Fundamentální analýza ve skutečnosti není nic složitého ani tajemného. Existují však některá pravidla fundamentální analýzy, která by se měla dodržovat, aby zůstaly její předpoklady a závěry logické. V tomto článku se na tato pravidla podíváme blíže.

Co je Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda analýzy finančních trhů, která se zaměřuje na hodnotu aktiv a investičních příležitostí na základě analýzy fundamentálních faktorů. Tato analýza se zakládá na hodnocení reálné hodnoty aktiv a společností na základě jejich finančních výkazů, ekonomických ukazatelů a dalších faktorů. U měn se fundamentální analýza zaměřuje na ekonomické ukazatele jednotlivých zemí.

Jaký je Základní princip Fundamentální analýzy

 • Analýza finančních výkazů: Fundamentální analýza začíná analýzou finančních výkazů společností, jako jsou výsledovka, výkaz zisků a ztrát a cash flow. Tato analýza pomáhá posoudit finanční zdraví a výkonnost jednotlivých společností. Na tuto analýzu se zaměřují akcioví investoři a obchodníci.
 • Makroekonomické ukazatele: Makroekonomické ukazatele, jako je HDP, inflace, nezaměstnanost a další jsou důležité pro hodnocení ekonomického prostředí, ve kterém společnosti působí. Na tyto ukazatele se také soustředí forexoví investoři a obchodníci. Tyto ukazatele mohou ovlivnit trhy a aktiva.
 • Politika centrální banky: Měnová politika centrální banky a především rozhodnutí o úrokových sazbách, má vliv na hodnotu měn a trhů s dluhopisy. Investoři sledují tato opatření a reakce centrální banky.
 • Události ve světě: Geopolitické události a politické změny mimo ekonomiku mohou ovlivnit trhy. Fundamentální analýza zahrnuje sledování těchto událostí a jejich potenciálního dopadu.

Makroekonomická data

Fundamentální analýza - makroekonomická data

Je třeba mít také na paměti, že různé indikátory mohou ovlivnit trh různým způsobem. Například sankce přinášejí stres a jsou dlouhodobé, což znamená, že by je obchodníci měli vzít v úvahu jako první.

Měsíčně zveřejňovaná fundamentální data, jako je export nebo inflace, by měli zvážit až v další fázi. Naopak, rostoucí DPH by silně ovlivnila Index spotřebitelských cen (CPI), a tedy i dotčenou měnu, ale ne na příliš dlouhou dobu, tj. ne déle než po dobu dvou nebo tří měsíců. To znamená, že je dobré nejen studovat všechny faktory, ale obchodníci musí pochopit, jaký mají vliv.

Posloupnost dat

Za druhé, fundamentální analýza nemá přesně danou strategii. Člověk musí pochopit současnou situaci na trhu jako celek a k tomu se musí naučit všechny podrobnosti. Neexistuje ani průvodce, na základě kterého byste udělali fundamentální analýzu krok za krokem. Zkrátka, sledujte vše - jaký druh politického režimu má země, jak vláda přijímá svá rozhodnutí, jak se vyvíjí fundamentální ukazatele jako HDP či CPI, atd.

Jak udělat Fundamentální analýzu pro jednotlivá aktiva

Abyste si udělali obecnou představu o tom, které fundamentální faktory ovlivňují nejčastěji obchodovaná aktiva, podíváme se na to, jak použít fundamentální analýzu pro akcie, forex a komodity.

Analýza akcií

Když se provádí fundamentální analýza akcií, analytici se zaměřují na různé aspekty společností, které mohou ovlivnit hodnotu jejich akcií. Některé klíčové body analýzy akcií zahrnují:

 • Finanční výkazy společností: Analytici zkoumají bilanci, výkaz zisku a ztráty, cash flow a další finanční výkazy společnosti. Tímto způsobem zjišťují, jaké jsou zisky, zadlužení, likvidita a obecně finanční zdraví společnosti.
 • Růst a ziskovost: Hodnocení růstu společnosti a její ziskovosti je klíčové. Analytici zjišťují, zda společnost generuje zisk a zda očekávají, že bude v budoucnosti růst.
 • Dividendy: Pro akciové investory jsou dividendy důležité. Analytici se zajímají o historii a očekávání týkající se vyplácení dividend.
 • Kvalita managementu: Kvalita a výkonnost managementu společnosti může mít vliv na dlouhodobý úspěch společnosti. Analytici se snaží o poznání a pochopení managementu a jeho schopností.

Analýza měnových párů

Při analýze měnových párů je důležité, aby obchodníci sledovali makroekonomické faktory a události, které ovlivňují hodnotu jedné měny vůči druhé. Investoři a obchodníci se tak  zaměřují na data u jednotlivých zemí. Některé klíčové body analýzy měnových párů zahrnují:

 • Měnová politika: Centrální banky rozhodují o úrokových sazbách a kvantitativním uvolňování či kvantitativním utahování. Tyto kroky monetární politiky mohou ovlivnit hodnotu měn.
 • Ekonomické události: Sledování ekonomických ukazatelů, jako je HDP, inflace, zaměstnanost, průmyslová výroba, a další pomáhá analytikům při predikcích budoucích pohybů měnových párů.
 • Geopolitické události: Globální politické a ekonomické události mimo ekonomiku mohou také ovlivnit hodnotu měnových párů.

Analýza komodit

Analýza komodit se zaměřuje na faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po surovinách. Klíčové body analýzy komodit zahrnují:

 • Zásoby komodity: Sledování stavu zásob komodit, jako jsou ropa, zlato a zemní plyn, pomáhá analytikům predikovat ceny. U zemědělských komodit se sledují například oseté plochy a počasí.
 • Poptávka: Ekonomický růst a průmyslová aktivita mají vliv na poptávku po komoditách.
 • Geopolitické faktory: Politické události a napětí ve světě mohou mít významný dopad na ceny komodit.

Jaká je Role zpravodajství v rámci Fundamentální analýzy

Aktuality a zpravodajství hrají ve fundamentální analýze důležitou roli. Události ve světě mohou mít značný vliv na finanční trhy a hodnoty aktiv. Analytici sledují aktuality proto, aby byli informováni o světových událostech a mohli na ně reagovat.

Jaké jsou Typy zpravodajství

Zde jsou některé typy zpravodajství v rámci fundamentální analýzy:

 • Ekonomické zprávy
 • Zprávy o politických a geopolitických událostech
 • Zprávy o jednotlivých firmách
 • Zprávy o měnových trzích
 • Zprávy o komoditách

Jaké jsou Strategie pro obchodování na základě Fundamentální analýzy

Níže uvádíme nejznámější přístupy k investování nebo obchodování na základě fundamentální analýzy.

 1. Dlouhodobé investice
  Investoři vybírají aktivum, které považují za podhodnocené na základě fundamentální analýzy. Drží jej po delší období a čekají na růst hodnoty.
 2. Hodnotové investování
  Strategie hodnotového investování se zaměřuje na hledání aktiv, která jsou podhodnocená ve srovnání s jejich reálnou hodnotou. Investoři sledují fundamentální faktory, jako jsou P/E (cena/ zisk) a P/B (cena/ hodnota aktiv). Hledají příležitosti k nákupu aktiv, která jsou relativně levná.
 3. Dividendové investice
  Tato strategie je oblíbená mezi akciovými investory. Investoři vybírají společnosti s dobrou historií vyplácení dividend a solidními fundamentálními ukazateli. Cílem je investování do společností, které pravidelně vyplácejí dividendy a u kterých je velká pravděpodobnost, že je budou vyplácet i v budoucnosti.
 4. Obchodování fundamentálních zpráv
  Obchodování zpráv je doménou především algoritmických a HFT obchodníků. Ti se snaží využít rychlých pohybů na trzích v reakci na zprávy a události ve světě. Investoři sledují zprávy a reagují na důležité zprávy, které mohou ovlivnit trhy.
 5. Makro obchodování
  Tato strategie zahrnuje obchodování na základě makroekonomických faktorů a událostí. Tento styl obchodování je oblíbený u fondů, které spravují jak svůj tak externí kapitál. Jedná se o dlouhodobější strategii. Investoři se zaměřují na analýzu ekonomických ukazatelů, politiky centrální banky a geopolitických událostí a používají tyto informace k rozhodování o investicích.

Fundamentální Analýza v kombinaci s Technickou Analýzou

Jedno pravidlo říká, že kombinovat fundamentální analýzu a technickou analýzu není špatný nápad. Fundamentální analýza dá investorovi představu, jakým směrem by se mělo vybrané aktivum vyvíjet. 

Fundamentální Analýza - Obchodování zpráv

Fundamentální analýza - obchodování zpráv

Někteří lidé obchodují zprávy, což je podobné jako skalpování. Aby to fungovalo, je však nutné, aby velmi dobře porozuměli makroekonomickým zprávám, rychle je analyzovali a vyvodili správné závěry.

Za prvé, musíte mít pro ruce ekonomický kalendář. Musíte tedy vždy vědět, jaké zprávy se dnes vydávají, jaká jsou klíčová data a co analytici očekávají. Obchodování zpráv zpravidla zahrnuje pouze globální ukazatele, jako je americký HDP nebo čínský HDP, údaje o pracovních místech v USA (Non Farm Payrolls - NFP), výsledky zasedání FEDu nebo ECB atd.

Obchodník analyzuje očekávání a udělá si náhled. Podle toho, jak se rozhodl, otevírá long nebo short pozici.

Přejděte na účet Prime

Získejte konkurenční obchodní podmínky s účtem RoboMarkets Prime! Užijte si nízké provize, rychlou exekuci a spread od 0 pipů

partner-programme
Otevřít účet Prime
partner-programme

Korelace Obchodních instrumentů

Někteří tradeři také používají znalosti o určité měně, která funguje za určitých tržních podmínek. Například americký dolar má silnou negativní korelaci s ropou a zlatem. Když je dolar silný, tyto hlavní komodity jsou slabé. Naopak, když ropa posiluje, měny zemí vyvážejících ropu ji následují.

To funguje vždy, ledaže by byl trh naplněn velkými spekulanty nebo institucionálními hráči, kteří řídí ceny podle svých zájmů.

Fundamentální analýza - Rizikové faktory

Fundamentální analýza - rizikové faktory

Při práci s fundamentální analýzou je třeba brát v úvahu také přírodní katastrofy. Například vlny tsunami nebo zemětřesení jsou pro japonskou ekonomiku a japonský jen vždy velmi nebezpečné. Neměly by být ignorovány ani katastrofy způsobené člověkem, jako jsou letecké havárie.

Takové události obvykle nelze předvídat, ale vždy mají nějaký vliv. Toto platí s výjimkou sezónních katastrof, jako jsou například hurikány v Mexickém zálivu, které často vedou k poškození ropných rafinérií.