V tomto článku vám řekneme, jak analyzovat grafy akcií. Pochopíte, jaké parametry jsou zahrnuty v ceně akcie a jak se vykreslují svíčky a sloupce u akcií. Zhodnotíme také důležitost faktorů pro výběr slibných cenných papírů a předvedeme hlavní grafické vzorce (patterny).

Jaké jsou Druhy grafů pro Akcie

Hlavním nástrojem obchodníka je graf. Na něm začíná cenová analýza. Úspěch obchodních rozhodnutí závisí na tom, jak zručný je investor v analýze akciového trhu.

Existuje několik typů grafů:

  • liniové grafy
  • sloupcové grafy
  • japonské svíčkové grafy

Liší se vizuálně, ale nejčastěji se vykreslují na základě stejných parametrů. Ve většině případů se jedná o otevírací a zavírací ceny, stejně jako o maxima a minima v určitém časovém rámci.

Liniový graf

Toto je nejjednodušší formát akciového grafu. Linie se vykresluje pouze na základě uzavíracích cen. Pokud se například používá časový rámec D1, systém automaticky vezme cenu na konci každého dne a přidá ji do grafu. Liniové grafy se považují za informativní. Proto je obchodníci využívají jen zřídka.

Jak analyzovat grafy akcií - Liniový graf akcie
Liniový graf akcie*

Sloupcový graf

Burzovní sloupcové grafy poskytují obchodníkům více informací. Svislá čárka ukazuje maxima a minima v určitém časovém rámci. Přilehlá vodorovná čárka vlevo znázorňuje otevírací cenu, zatímco ta vpravo ukazuje zavírací cenu. Tyto základy poskytují vodítko pro čtení burzovních sloupcových grafů.

Burzovní sloupcový graf
Burzovní sloupcový graf*

Japonský svíčkový graf

Jedná se o jeden z nejpopulárnějších burzovních grafů současnosti. Pohyby cen vypadají jako obdélník, černý nebo bílý. Obchodníci těmto obdélníkům říkají svíčky. Pojďme se podívat na podrobnosti čtení svíček u akcií.

Bílý obdélník znamená, že cena akcie ve zvoleném časovém rámci roste. To znamená, že otevírací cena je nižší než zavírací cena. Černý obdélník znamená, že cena akcie ve zvoleném časovém období klesla. Takže zavírací cena je nižší než otevírací cena.

Svislé čárky nad a pod svíčkou se nazývají stíny a ukazují maxima a minima ve zvoleném časovém rámci. Kombinace japonských svíček vyzývají obchodníky, aby dokreslili pravděpodobné pohyby cen, které budou následovat.

Analyza grafu akcií - Japonský svíčkový graf
Japonský svíčkový graf*

Základní pojmy Akciového grafu, které byste měli znát

  • Otevírací cena je úplně první cena, kterou začíná obchodní den. Zavírací cena je poslední cenou obchodního dne. Předchozí zavírací cena je z předchozího dne
  • High představuje nejvyšší cenu v časovém rámci a Low je nejnižší cena
  • Tržní kapitalizace je celková cena všech akcií společnosti vypočítaná jako celkový počet cenných papírů v oběhu vynásobený aktuální cenou akcií. Čím vyšší je kapitalizace, tím více je společnost na trhu oceňována a tím lepší jsou její vyhlídky
  • P/E multiplikátor je cena akcií společnosti dělená určitým časovým rámcem, například posledních 12 měsíců. Multiplikátor pomáhá obchodníkovi najít férovou cenu akcií
  • Dividendový výnos ukazuje, kolik může investor vydělat ročně z dividend. Vyjadřuje se v procentech aktuální ceny akcií
  • 52týdenní maximum je samozřejmě nejvyšší cena akcie za posledních 52 týdnů. Naopak nejnižší cena za 52 týdnů je nejnižší cenou ve stejném časovém rámci. Tyto dvě ceny jsou pro obchodníka k porovnání s aktuální cenou akcií za účelem určení, jak velký prostor má cena akcie pro pohyby

Grafy akcií - Jaký je Význam objemů obchodů

Objem představuje celkový počet akcií nakoupených nebo prodaných za určité časové období, například za den. Tento ukazatel vždy přitahuje pozornost, protože vysoké objemy svědčí o zvýšeném zájmu účastníků trhu o akcie.

Navíc podle Dowovy teorie musí objem růst, když cena akcií roste. A musí klesat, když cena akcií klesá. Tento ukazatel poněkud potvrzuje skutečnou aktivitu cen akcií při analýze trhu.

Objemy na grafu akcie
Objemy na grafu akcie*

Význam 200denního Klouzavého průměru

Moving Average (klouzavý průměr) je jedním z nejlepších indikátorů pro definování trendu, takže přitahuje velkou pozornost. Ukazatel s periodou 200 je linie založená na průměrné ceně za posledních 200 dní. Pokud se cena nachází nad linií MA-200, považují investoři trend za býčí. Akcie tedy mohou růst.

Čtěte také  Panika na trhu - Jak pracovat se Zdroji informací a vyhnout se jí
200denní klouzavý průměr na grafu cen akcií
200denní klouzavý průměr na grafu cen akcií*

A pokud cena prorazí 200denní klouzavý průměr shora, znamená to obrat do downtrendu. Lze očekávat, že cena akcií bude s největší pravděpodobností dále klesat, dokud znovu nevystoupí nad linii MA-200. Poměrně často cena po testování linie 200denního MA odrazí a obchodníci to interpretují jako signál k akci.

Grafy akcií - Jak hledat úrovně Supportu / Rezistence

Rezistence a support jsou základní pojmy pro čtení burzovních grafů. Linie rezistence je nad současnou cenu, čímž demonstruje sílu prodejců. To je úroveň, na které je více prodávajících než kupujících. Při testování této úrovně na ni cena zatlačí a poté klesá.

Grafy akcií - Úroveň rezistence
Úroveň rezistence na akciovém grafu*

Support je pod aktuální cenou na grafu a označuje oblast, kde jsou kupující silnější než prodávající. Když cena klesne na úroveň supportu, odrazí se od něj směrem nahoru.

Grafy akcií - Úroveň supportu
Úroveň supportu na akciovém grafu*

Tyto úrovně se mění spolu s cenovými pohyby. Například, když cena prorazí úroveň rezistence, tak se z ní stane support pro kupující. A když cena prorazí úroveň supportu, tak se z ní stane rezistence.

Pochopení úrovní supportu/rezistence pomáhá analyzovat trendy na akciovém trhu a obchodovat s trendem. Pokud je trend rostoucí, zkušení investoři doporučují využít proražení úrovně rezistence nebo obchodovat odraz od supportu. A při downtrendu je to naopak - obchodník zkusí využít proražení supportu a odraz od úrovně rezistence.

Jaké jsou základní Patterny na grafech Akcií

Grafický vzorec (pattern) je opakující se cenová struktura na grafu, která pomáhá předpovídat další cenové pohyby pomocí svých vnitřních pravidel.

Zkušení investoři tvrdí, že základní vzorce v grafech existovaly na akciovém trhu v minulosti a stále fungují. Existují tak očekávání, že zůstanou funkční i v budoucnu, protože jsou založeny na chování účastníků na akciovém trhu.

Tři nejrozšířenější grafické vzorce jsou Trojúhelník, Vlajka a Hlava a ramena. Pojďme si o nich říct a zjistit, jak je číst.

Grafy akcií - Pattern Trojúhelník

Trojúhelník představuje pauzu v aktuálním pohybu. Zpravidla má horní linie sklon dolů, zatímco spodní linie směřuje nahoru.

Investoři čekají na proražení jedné z linií a hledají cíl pohybu ve výšce vzorce. Dá se říci, že trojúhelník představuje pokles volatility, po kterém pak následuje prudký nárůst aktivity.

Vzorec Trojúhelník na akciovém grafu
Vzorec Trojúhelník na akciovém grafu*

Pattern Vlajka

Vyznačuje se silným pohybem a menším kolísáním ceny do strany proti hlavnímu impulsu. Například, pokud jde hlavní pohyb nahoru, ten do strany bude dolů. Investor čeká na proražení tohoto kanálu směrem nahoru a hledá cíl vzorce ve výšce předchozího pohybu, který začne v bodě průrazu. Vlajku považují obchodníci za agresivní vzorec pokračování trendu, protože pohyby trhu uvnitř ní jsou silné a rychlé.

Grafy akcií - Vzorec Vlajka
Vzorec Vlajka na akciovém grafu*

Vzorec Hlava a ramena

Skládá se ze tří vrcholů, přičemž prostřední je vyšší než dva okolní. Střední vrchol se nazývá hlava a další dva ramena. Investoři kreslí linii přes minima těchto dvou vrcholů a nazývají ji krk. Jedná se o vzorec obratu trendu. Když cena prorazí výše zmíněnou linii, cena jde ve směru proražení a cílem pohybu je výška vzorce.

Všimněte si, že potenciál vzorce lze posoudit již v okamžiku, kdy se tvoří. Investoři chápou, kam se cena v nejbližší budoucnosti může ubírat, když jen kolísá na rameni. Vzorec Head and Shoulders je jedním z nejsilnějších obratových patternů na grafech akcií.

Vzorec Hlava a ramena na grafu akcie
Vzorec Hlava a ramena na grafu akcie*

Grafy akcií a jejich Analýza - Závěr

Aby investoři správně četli akciové grafy, musí mít znalosti, dovednosti a zkušenosti. V článku jsme popsali hlavní typy grafů a uvedli principy jejich vykreslování společně se základními pojmy. Také jsme vysvětlili důležitost 200denního klouzavého průměru a objemů obchodů.

Sdíleli jsme s vámi několik užitečných informací o nastavení úrovní supportu/rezistence v grafu. Uvedli jsme také některé základní grafické vzorce spolu s jejich hlavními zvláštnostmi a charakteristikami.

* – Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti.