Čím déle sankce mezi Ruskem a Západem potrvají, tím více slabých míst vzniká v různých sektorech ekonomiky na obou stranách. Například USA se potýkají s nedostatkem výfukové kapaliny dieselových motorů (DEF). Jedná se o kapalinu používanou ke snížení znečištění ovzduší výfukovými plyny vznětových motorů vozidel. V Evropě je známá pod značkou AdBlue.

Hlavními dodavateli DEF jsou Rusko a Čína. Čína dříve omezila vývoz DEF a Rusko nedávno zavedlo svá vlastní omezení v reakci na sankce. V důsledku toho se američtí dopravci potýkají s nedostatkem DEF a rostoucími cenami.

A jako vždy existují entity, které mohou z této situace profitovat. V první řadě jsou to výrobci DEF a o nich bude tento článek.

Co je to Dieselová výfuková kapalina (DEF)

Výfuková kapalina pro dieselové motory je roztok močoviny (32,5 %) a deionizované vody (67,5 %), který se používá ve výfukovém systému vozidel se vznětovými motory, aby pomohla snížit hladinu škodlivých sloučenin ve výfukových plynech.

Dieselové motory obvykle pracují s ochuzenou směsí. To znamená, že množství vzduchu v palivové směsi je mnohem větší než množství nafty. To pomáhá snížit množství použitého paliva, ale vzduch ve směsi vytváří sloučeniny znečišťující atmosféru. V roce 2007 zavedla americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) požadavky na snížení chemických látek znečišťujících životní prostředí. Přechodné období trvalo do roku 2010.

Výrobci pohonných jednotek pro automobily začali zavádět systémy dodatečného zpracování výfukových plynů, kde se používá DEF. Tuto technologii vytvořili v roce 1957 pro velké továrny.

Když přechodné období v roce 2010 skončilo, infrastruktura byla připravena a požadavky EPA byly přísnější. Od té doby musela všechna vozidla splňovat snížené emisní normy. V důsledku toho jsou dieselová vozidla vyrobená v USA od roku 2010 vybavena další nádrží pro DEF.

Když této nádrži naftového vozidla dojde roztok, na palubní desce se objeví výstražný signál a rychlost vozu automaticky klesne pod 20 km/h. To umožňuje autu dojet k nejbližší čerpací stanici, ale s omezeným pohybem. Dá se tedy předpokládat, že nedostatek DEF bude mít vážný negativní dopad na logistiku.

Z čeho se vyrábí DEF (Diesel Exhaust Fluid)

Jak bylo uvedeno výše, DEF se skládá z močoviny a deionizované vody. První složka je také známá jako karbamid a je to nejrozšířenější minerální dusíkaté hnojivo. Druhou složkou je voda, ze které byly chemicky odstraněny všechny kladné i záporné ionty.

USA jsou dovozcem močoviny a jejími hlavními dodavateli jsou Kanada, Rusko a Čína. Čína omezila vývoz této chemikálie, aby podpořila svůj domácí trh. Rusko tak učinilo v reakci na sankce, které na něj uvalili. Konečně je tu Kanada, která by mohla následovat příklad Číny ve snaze bojovat proti nedostatku na kanadském domácím trhu.

Kromě fosilních minerálů lze amoniak, který se používá k výrobě močoviny, vyrábět ze zemního plynu. USA s tím mají méně problémů. Země uspokojí své vlastní požadavky, ale také vyváží plyn do Evropy. Společnosti vyrábějící močovinu ze zemního plynu budou pravděpodobně těžit z nedostatku DEF.

Čtěte také  IPO společnosti Nava Health MD: Řetězec prémiových klinik

Jaké společnosti Vyrábí a prodávají Močovinu v USA

Celkem je na americkém trhu deset společností, které dodávají DEF. Z nich jsou pouze dvě veřejně obchodované – CF Industries Holdings Inc. a Nutrien Ltd. Tyto dvě jsou také lídry segmentu.

CF Industries Holdings

CF Industries Holdings Inc. (NYSE: CF) vyrábí a prodává hnojiva, kapaliny pro výfukové plyny dieselových motorů, roztoky močoviny, kyselinu čpavkovou a další produkty používané v zemědělství a průmyslu. Společnost vyrábí čpavek ze zemního plynu.

Společnost CF Industries je zajímavá především tím, že vyrábí DEF a močovinu, kterou mohou pro výrobu DEF používat i jiné společnosti. Navíc se s ní pracuje v zemědělství, které se v poslední době potýká s akutním nedostatkem hnojiv.

Akcie CF Industries Holdings Inc. korigovaly o 20 % z historického maxima a nyní se obchodují na úrovni supportu 90 USD.

Výrobce DEF - CF Industries Holdings
Cenový graf akcií CF Industries Holdings*

Nutrien

Nutrien Ltd. (NYSE: NTR) vyrábí hnojiva pro zemědělství a DEF pro průmysl a dopravu. Společnost podniká na trzích v USA, Kanadě, Jižní Americe a Austrálii.

Omezení vývozu ze strany Ruska se dotkla především jihokorejského a australského trhu. Dokud bude Nutrien podnikat v Austrálii, poptávka po jeho produktech v zemi pravděpodobně poroste. Navíc nedostatek v USA může také zlepšit výnosy Nutrienu.

Je třeba poznamenat, že Nutrien podniká v Kanadě, kde je oficiálně 1,1 miliardy metrických tun fosilií pro hnojiva. To bude stačit k zásobování celého světa na stovky let, což znamená, že společnost má více než dost materiálu na výrobu močoviny.

Akcie Nutrien Ltd. ztratily během dvou měsíců 29 %. Nejbližší úroveň supportu je 77 USD.

Nutrien - výrobce DEF
Graf cen akcií Nutrien*

Existují rizika Investování během nedostatku DEF

Dieslová výfuková kapalina je určena ke snižování škodlivých emisí v atmosféře. Normy koncentrace znečišťujících látek ve vozidlech s výfukovými plyny se regulují na státní úrovni. Pokud se nedostatek DEF rozvine do kritické situace, Joe Biden se pravděpodobně rozhodne dočasně zrušit tyto normy.

Problém s nedostatkem DEF by mohli vyřešit samotní řidiči automobilů jednoduše vypnutím systému. Pokud to však udělají, dostanou při první kontrole. Majitelé automobilů nebo společnosti, které provozují vozové parky, by při vypínání systému čištění výfukových plynů na sebe brali finanční rizika.

Investice při nedostatku DEF - Závěr

Nedostatek DEF je krátkodobý problém, který se časem vyřeší. Zemědělci už mají za sebou sezónu, kdy kvůli nedostatku hnojiv používali močovinu, a nyní se zásobují na další sezónu. Zbývá jen průmysl a doprava, ale tato dvě odvětví potřebují DEF po celý rok.

Nedostatek močoviny a rostoucí ceny pravděpodobně ovlivní zisky výrobců tohoto produktu ve 2. a 3. čtvrtletí. Je však třeba poznamenat, že společnosti vyrábí také hnojiva a díky sankcím uvaleným na ruské a běloruské výrobce mohou Nutrien a CF Industries Holdings zabrat podíl na trhu. Pokud tyto dvě společnosti rozumně využijí převládajících okolností, jejich zisky mohou v budoucnu vzrůst nad současnou úroveň.

* - Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy