Lze u RoboMarkets založit účet pro právnickou osobu?

Ano, je to možné. Postup je následující:

 1. Vytvořte si účet do Členské sekce a při zakládání použijte osobní údaje osoby, která bude účet spravovat.
 2. Zašlete nám kopie všech požadovaných dokladů na e-mail [email protected].

Seznam požadovaných dokladů:

 • Osvědčení o registraci.
 • Potvrzení o sídle společnosti.
 • Výpis z obchodního rejstříku s uvedením ředitelů a tajemníka.
 • Stanovy.
 • Rozhodnutí představenstva o založení účtu a udělení oprávnění těm, kteří ho budou spravovat.
 • Číslo LEI.
 • Výpis z obchodního rejstříku s uvedením akcionářů.
 • Aktuální osvědčení o bezúhonnosti – vydané registrátorem.
 • Kopie svěřenecké listiny/smlouvy (pokud existuje).
 • Kopie zprávy auditora z posledního fiskálního roku nebo obdobné doklady potvrzující zdroj prostředků.
 • Identifikační kód právnické osoby:
  • Ředitelé.
  • Akcionáři.
  • Koneční příjemci.
  • Signatáři.

Seznam dokumentů, které musí vyplnit všechny osoby, které jsou součástí právní osoby:

 • FATCA dotazník týkající se plnění požadavků pro fyzické osoby.
 • Formulář „W-8IMY“.

Šablony dokladů:

Dodatečné informace a požadavky:

 1. Pokud si někdo zaregistroval na své jméno Členskou sekci, vytvořil v ní účet a provedl na něj vklad, nelze takovou Členskou sekci převést na „Firemní účet“.
 2. V případě, že je hlavní akcionář právnické osoby zakládající účet zároveň akcionářem jiné právnické osoby, Společnost musí na základě výše uvedených dokladů ověřit vlastnickou strukturu a totožnost jednotlivých osob, které jsou skutečnými vlastníky a/nebo spravují jiný právní subjekt.
 3. Společně s originály nám musíte zaslat také verze přeložené do angličtiny s podpisem a razítkem notáře.
 4. Mezi povolené formáty souborů patří bmp, gif, jpg, jpeg, pdf a png.
 5. Celková velikost dokladů zasílaných v jedné zprávě nesmí převýšit 10 MB. Pokud by velikost souboru tuto hranici překročila, zašlete nám doklady v oddělených zprávách.