Co jsou nové požadavky ESMA?

Do nových požadavků ESMA patří snížení dostupné finanční páky pro retailové klienty finančních organizací. Nová omezení závisí na volatilitě podkladových aktiv a jsou následující:

Hlavní měnové páry - až 1:30.
Ostatní měnové páry, zlato, hlavní indexy - až 1:20.
Ostatní komodity kromě zlata, ostatní indexy - až 1:10.
Ostatní individuální aktiva - až 1:5.

Kromě změn finanční páky musí finanční organizace od této chvíle zavést na všech účtech funkce "Margin Call" a "Stop Out", ochranu proti negativnímu zůstatku a také zavést standardizované varování před riziky.