Abyste byli úspěšní na finančních trzích, potřebujete elegantní obchodní systém. Ten vám dá jasnou představu o tom, jak vstoupit do trhu a kdy z něj odejít se ziskem nebo ztrátou. Mezi dva hlavní přístupy k tradingu a investování patří systematické obchodování a situační obchodování.

V tomto článku se zaměříme jak na systematické obchodování tak na situační obchodování. Podělíme se o výhody a nevýhody obou přístupů a odpovíme na otázku, jaký přístup k tradingu a investování zvolit.

Jak lze přistoupit k Obchodování na finančních trzích

Obchodování s kvalitním systémem se liší od obchodování bez něho. Je lepší v tom smyslu, že obchodník nemusí přemýšlet o tom, zda je situace na trhu dostatečně dobrá pro vstup. Jednoduše dodržujete pravidla a otevíráte nebo uzavíráte obchody podle předem daných pravidel. Pravidla money managementu se vyplatí také dodržovat, neboť Vás psychologicky připraví i na řadu ztrátových ziskových obchodů.

Bohužel nikdo nemůže říci, zda bude aktuální obchodní signál ziskový, nebo zda bude uzavřený se ztrátou na Stop Lossu. Chcete-li to zjistit, musíte si zvolit obchodní přístup a začít obchodovat. Samozřejmě můžete podniknout opatření ke zvýšení pravděpodobnosti obchodního signálu. Tím může být např. obchodování na demo účtu do té doby než budete mít dva ztrátové obchody po sobě. Teprve poté se přesunete na reálný účet. Ve světě existuje spousta způsobů a metod obchodování. Ať už jde o systematické obchodování nebo o situační, tak každý den se miliony obchodníků snaží takovými přístupy dobýt trh.

Co je Systematické obchodování

Hovoříme zde o jednoduchém systému založeném na indikátorech, který dá stejné signály tuctu jiných obchodníků. Systematické obchodování zpravidla neumožňuje více než jeden názor na současnou situaci na trhu. Obchodník musí pouze čekat na vstupní signály, otevřít pozici a poté čekat na výstupní signály.

V jednom z našich příspěvků jsme hovořili o Ichimoku indikátoru. Na první pohled to vypadá příliš komplikovaně. Nicméně redukuje nám možnosti na obchodování s trendem a čekání na vytvoření vstupního signálu. Poté otevřeme pozici a čekáme na vytvoření dalšího signálu.

Například, pokud cena prorazí z Ichimoku Cloudu zdola nahoru, pak může obchodník nakupovat.

Systematické obchodováni - Ichimoku

Pokud cena prorazí z Cloudu shora dolů, trend bude pravděpodobně klesat. Takže obchodník může prodávat. Na rozhodování nepotřebuje mnoho času, stačí dodržet pravidla.

Jistě, v dobách, kdy se trh pohybuje do strany, budete mít mnoho falešných signálů. Buď budete otevírat a zavírat příliš mnoho pozic, aniž by to přineslo zisk, nebo dostanete řadu nevýznamných ztrát. Jakmile však trend začne, trh pohne s cenami dále a dále od vstupního bodu. V takovém případě stačí posouvat Stop Loss a držet zisk, dokud se trh nezmění a obchodník neuzavře svou pozici.

Systematické obchodováni v trendu

Systematického obchodování - Jaké jsou jeho Výhody

Často můžete slyšet, že dobrý systém není více než 20% úspěchu. Zatímco zbývajících 80% je schopnost dodržování pravidel money managementu a držení se svých vlastních pravidel (tj. systematické obchodování) v těžkých dobách. Ty budou nevyhnutelně přicházet.

Jak říkal Victor Niederhoffer: „V investicích i v životě není otázkou, zda budete sraženi k zemi, ale kdy se to stane a zda se vám podaří vstát a pokračovat v boji". Riziko selhání je zásadní součástí lidské zkušenosti, která je viditelná zejména na finančních trzích, kde dominují spekulace. Jde hlavně o připravenost přijímat obchodní rizika."

Obrovskou výhodou systematického obchodování je snadnost analýzy trhu a rozhodování. Například: Linie se překřížily - prodáváme. Linie se překřížily zpět - uzavíráme pozici a otevíráme novou.

Pokud tuto metodu předáme jiným obchodníkům, tak uvidí stejné překřížení. Budou tak prodávat stejným způsobem na základě křížení signálních linií. A co víc, trader cítí menší emoční tlak, když ponechává rozhodování na systému.

Nevýhodou systematického obchodování je chování při pohybu ceny do strany (range). V takové situaci zůstávají ceny v úzkém rozpětí. Trader bere jak nákupní tak prodejní signály a stále uzavírá ztrátové pozice.

Čtěte také  Jak analyzovat Akcie podle Ukazatele P/B (P/BV)

Co je Situační obchodování

Tento přístup k obchodování a k analýze trhu je od systematického obchodování rozdílný. Ve většině případů je základem situačního obchodováním analýza grafu. Obchodníci při ní hledají různě patterny jako například Head and Shoulders, Wolfe Waves nebo jakýkoliv jiný pattern technické analýzy.

Situační obchodování

Obtížná část je v tom, že na D1 grafu může být Head and Shoulder pattern obrácený, zatímco na H1 to může být normální, což je matoucí. Navíc, pokud se jiní techničtí obchodníci podívají na stejný graf, tak by ve stejných liniích mohli vidět trojúhelník nebo jiný vzorec technické analýzy. Nebo by mohli jednoduše říci, že nestojí za to zde vstupovat do trhu proti trendu.

Subjektivita u Situačního obchodování

A co víc, tito obchodníci mohou brát v úvahu také velikost Stop Lossu. Nebo subjektivně rozhodnout o nedostatku celkové „krásy“ tohoto patternu. Dokonce i zkušení obchodníci někdy pochybují o tom, který pattern obchodovat a jakým směrem.

Jaké jsou Výhody a Nevýhody situačního obchodování

Je třeba připustit, že zkušený obchodník může vykazovat lepší výsledky při obchodování s cenovými patterny než někdo, kdo právě viděl pattern a snaží se ho použít. Jinými slovy, zde je rozhodující zkušenost. Pokud praktikujete situační obchodování, budete muset hodně přemýšlet a někdy činit těžká rozhodnutí. Systematické obchodování na finančních trzích tento aspekt postrádá.

Pravidelná analýza grafů na různých časových rámcích a dodržování vlastních pravidel obchodování, může být z dlouhodobého hlediska velmi obtížné. Stejně jako například neotevírání obchodních pozic kvůli nízké volatilitě. Jaký přístup by měl tedy obchodník zvolit?

Jaký zvolit Přístup k obchodování

Pokud je obchodník na trhu nový, nejlepší volbou může být systematické obchodování podle přísných pravidel. Ušetří ho to od příliš častých vstupů do trhu bez dobrých signálů a sníží emoční tlak během série ztrátových obchodů. V procesu obchodování se začátečník posouvá ve fázích vývoje stále dále. Následně může využít svých zkušeností pro situační obchodování a zbavit se některých striktních signálů systému, které přináší nejhorší výsledky.

Neměli bychom však zapomenout, že dobrý systém představuje pouze 20% z celkového výsledku. Obchodník musí zvládnout kontrolu rizik a cítit se jistý jak při utrpěných ztrátách, tak při realizovaném zisku. Sportovní vůz neudělá z běžného řidiče závodníka. Stejně tak i pro situační obchodování potřebujete dostatek zkušeností a znalostí.

Systematické obchodování versus Situační - Závěr

Situační i systematické obchodování má své klady a zápory. Situační obchodník může přeskočit dobré vstupní signály na základě některých svých subjektivních kritérií a zkušeností.

Může vstoupit na trh s větším objemem, pokud mám pocit, že daný pattern je v souladu s trendem. Také může v průběhu měnit svá pravidla. Má se však za to, že takové obchodování z dlouhodobého hlediska nepřinese dobré výsledky. To je pro situačního obchodníka významný problém.

Systematické obchodování nutí tradery obchodovat všechny signály systému a vstupovat v souladu s trendem, i když situace vypadá absurdně. Na druhou stranu bude obchodník při systematickém obchodování cítit menší emoční tlak. Důvod je ten, že se spoléhá spíše na soubor pravidel než na své dovednosti.

Každá z těchto možností vyžaduje určité zkušenosti na trhu a řádné řízení rizik. Bez ohledu na to, jak dobrý signál by mohl být, žádný systém nemůže s jistotou zaručit výsledek. Proto byste neměli podstupovat příliš vysoké riziko a ohrozit tak svůj vklad.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482

Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.