Je možné zaregistrovat si Členskou zónu jako právnická osoba?

Ano, je. Pro registraci Členské zóny jako právnická osoba je nutné:

1. Zaregistrovat se do Členské zóny za použití osobních údajů člověka, který bude účet spravovat.
2. Odeslat kopie všech potřebných dokumentů na [email protected]

Seznam dokumentů, potřebných pro ověření právnické osoby:

 • Certifikát o vzniku korporace
 • Certifikát o registrovaném sídle
 • Certifikát o ředitelích a tajemnících
 • Memorandum a Asociační články
 • Rozhodnutí správní rady o založení účtu a předání autorizace tomu, kdo bude s účtem nakládat
 • Číslo LEI
 • Certifikát akcionářů
 • Certifikát o dobrém postavení z nedávné doby- vydaný notářem
 • Kopie Dohody/Smlouvy o fondu (kde je nutné)
 • Naskenovanou kopii zprávy o autitu za poslední fiskální rok nebo odpovídající dokumenty, prokazující původ financí
 • Dokumenty pro všechny následující jedince:
  • Ředitelé.
  • Akcionáři.
  • Koncoví příjemci.
  • Signatáři.

Upozorňujeme:

Pokud je Členská zóna registrována na fyzickou osobu a účet založený na tuto osobu je Živý účet, na který byly dříve vloženy finance fyzickou osobou, nemůže tento účet získat status "Firemní účet". Prosím zaregistrujte novou Členskou zónu pro právnickou osobu a z této pak odešlete novou žádost.

V případě kdy je přímý nebo hlavní akcionář také právnická osoba, je nutné, aby Společnost ověřila vlastnickou strukturu a identitu fyzických osob, které jsou vlastníky právnické osoby nebo tuto právnickou osobu řídí a to na základě výše uvedených dokumentů.

Veškeré dokumenty včetně originálů musí obsahovat překlad do angličtiny s podpisem a ověřením notáře.