Když přijde na nákup akcií, mnozí se pustí do technické analýzy a začnou studovat grafy před provedením obchodu. V tomto článku probereme několik metod technické analýzy a pokusíme se odpovědět na otázku, zda může technická analýza pomoci při výběru akcií pro investice.

Co je Technická analýza akcií

Technická analýza akcií znamená studium chování historie cen pro předpovídání jejich budoucích pohybů tak, aby generovaly zisk. Hlavním úkolem obchodníka je detekování převládajícího trendu na trhu a obchodování s ním. Tento typ analýzy se bohužel nezabývá finanční výkonností společnosti ani fundamentálními důvody růstu cen akcií.

Analýza grafu zároveň pomáhá porozumět chování hráčů na trhu. Existuje totiž myšlenka, že lidé budou vždy jednají stejným způsobem, aby dosáhli zisku, z chamtivosti nebo strachu. Takže určité zákony chování ceny, nazývané také vzorce, se na grafech objevují, protože lidská psychologie zůstává stejná. Osoba, která rozumí cenovým vzorcům, může předpovídat chování ceny, když se setká se vzorcem v grafu. To jí pomůže provádět obchod s minimálními riziky tím, že se řídí pravidly grafických vzorců.

Základy moderní technické analýzy formuloval Charles Dow. On také vyvinul principy analýzy indexu trhu Dow Jones. Později jeho práci doplnili a přizpůsobili pro nové typy finančních trhů. Všechno ohledně moderní technické analýzy se zakládá na třech hlavních axiomech:

V ceně je započteno vše

Cena je výsledkem boje mezi kupujícími a prodávajícími, kteří jsou náchylní k různým ovlivňujícím faktorům a chápou situaci odlišně. Obchodníci, kteří používají technickou analýzu akcií, si jsou tedy jisti, že k analýze ceny nepotřebují žádné další faktory. Zaměřují se pouze na cenové grafy, protože grafy berou v úvahu všechny události, které mohou ovlivňovat cenu.

Ceny jsou náchylné k trendům

Cena se nepohybuje chaoticky. Na trhu existují trendy, ve kterých cena akcií kolísá. Trendem v technické analýze je směr pohybu cen. Obchodník může takový trend posoudit pohledem na maxima a minima v grafu. Pokud cena půjde nahoru, každé další high (maximum) a low (minimum) bude vyšší než to předchozí. To naznačuje sílu kupujících a skutečnost, že prodejci nemají dost síly na to, aby vývoj na grafu otočili níže. Proto bude cena ještě nějakou dobu stoupat, dokud další maxima a minima nebudou nižší než ta předchozí. To bude signál pro obrat trendu.

Historie se opakuje

Minulé ceny a budoucí ceny vždy byly a budou výsledkem boje mezi prodávajícími a kupujícími, což jsou prostí lidé, jejichž psychologie se nikdy nemění. Některé události, které se staly v minulosti, se tedy jistě v budoucnu zopakují. Techničtí analytici obvykle uvádějí příklady cenových vzorců, které se v grafech pravidelně objevují a umožňují předpovídat budoucí cenové chování. Můžeme říci, že některé vzorce se objevily před více než 100 lety a byly na trhu používány již tehdy. Tyto vzorce najdeme v grafech i nyní a je velmi pravděpodobné, že je najdeme i v budoucnu.

Technická analýza Akcií - Jaké jsou její metody

Existují různé metody analýzy grafu. Nicméně cíl výzkumu je vždy jeden a tentýž - předpovídání budoucího chování ceny. A zatímco v minulosti si obchodníci zakreslovali grafy ručně, hledali jejich vnitřní zákonitosti a dokonce kreslili ručně indikátory. Dnes to vše lze udělat na počítači během zlomku vteřiny. Metody lze podmínečně rozdělit do následujících částí. 

Grafická analýza

Myšlenka grafické analýzy je v podstatě analyzování grafu pomocí jednoduchých nástrojů, jako jsou trendové linie, úrovně supportu a rezistence a cenové vzorce (patterny). Technická analýza však není vždy snadno použitelná. Vyžaduje zkušenosti a znalosti a obchodníci ji nazývají uměním, nikoli vědou.

Obchodník například kreslí trendovou linii přes maxima a čeká, až se od ní cena odrazí nebo ji prorazí, což potenciálně naznačuje obrat trendu. Takže když je cena nad trendovou linií, obchodník nakupuje, a jakmile cena klesne pod ni, akcie prodá.

Jedním z nejoblíbenějších grafických vzorců je Head and Shoulders (Hlava a ramena). Jedná se o sérii tří cenových vrcholů, přičemž druhý je vždy vyšší nebo nižší než ostatní dva v závislosti na trendu, ve kterém se vzorec tvoří. Střední vrchol se nazývá „hlava“ a dva další vrcholy se nazývají „ramena“. Obchodníci zpravidla nakupují akcie na druhém rameni s minimálním rizikem. V tomto případě se zisk bude rovnat výšce vzorce.

Algoritmická analýza

Tento typ analýzy se používá spolu s analýzou indikátorů. Ukazatel je výsledkem matematického zpracování ceny. Jedním z nejpopulárnějších nástrojů současnosti je klouzavý průměr. Jedná se o linie vedenou přes Close (zavírací) ceny, která vyhlazuje výkyvy trhu.

Čtěte také  Průvodce pro indikátor Williams Percent Range (Williams %R)

Nejčastěji používají obchodníci tento nástroj pro hodnocení trendu na cenových grafech. Pokud je cena nad linií, trend je vzestupný, takže je čas na nákup. Pokud se cena pohybuje pod MA, na trhu panuje downtrend, takže je čas na prodej. Někdy se používá několik MA s různými obdobími najednou. V tomto případě překřížení linií dá signál k nákupu nebo prodeji. Obchodníci také mohou používat několik indikátorů a dostávat tak dva nebo tři signály současně, což zlepšuje kvalitu technické analýzy.

Analýza svíček

V tomto případě cenové výkyvy vypadají jako obdélníky se stíny nahoře a dole. Těmto obdélníkům se říká japonské svíčky. Existuje teorie, že tato metoda se objevila již ve středověku pro obchodování s rýží. Myšlenkou metody je hledání kombinací svíček, které mohou naznačit budoucí chování ceny. Například svíčka s dlouhým horním stínem a malým tělem naznačuje tlak na straně prodejců. Pokud se taková svíčka objeví, cena pravděpodobně klesne. Existuje spousta kombinací svíček. Obchodník je potřebuje prostudovat a hledat je na grafech, aby mohl předvídat budoucí chování ceny.

Price action (Chování ceny)

Tento typ technické analýzy spojuje grafickou a svíčkovou analýzu. Taková práce nevyžaduje použití PC. Obchodník kombinuje úrovně supportu a rezistence se svíčkovými patterny a snaží se pochopit, zda cena tyto úrovně prorazí nebo se od nich odrazí. Než se obchodník rozhodne používat tento přístup technické analýzy akcií v plném rozsahu, musí nastudovat několik typů analýz. 

Technická analýza Akcií a její Kritika

Existuje názor, že chování cen nelze na grafech předpovídat, protože ceny se chaoticky mění, takže použití cenové historie je zbytečné. Je jasné, že žádná úroveň ani vzorec nemůže na 100 % zaručit, že se cena zachová tak či onak.

Může se stát, že obchodníci prostě vidí podobné vzorce na grafu a otevírají podobné obchody současně, čímž podporují pohyb ceny požadovaným směrem, což vytváří dojem, že vzorec funguje dobře.

Existuje také příklad opice, která házela šipky na seznamy akcií a dokázala vytvořit portfolio, které nebylo o nic horší než portfolio finančního guru. Dlouhodobé investory nezajímá, jaký trend je nyní a zda je v grafu obratový pattern. Zajímají je pouze férovou cenu akcie. Menší cenové výkyvy v nich tedy nevyvolávají žádné emoce a technická analýza není pro dlouhodobé obchodníky nutná.

Jaké jsou Hlavní knihy pro studium Technické analýzy

Manuálem číslo jedna pro obchodníky je „Technical Analysis of Futures Markets“ Johna Murphyho. Tato kniha obsahuje vše. Popisy trendů a typů grafů, způsoby použití trendových linií a horizontálních úrovní, cenové vzorce, indikátory atd. Existují však i jiné knihy o technické analýze s hlubší analýzou pracovních metod.

Podrobný popis grafických vzorů a obchodních možností lze nalézt v knize „Trade Chart Patterns Like the Pros“ od Suri Duddella. Autor je známý díky patternu Dragon, což je typ vzoru Double Top/Bottom s přidanými úrovněmi Fibonacci. Kniha vzorec podrobně popisuje a obchodování s ním.

Principy obchodování s japonskými svíčkami dobře popsal ve svých knihách Steva Nison. Je právem nazýván odborníkem na analýzu svíček. Jeho knihy „Japanese Candlesticks Charting Techniques“ a „Beyond Candlesticks“ popisují spoustu kombinací svíček s příklady.

Technická analýza akcií - Kniha Japanese Candlesticks Charting Techniques
Kniha Japanese Candlesticks Charting Techniques

Moderní způsoby obchodování pomocí technické analýzy lze nalézt v knize Bryce Gilmora „Price Action Manual“. Kromě jednoduché analýzy nabízí způsoby využití doby vzniku signálů a přidává nové detaily ke známým vzorcům.

Technická analýza akcií - Závěr

Na technickou analýzu pro obchodování s akciemi existují protichůdné názory. Někteří říkají, že ji používají pouze obchodníci, kteří potřebují najít dobrý vstupní bod na grafu, aby vydělali na kolísání cen a které nezajímá činnost a úspěch společnosti. Někdo také řekne, že technická analýza pro akcie nefunguje.

Martin Pring ve své knize „Technical Analysis Explained“ uvedl příklad. V roce 1987 investoval 44 USD, použil index Dow Jones a dosáhl zisku 51 000 USD namísto 2 500 USD bez technické analýzy. Možná bude užitečné studium základů technické analýzy, abyste se vyhnuli nákupu akcií na vrcholech a našli dobré příležitosti při korekcích.

Vždy je však třeba si uvědomit, že bez ohledu na to, jak dobrá je vaše metoda analýzy, je to jen 20 % úspěchu. Zatímco zbývajících 80 % je psychologie a disciplína.