V tomto článku vysvětlíme, co je zisk a ztráta z investice do akcií a jak je lze vypočítat v procentech. Pokusíme se také formulovat, proč jsou tak důležité. Podělíme se s vámi také o vzorec, jak vypočítat zisk a ztrátu na akciích a příklady výpočtů. Nakonec uvedeme faktory, které ovlivňují zisk a ztrátu.

Jak stanovit Zisk a ztrátu na Akciích

Zisk znamená nárůst ceny akcie v porovnání s její nákupní cenou na burze. Jinými slovy, zisk vzniká, když se cena akcie stane vyšší než cena, za kterou investor akcii nakoupil. Například investor nakoupil akcie za 20 USD a časem se cena zvýšila na 25 USD. V tomto případě je zisk investora 5 USD, bez provize brokera a daně z příjmu.

Ztráta předtsavuje pokles ceny akcie ve srovnání s její kupní cenou. Vzniká, když cena akcie klesne pod cenu, za kterou investor akcii nakoupil. Investor například koupil akcie za 20 USD a časem cena klesla na 15 USD. V tomto případě je ztráta investora 5 USD, provize brokera není započítána.

Odhadem ziskových a ztrátových pozic si investor může vyhodnotit, zda je jeho obchodní strategie úspěšná nebo potřebuje nějaké korekce.

Jak vypočítat Zisk a ztrátu na Akciích v procentech

Pro výpočet zisku/ztráty v procentech použijeme vzorec:

(A - B) / B * 100

Kde:

 • A představuje aktuální cenu akcie nebo cenu, za kterou ji investor prodal
 • B představuje kupní cena akcie

Pokud je výsledek negativní, dojde ke ztrátě; a pokud je pozitivní, je to zisk.

Výpočtem zisku/ztráty v procentech může investor posoudit svou investiční efektivitu ve srovnání s ostatními účastníky trhu. Porovnejme dva investory, kteří koupili akcie stejné společnosti a každý vydělal 1 000 USD. První investor koupil 1 000 akcií za 30 USD a prodal je za 31 USD v krátkém časovém horizontu. Druhý investor koupil akcie za 30 USD v hodnotě 5 000 USD za stejnou cenu a prodal je za vyšší cenu (za 36 USD za kus). Pomocí výše uvedeného vzorce vidíme, že procentní zisk prvního investora je 3,3 %, zatímco druhého investora je 20 %.

(31 − 30) / 30 * 100 = 3,3 %

(36 − 30) / 30 * 100 = 20 %

Příklady výpočtu Procentního zisku a ztráty na Akciích

 • Dne 21. října 2022 investor koupil 100 akcií společnosti The Coca-Cola Company (NYSE: KO) za 55 USD za kus. Náklady na investici jsou 5 500 USD (100 * 55)
 • Dne 22. prosince 2022 investor prodal tyto akcie za 64 USD za kus. Výnos z prodeje je 6 400 USD (100 * 64)
 • Zisk z obchodu je 900 USD (6400 − 5500)
 • Procentuální zisk je 16,36 % ((64 − 55) / 55 * 100)
Čtěte také  Risk management (Řízení rizik) při obchodování na Finančních trzích

Upozorňujeme, že tyto výpočty nezahrnují provize, daně a dividendy.

Jaké jsou Faktory ovlivňující zisk a ztrátu na Akciích

 • Provize brokera. Například u výše popsaného obchodu s nákupem a prodejem 100 akcií The Coca-Cola Company zaplatil investor makléři provizi ve výši 2,5 USD dvakrát
 • Dividendy. Jedná se o část zisku, kterou společnost rozděluje mezi své akcionáře. Například 15. prosince 2022 investor obdržel 0,44 USD na dividendách za každou ze svých 100 akcií Coca-Coly. Celková částka výplaty dividend činila 44 USD
 • Daně. Z každého zisku s cennými papíry se zpravidla platí daně. Sazba je flexibilní, v závislosti na době držení akcie a velikosti zisku. Například při prodeji akcií Coca-Coly, zaplacení všech provizních poplatků a obdržení dividend by investor zaplatil na dani 15 % z částky

Vzorec pro výpočet procentuální zisku/ztráty mínus provize a daně plus dividendy je následující:

 • ((A − B − C + D) − E) / B * 100

Kde:

 • A je aktuální cena akcie nebo její prodejní cena
 • B je nákupní cena akcie
 • C je provize makléře
 • D představuje dividendu
 • E je daň

((6400 − 5500 − 5 + 44) − 10 %) / 5500 * 100 = 15,36 %

Výpočet Zisku a ztráty na Akciích - Závěr

Zisk znamená nárůst ceny akcie v porovnání s její kupní cenou. Zatímco ztráta představuje pokles této ceny. Výpočtem procentního zisku/ztráty mohou investoři zhodnotit své investice a určit kvalitu svých obchodních rozhodnutí na akciovém trhu.

Pro výpočet procentuálního zisku/ztráty stačí znát kupní cenu akcie a její prodejní nebo aktuální cenu, pokud obchod není uzavřen. Pro přesnější výsledky obchodování lze do vzorce započítat provize, daně a dividendy.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.

Prezentovaný materiál a informace zde obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87(I)/2017 Kyperské republiky nebo jakékoli jiné formy osobní poradenství nebo doporučení, které se týká určitých typů transakcí s určitými typy finančních nástrojů.