Ichimoku Kinko Hyo je metoda technické analýzy, kterou v roce 1926 navrhl Goichi Hosoda, známý pod jménem Sanjin Ichimoku. V japonštině znamená Ichimoku Kinko Hyo zhruba “okamžitá reprezentace” nebo “oblakový graf s jedním pohledem”.

V tomto článku se dozvíte jak se Ichimoku vypočítá a jaká jsou jeho nastavení. Především se zaměříme na to, jak obchodovat s Ichimoku a na signály, které může poskytovat.

Co je Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, často nazýván jednoduše Ichimoku. Vyvinul se v 30. letech 20. století s cílem vytvořit nástroj, který by pomohl obchodníkům lépe porozumět tržním trendům a pohybům cen. Ichimoku Kinko Hyo se stal jedním z nejpopulárnějších technických indikátorů mezi obchodníky po celém světě. Často ho používají k analýze akciových trhů, komoditních trhů, forexu a dalších finančních aktiv.

Ichimoku Kinko Hyo se skládá z několika klíčových komponent, které dohromady poskytují komplexní pohled na tržní situaci a pomáhají obchodníkům identifikovat různé aspekty tržního chování.

Jaké jsou Principy Ichimoku Kinko Hyo

Indikátor Ichimoku Kinko Hyo byl původně navržený jako doplňující indikátor pro svíčkové grafy. Autor ho úspěšně použil na komoditním trhu, konkrétně při obchodování rýže. Později byl dopracovaný a představený veřejnosti v roce 1968, od té doby se stal jedním z tradičních nástrojů nejen japonských obchodníků.

Současný moderní svět tradingu se také zajímá o využití tohoto indikátoru, protože poskytuje informace o směrech a potenciálu tržních trendů. Indikátor ukazuje linie supportu a resistence a dává signály pro vstupy a výstupy z pozic.

Ichimoku indikátor lze použít také na Forexu, zejména na denních a týdenních grafech. Funguje nejlépe v kombinaci se svíčkovými grafy. Správné nastavení parametrů umožňuje využít Ichimoku i na nižších časových rámcích, jako H4 a H1.

Vysvětlení linií Ichimoku v grafu

U indikátoru se mění pouze jeho základní nastavení. V grafu se pak vyskytuje mnohem více linií. Pojďme se teď na ně jednotlivě podívat.

 • Linie Tenkan-sen (červená) je nejrychlejší ze všech linií Ichimoku. Její sklon ukazuje směr trendu. Pokud linie stoupá, trend stoupá. Pokud linie klesá, trend klesá.
 • Linie Kijun-sen (modrá) odráží současný trend. Pokud je cena nad linií, je vysoce pravděpodobné, že bude trend růst a naopak.
 • Linie Chikou Span (zelená) ukazuje cenu instrumentu posunutou zpět o hodnotu Kijun-sen. Používá se pro vstupní signály.
 • Senkou Span A (oranžová linie) je průměr linií Tenkan-sen a Kijun-sen posunutý vpřed o hodnotu Kijun-sen.
 • Senkou Span B je bílá tečkovaná čára představující průměr mezi maximem a minimem posledních 52 svíček, posunutá o hodnotu Kijun-sen. Šrafovaná oblast mezi Senkou Span A a Senkou Span B tvoří tzv. mrak (oblak) Ichimoku.
Ichimoku Kinko Hyo

Nastavení Ichimoku Indikátoru

 • Tenkan-sen ukazuje průměrnou cenu. Ta se počítá jako součet maximální a minimální ceny během určitého období (v základním nastavení je 9 svíček) vydělený dvěma. Tenkan-sen představuje nejrychlejší linii Ichimoku indikátoru. Její sklon naznačuje směr trendu. Pokud linie stoupá, roste i trend. Pokud linie klesá, trend klesá.
 • Kijun-sen je průměrná hodnota mezi maximem a minimem za určité období (ve výchozím nastavení je 26 svíček).
 • Senkou B ukazuje průměr mezi maximem a minimem za určité období. Linie je však posunutá dopředu o hodnotu Kijun-sen. Výchozí období je nastaveno na 52 svíček a posunuté o 26 svíček.
Nastavení Ichimoku indikátoru

Různé zdroje udávají rozdílná vysvětlení hodnot těchto čísel. Jeden říká, že číslo 52 použité v parametru Senkou B reprezentuje 52 týdnů, tj. 1 rok, zatímco 26 z Kijun-sen je půl roku.

Vysvětlení hodnot parametrů

Obchodníci, kteří tento nástroj již dlouho používají tvrdí, že pro Goichi Hosodu byl význam tohoto čísla úplně jiný. 52 myslel dva standardní pracovní měsíce (sobota bývala v Japonsku všedním dnem). 26 je délka jednoho pracovního měsíce a 9 je 1,5 pracovního týdne. Dnes je délka pracovního týdne 5 dní. Mohlo by tedy být zajímavé, kdyby se tyto parametry aktualizovali.

Pokud příliš snížíme základní hodnoty, bude indikátor reagovat na změny na trhu příliš rychle. To přinese mnoho signálů pro vstup do obchodu, ale jejich kvalita bude velmi špatná. Jinými slovy, bude existovat mnoho falešných signálů. Pokud významně zvýšíme standardní hodnoty, bude indikátor generovat obchodní signály naopak příliš pomalu. To znamená, že můžeme zmeškat příležitost vstoupit do trhu za dobrou cenu.

Je však třeba zmínit, že základní parametry byly určeny pro japonský akciový index Nikkei a delší časové rámce od D1 výše. Aby bylo možné tento indikátor efektivně používat také na Forexu, je dobré ho upravit v souladu a zvláštnostmi obchodovaného měnového páru.

Jaké jsou Vzorce pro výpočet Indikátoru

Indikátor se skládá z 5 linií. Každá z nich se vypočítá podle vlastního vzorce. Některé jsou v podstatě linie klouzavého průměru.

Pro výpočet linie Kijun-sen jde o aritmetický průměr z maximálních a minimálních cen svíček za určitě období (standardně 26 svíček).

Kijun-sen = (Max(High, M) + Min(Low, M)) / 2

Kde:

Max(High, M) je nejvyšší cena v daném období

Min (Low, M) je nejnižší cena v daném období

M je období

Linie Tenkan-sen se počítá stejným způsobem, ale z kratšího období (ve výchozím nastavení 9 svíček).

Tenkan-sen = (Max(High, N) + Min(Low, N)) / 2

Kde:

Max(High,N) je nejvyšší cena v daném období

Min (Low, N) je nejnižší cena v daném období

N je období

Chinkou Span se počítá jako aktuální Close (zavírací cena) posunutá dozadu o hodnotu určitého období (ve výchozím nastavení 26).

Senkou Span A je aritmetický průměr Tenkan-sen a Kijun-sen, který je posunutý vpřed o požadovaný počet období (ve výchozím nastavení 26).

Vzorec pro jeho výpočet - Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B je aritmetický průměr každé svíčky z vybraného intervalu (výchozí nastavení 52) posunutý dopředu o 26 svíček.

Vzorec pro jeho výpočet - Senkou Span B = (Max(Z) + Min(Z)) / 2

Kde:

Max(Z) je nejvyšší cena v daném období

Min (Z) je nejnižší cena v daném období

Z je délka intervalu

Hodnoty období ve výchozím nastavení navrhl autor indikátoru na základě jeho vlastních obchodních zkušeností. Při práci s Ichimoku lze výchozí nastavení měnit a upravovat podle skutečné situace na trhu a preferencí obchodníka.

Trading pomocí Indikátoru Ichimoku - Jak obchodovat Ichimoku

Níže Vám představíme nejznámější přístupy k obchodování s indikátorem Ichimoku Kinko Hyo.

Identifikace Trendu

Pozice linií ukazují směr a sílu trendu. Pokud jsou linie Tenkan-sen a Kijun-sen nad cenou (krátkodobý Tenkan-sen blíže k Kijun-sen), ukazují na stabilní klesající trend.

Čtěte také  Momentum indikátor - Kompletní průvodce použití na Finančních trzích
Jak obchodovat s Ichimoku

A naopak, pokud linie klesnou pod cenu, na trhu panuje silný rostoucí trend. Tento signál považují obchodníci za poměrně silný.

Trading pomocí indikátoru Ichimoku

Křížení linií

Signálem je křížení linií Tenkan-sen a Kijun-sen. Při tzv. Death Cross překříží krátký Tenkan-sen dlouhý Kijun-sen ze shora dolů. Ke křížení linií Ichimoku dochází nad cenou. Tato situace může signalizovat obrat ceny směrem dolů.

Death Cross

Tzv. Golden Cross křížení naopak vytvoří přechod linie krátkého Tenkan-sen ze spodu nad dlouhý Kijun-sen. Toto překřížení musí být pod cenou. Tato situace může znamenat nadcházející obrácení trendu směrem výše. Signály mohou přijít o něco později, proto je obtížné je využívat jako jediný zdroj informací.

Golden cross

Signály Senkou Span A a B

Senkou Span A a B jsou linie určující mrak Ichimoku, který lze znázornit v nastavení libovolnou barvou.

 1. První Ichimoku pattern (vzorec) je, pokud Senkou A vzroste nad Senkou B (hnědý mrak)
 2. Druhý pattern Ichimoku vznikne, když Senkou B vzroste nad Senkou A (fialový mrak).
 3. Tyto signály dosahují vynikající výsledky při používání v kombinaci s Fibonacci úrovněmi (zejména na dlouhých časových rámcích).

Signály se objeví když:

 1. Cena se pohybuje uvnitř mraku.

Cena uvnitř mraku signalizuje bezpečný obchodní kanál, linie A a B normálně fungují jako linie supportu a resistence.

 • Linie se vzájemně kříží.

Pokud se tak stane, může to signalizovat obrat trendu.

 • Cena prorazí skrz linii B.

To je jeden z nejdůležitějších signálů indikátoru. Protože Senkou Span B představuje průměrnou cenu předchozího období. V tomto případě proražení předpovídá silný dlouhodobý trend.

Tento signál považují někteří obchodníci za jeden z nejspolehlivějších, ale i přesto vyžaduje jistou dávku opatrnosti, stejně jako jinde platí - prognóza bude přesnější, pokud signály potvrdí dříve vytvořený trend.

Linie Chinkou Span

I zkušení obchodníci používají tuto linii jen zřídkakdy, protože její signály mohou být velmi obtížně analyzovatelné. Jedná se o zpožděnou linii posunutou o 26 období (svíček) zpět od poslední Close ceny.

Počet period lze změnit v závislosti na tom, jak často chcete dostávat signály. Jaké signály z této linie dostaneme? Pokud je Chinkou Span proražena cenou směrem nahoru, může to předpovídat obrácení trendu směrem nahoru. A naopak, pokud dojde k proražení linie cenou směrem níže, může to signalizovat obrat ceny dolu.

Signál není příliš silný, takže není rozumné rozhodovat se pouze na jeho základě.

Signály Ichimoku Kinko Hyo

Všechny signály, které nám tento indikátor dává, můžeme rozdělit na slabé, neutrální a silné.

Slabé signály

Příkladem slabého signálu je překročení hranice mraku cenou. Pokud vstoupí cena do mraku náhle, následuje “stlačení” (zpravidla). Než se začnete chovat odvážně a obchodovat, sledujte nějaký čas chování indikátoru v grafu.

Neutrální signály

Například pokud Tenkan-sen protíná Kijun-sen, když je cena uvnitř mraku. I když je cena uvnitř, nemusí být signál dostatečně silný. Pravděpodobnost obratu poroste, pouze pokud se cena přiblíží k hranici mraku.

Silné signály

Mezi tyto signály patří jeden z nejlepších signálů. Tím je, když cena prorazí pryč z mraku. Zpravidla následuje silný impuls, a pokud trader situaci dobře vyhodnotí, může vstoupit do dlouhodobého trendu. Mnoho obchodníků otevírá nové pozice právě při proražení mraku.

Spolehlivé forex signály

Jaké jsou Silné stránky Ichimoku Indikátoru

Každý obchodní systém má své zvláštnosti, klady i zápory. Obchodování na základě indikátoru Ichimoku Kinko Hyo je dobrý způsob, jak se naučit obchodovat ve směru dominantního trendu a držet své pozice co nejdéle.

Autor sám ukazoval, jak efektivně definovat trendy. Je-li cena uvnitř mraku, trend jde do strany. Pokud je cena nad nebo pod ním, existuje na trhu silný trend. Bohužel ve většině případů nejsou začátečníci připraveni následovat trh. Upřednostňují obraty trhu, které jsou pro obchodování z dlouhodobého hlediska málo účinné a mohou dokonce vést k velkým ztrátám.

Pro tento případ umí indikátor upozornit obchodníka také proti prodejům v rostoucím trendu. Místo toho je lepší, když obchodník vstoupí do trhu ve směru trendu a pozice drží, dokud nebude patrný výstupní signál.

Kromě toho může indikátor Ichimoku Kinko Hyo sám generovat signály ve směru aktuálního trendu. Například klouzavé průměry dokážou dobře určit trend. Ale jen stěží ukazují další signály ve směru trendu.

To je důvod, proč se k potvrzení signálů často používá nějaký oscilátor. V tomto případě bude Ichmoku samo ukazovat možnosti obchodování ve směru trendu a poskytovat různé obchodní signály.

Další zvláštností tohoto indikátoru technické analýzy je to, že dává obchodníkovi pevná pravidla pro vstupy a výstupy. To prakticky vylučuje výskyt spontánně otevřených obchodů, které obvykle nemají žádnou perspektivu a vedou ke ztrátám. Tady člověk nemá nic dělat. Jen sleduje trh a trpělivě čeká na signál k prodeji nebo nákupu a následně hledá výstupní bod.

Pokud je cena nad mrakem, linie mraku představuje jasný support. Pokud je cena pod ním, hranice mraku představuje resistenci. To zbavuje obchodníky hledání dalších důležitých informací v grafu.

Jaké jsou Slabé stránky Indikátoru Ichimoku

Závažné “nedostatky” indikátoru se objevují, pokud ho používáte v obdobích nízké volatility, kdy trend ještě není vytvořený a cena se obchoduje v úzkém rozpětí (range).

Cena v takové době stále proráží mrak nahoru a dolů, což ukazuje na nestabilní trend a generuje falešné signály ke vstupu.

Za takových okolností se pozice uzavírají s malými ztrátami, zato velice často. Taková situace však není příliš obvyklá. Důležité je, aby se obchodník v tomto čase zdržel nadměrného obchodování. Nejlepší je, když si počká, až se vrátí spolehlivé signály.

Ichimoku Kinko Hyo - Závěr

Ichimoku Kinko Hyo je jedinečný nástroj, který obchodníkům umožňuje provádět úplnou technickou analýzu trhu bez potřeby dalších indikátorů. Pomáhá definovat trend na trhu i najít nejbližší úrovně supportů a resistencí.

Při práci s indikátorem musí obchodníci dodržovat daná pravidla, která vylučují “intuitivní” zadávání pozic. Hlavní výhodou jsou signály ve směru aktuálního trendu. Bez ohledu na to, jak dobré by mohlo být obchodování na základě tohoto indikátoru, nikdy nezapomínejte na základ obchodování, kterým je money management a risk management.