné testování obchodních strategií a analýzu minulých událostí na trhu.

Proč jsou různé Časové rámce důležité

Používání různých časových rámců může obchodníkům pomoci potvrdit obchodní signály a získat komplexnější pohled na trh. Například, pokud obchodník vidí pozitivní signál na krátkodobém časovém rámci, může být užitečné, když si potvrdí tento signál analýzou na delším časovém rámci.

Jak vybrat Časový rámec (Timeframe)

Jak jsme naznačili výše, tak k analýze cenového grafu obvykle nepoužíváme jeden, ale několik časových rámců. Obchodník analyzuje pohyby cen v několika časových rámcích a získává tak obraz o dynamice finančního instrumentu. To pomáhá předpovídat pohyb ceny v různých časových intervalech v závislosti na obchodní strategii.

Zatímco pro celkovou analýzu vybraného instrumentu můžete použít všechny časové rámce najednou, pro obchodování potřebujete „užší horizont“. V mnoha trendových strategiích založených na hlavních pravidlech technické analýzy obvykle volíme dva časové rámce:

 • Hlavní časový rámec je delší. Používáme zde fundamentální a/nebo technickou analýzu k posouzení současného stavu a perspektivy vývoje. V tomto časovém rámci definujeme skutečný trend a směr obchodování.
 • Obchodní časový rámec je kratší. Ten nám dává signály pro vstup (a někdy i výstup) do trhu ve směru zvoleném na základě vyššího časového rámce. Obchod může trader otevřít na základě signálů z indikátorů, úrovní supportů a rezistencí, technické analýzy, cenových patternů atd.

Známý je také Triple Screen systém, který je postavený na analýze 3 časových rámců. Rozhodujete-li se o časových rámcích pro obchodování, musíte vzít v úvahu svůj obchodní styl. Věnujte pozornost dvěma důležitým kritériím:

 1. Množství času, které můžete věnovat obchodování
 2. Částka, kterou můžete vložit na svůj účet

Tato dvě kritéria společně ukazují, který styl obchodování je pro vás nejvhodnější:

 • dlouhodobé obchodování
 • střednědobé obchodování
 • krátkodobé obchodování

Ve vzácných případech, kdy máte spoustu volného času a velký kapitál, si můžete vybrat jakýkoliv obchodní styl, který se vám zdá pohodlný a/nebo nejziskovější.

Vyzkoušejte obchodování na high-tech terminálu R StocksTrader!

Získejte přístup k reálným akciím, pokročilým grafům a bezplatnému nástroji pro tvorbu obchodních strategií

partner-programme
Otevřít účet R StocksTrader
partner-programme

Časové rámce pro Dlouhodobé obchodování

Dlouhodobé obchodování obvykle znamená relativně malý počet obchodů, které zůstávají otevřené po dlouhou dobu - od několika týdnů do několika měsíců. Tento obchodní styl je podobný investování. Rozhodujete se většinou na základě fundamentální analýzy a vybíráte instrument (např. akcie, indexy, forex, ropu, kovy) který slibuje výrazný pohyb.
Kritéria pro dlouhodobé obchodování:

 • Málo času. Obchodováním trávíte méně než 1/5 svého pracovního času.
 • Velký kapitál (od 50 000 USD). Můžete vstoupit do trh s velkou pozicí na dlouhou dobu, umístit velké Stop Lossy a vydržet velký propad kapitálu.

Jako hlavní časové rámce pro dlouhodobé obchodování, na kterých obchodníci definují hlavní trend a jeho cíl, poslouží nejlépe MN (měsíční) a W1 (týdenní). Jako časový rámec pro nalezení vstupních bodů použijte D1. Na obrázku můžete vidět zmíněné časové rámce:

Dlouhodobé časové rámce

Časové rámce pro Střednědobé obchodování

Plánovací horizont pro střednědobé obchodování je jeden den až jeden měsíc. Ve srovnání s dlouhodobým obchodováním je zde více obchodů a nejsou tak zdlouhavé. Myšlenkou střednědobého obchodování je zachytit dobrý denní impuls pohybu ceny, sebrat zisk a čekat na další impuls.
Kritéria pro střednědobé obchodování jsou následující:

 • Máte středně velké množství času na obchodování, zhruba 1/5 až 1/2 pracovní doby.
 • Váš vklad je středně velký, což vám umožňuje otevírat obchody plánované na několik dní (10 000 až 50 000 USD)

Jako hlavní časový rámec pro definování skutečného trendu a jeho cílů můžete použít D1, případně H4. Časový rámec, pro vstupy do obchodů, použijte H4 nebo H1. Příklad zmíněných časových rámců je níže:

Střednědobý časový horizont

Časové rámce pro Krátkodobé obchodování

Krátkodobé obchodování je nejrozšířenějším typem obchodování. Je dostupnější, protože obchodníci mohou obchodovat i s malým vkladem. Vyžaduje však více času a obrovskou kázeň. Krátkodobé obchodování zahrnuje:

 • Swing trading: obchody trvají od několika hodin do dvou až tří dnů.
 • Daytrading: obchodování v rámci jednoho dne, aniž byste převáděli svou pozici do dalšího dne.
 • Skalpování: předpokládá mnoho intradenních krátkodobých obchodů se ziskem několika bodů.

Kritéria pro krátkodobé obchodování jsou následující:

 • Hodně času na obchodování - od 1/2 pracovní doby po plný úvazek.
 • Malý nebo střední vklad, který vám umožňuje obchodovat jen s malými Stop Lossy a krátkodobými cíli (až 10 000 USD).

Pro krátkodobé obchodování existuje více možností využití časových rámců. Jako hlavní mohou obchodníci zvolit M30, H1, H4 nebo D1. Jako obchodní časový rámec pak vybrat z M1, M5, M15, M30 a H1. Níže vidíte příklad krátkodobého obchodování s využitím těchto časových rámců:

Krátkodobý časový rámec

Jak vybrat Timeframe po Trading - Závěr

Výběr časového rámce je zásadní pro Vaši obchodní strategii. Pro obecnou analýzu trhu můžete použít všechny časové rámce, ale pro otevírání obchodů si vyberte ty, které odpovídají Vašemu obchodnímu stylu. Obchodní strategie jsou nejčastěji postaveny na dvou časových rámcích: hlavním a tradingovém.
Pokud s tradingem teprve začínáte, tak budete jistě nějakou dobu experimentovat, než najdete skladbu časových rámců, která Vám nejlépe vyhovuje. Ale i výběr timeframe pro experimentování byste měli odvodit od toho, kolik času můžete každý den tradingu věnovat.