Co je ESMA?

ESMA je nezávislý orgán Evropské unie, který přispívá k zajištění stability finančního systému EU tím, že zvyšuje ochranu investorů a propaguje stabilní a řádné finanční trhy.