Tento článek věnujeme finančnímu ukazateli zvanému CAGR. Dozvíte se, co je to CAGR, k čemu se používá a jaké má nevýhody. A samozřejmě vám ukážeme, jak ukazatel CAGR vypočítat, a uvedeme příklady jeho použití.

Co je CAGR

CAGR je zkratka pro Compound Annual Growth Rate (složená roční míra růstu) a používá se k posouzení, jak moc investice poroste v určitém časovém rámci. Jinými slovy, tento indikátor ukazuje, jaký zisk investor ročně ze své investice za určité období vydělá. Jedná se o oblíbenou metodu pro odhad návratnosti investic.

Na rozdíl od bankovních vkladů roste investorův kapitál na akciovém trhu nerovnoměrně. V určitých okamžicích může jeho hodnota klesnout. Matematický vzorec pro výpočet CAGR představuje vyhlazený zisk, což vám pomůže vidět průměrnou návratnost investic za několik let. Tento ukazatel je vhodný pro dlouhodobé investice.

Pokud jde o otázku, co je to CAGR, lze na ni odpovědět takto. Je to nástroj, který pomáhá investorům analyzovat výnos jejich investic.

Jaký problém řeší CAGR

CAGR (Compounded Annual Growth Rate) je ukazatel, který pomáhá řešit konkrétní problém spojený s výpočtem a interpretací růstu. Problémem, který CAGR řeší, je nekonzistentní nebo nerovnoměrný růst v průběhu časového období. Tradiční přístupy, jako je jednoduchý průměr ročního růstu, mohou poskytnout zkreslený obraz skutečného vývoje.

Existuje několik důvodů, proč je CAGR užitečný při řešení tohoto problému:

 • Vyjadřuje stabilní míru růstu
  CAGR zohledňuje roční změny v průběhu určitého období a vypočítává průměrnou roční míru růstu. To je důležité, protože může odhalit skryté trendy nebo nesrovnalosti ve výkonnosti, které by mohly být přehlédnuty při použití jednoduchého průměru.
 • Srovnávání růstu mezi různými obdobími
  Compounded Annual Growth Rate umožňuje porovnání růstu mezi dvěma nebo více časovými obdobími, přičemž eliminuje vliv nepravidelných fluktuací. To poskytuje objektivnější a konzistentnější přehled o vývoji a umožňuje analytikům nebo investorům lépe porozumět skutečnému tempu růstu.
 • Hodnocení dlouhodobé výkonnosti
  CAGR je užitečným nástrojem pro hodnocení dlouhodobé výkonnosti investic, tržeb nebo jiných ukazatelů výkonnosti. Na rozdíl od jednoduchého průměru, který by mohl zkreslit sezónní výkyvy nebo vlivy, Compounded Annual Growth Rate dokáže zachytit celkový vývoj a výkonnost během delšího časového období.
 • Predikce budoucího růstu
  CAGR může poskytnout náhled na budoucí vývoj na základě minulého růstu. Pokud se předpokládá, že se CAGR udrží, může být použit pro predikci nebo projekci budoucích hodnot, což je užitečné při plánování a strategickém rozhodování.

Například před 5 lety jste investovali do fondu, takže nyní s Compound Annual Growth Rate můžete vypočítat zisk, který jste dosahovali ročně během těchto 5 let. Na základě těchto dat můžete analyzovat, zda výnos z investice splňuje vaše očekávání a udělat si projekci pro budoucí vývoj.

Co je to CAGR (Složená roční míra růstu)

Jak se vypočítá Složená roční míra růstu

Vzorec složeného ročního tempa růstu vypadá takto:

Čtěte také  Průvodce pro indikátor Williams Percent Range (Williams %R)

CAGR = ([EV/BV]^1/n−1) * 100 %

Kde:

 • EV je konečná cena investice
 • BV je počáteční cena investice
 • n je investiční období.

Příklad Jak se používá Složená roční míra růstu

Výše investice je 1 000 $. Kapitál investor vložil do investičního fondu na tři roky. Do konce minulého roku vzrostla cena investice na 1 850 USD. Celkově vzato, fond v tomto časovém rámci vydělal 85 %. Investice se tedy téměř zdvojnásobila. Ale to je celkem obecná informace, protože investor potřebuje vědět, jakou faktickou návratnost mu investice přinesla.

A zde bude užitečný Compound Annual Growth Rate, který investorům poskytne informace o jejich roční návratnosti investic.

CAGR = ([(1850/1000)^(1/3)]−1) * 100 % = 23 %

Výpočet ukazuje, že investice během tří let přinesla investorovi 23 % ročně.

Jak lze využít CAGR

 • Výpočet průměrného výnosu investičních fondů
 • Porovnání efektivity práce finančních manažerů
 • Porovnání ziskovosti různých finančních aktiv v minulosti
 • Předpovídání budoucích zisků na základě předchozích výsledků ziskovosti
 • Analýza ekonomické výkonnosti společností: tržby, výdaje, ziskovost atd.

Jaké jsou Nevýhody Složené roční míry růstu

 • Složená roční míra růstu znamená konstantní růst po celé investiční období. Tento vyhlazovací mechanismus ukazuje průměrné výsledky, které se mohou lišit od skutečné situace u vysoce volatilních investic.
 • CAGR vychází z výsledků předchozího časového rámce a nemůže zaručit, že návratnost investice zůstane stejná, když se tržní podmínky změní.
 • Compound Annual Growth Rate je citlivý na časový rámec, takže investiční fondy mohou manipulovat složenou roční mírou růstu a vybrat si časový rámec s nejpůsobivější ziskovostí.

Jaký je rozdíl mezi CAGR a IRR

Kromě CAGR lze návratnost investice za určité období hodnotit pomocí vnitřní míry návratnosti (IRR). Tento ukazatel počítá vnitřní míru návratnosti, která ukazuje efektivitu investic. IRR je flexibilnější ukazatel, který se používá v situacích s dílčími peněžními toky, které vyžadují podrobnější výpočty.

Hlavním rozdílem mezi CAGR a IRR je to, že složená roční míra růstu se snadno počítá, vyžaduje málo počátečních údajů a má jednoduchý vzorec, který rychle ukáže přibližný výnos z investice. Složitější investice a projekty, které mají velké přílivy a odlivy peněz, se lépe hodnotí pomocí IRR.

Složená roční míra růstu je dobrý pro jednorázové investice do instrumentů s konstantní ziskovostí. Když výnos kolísá a peníze se někdy navyšují, je lepší IRR.

Jak používat CAGR - Závěr

Compound Annual Growth Rate je poměr, kterým investor odhaduje roční růst návratnosti investic. Lze jej použít pro odhad minulých investic nebo prognózu budoucích zisků. CAGR je dobrý nástroj pro rychlé srovnání různých investičních příležitostí.

Pro výpočet složené roční míry růstu postačí jednoduchý vzorec. Můžete to vidět na výše uvedeném příkladu. Analytici doporučují, aby se pro podrobnější analýzu společnosti CAGR používal spolu s dalšími finančními ukazateli.