VIP klientům - Pravidla programu

Program mohou využít pouze profesionální klienti.

 1. Obecná ustanovení
  1. VIP program nabízí klientům s vysokými vklady dodatečná privilegia.
  2. Programu se mohou zúčastnit všichni klienti, kteří na svých účtech mají požadovanou výši prostředků.
  3. Úrovně ve VIP programu jsou klientům přiděleny podle jejich celkového zůstatku na účtu. V tomto případě jsou celkovým zůstatkem myšleny klientovi vlastní prostředky na jeho účtech.

   <vlastní prostředky> = <hodnota majetku> - <dodatečné peníze>

   kde platí:

   Vlastní prostředky – klientovi vlastní prostředky

   Hodnota majetku – prostředky na účtu klienta

   Dodatečné peníze – součet dodatečných prostředků získaných během akcí

  4. RoboMarkets si vyhrazuje právo změnit podmínky programu nebo program ukončit, poté co na tuto skutečnost klienty předem upozornil, a stejně tak si vyhrazuje právo odepřít tuto službu klientovi podle vlastního uvážení společnosti.
 2. Navýšení nebo snížení úrovně v programu
  1. Pokud chce klient změnit svou úroveň ve VIP programu, musí na svém obchodním účtu dosáhnout následujících částek:
   Úroveň VIP programuHodnota vlastních prostředků klienta na všech obchodních účtech
   Stříbrnáod 3 000 do 30 000 USD
   Zlatáod 30 000 do 100 000 USD
   Platinovánad 100 000 USD
  2. Úroveň ve VIP programu může být snížena pokud dojde k poklesu celkových prostředků klienta na účtu. V případě, že dojde změně úrovně ve VIP programu, klient bude upozorněn prostřednictvím e-mailu.
  3. Úrovně ve VIP programu jsou klientovi přiřazeny automaticky když celková hodnota prostředků na jeho účtech dosáhne požadované hodnoty.
  4. Úrovně ve VIP programu jsou klientovi sníženy automaticky když celková hodnota prostředků na jeho účtech klesne pod požadovanou hodnotu.
 3. Privilegia pro účastníky programu
  1. V každé úrovni VIP programu klient získá odpovídající navýšení peněz zpět (rabatů) a procent ze zůstatku účtu:
   Úroveň VIP programuDodatečné peníze zpět (rabaty)Zvýšená procenta ze zůstatku účtu
   Stříbrná20%20%
   Zlatá30%30%
   Platinová40%40%
  2. Další výhody dostupné pro všechny úrovně ve VIP programu:
   1. Snížení požadavků na minimální vlastní kapitál pro objednání služby VPS server a možnost bezplatně prodloužit službu VPS server o 1 měsíc po kontaktování zákaznické podpory.
   2. Osobní VIP manažer.
  3. Dodatečné peníze zpět (rabaty) se počítají každý den, ale na účet klienta se převádí jednou měsíčně. Pokud dojde ke změně úrovně ve VIP programu, předchozí částky se nepřepočítávají.

   Příklad:

   První den. Objem zobchodovaný klientem je mezi 10 a 1 000 loty. Klient získá 10 USD formou peněz zpět (rabatů), jeho současná úroveň je stříbrná a to znamená dalších 20 %. Celkově tedy klient získá 12 USD.

   Druhý den. Klient získá dalších 10 USD formou peněz zpět (rabatů), ale v tomto případě je jeho úroveň zlatá a to znamená dalších 30 %. Rabaty pro tento den jsou tedy 13 USD. Rabaty za předchozí den jsou stále 12 USD, částka se nepřepočítává.

   Třetí den. Zobchodovaný objem klientem překročí 1 000 lotů, v tuto chvíli je cashback dvojnásobný (10 % ze spreadu místo 5 %), hodnoty cashbacku z předchozích dnů jsou přepočítány. Klient tedy ve výsledku získá 20 USD+20 %= 24 USD za první den, 20 USD+30 %= 26 USD za druhý den.

  4. Dodatečná procenta ze zůstatku účtu se počítají každý den, stejně jako peníze zpět (rabaty) a na účet klienta se převádí jednou měsíčně. Pokud dojde ke změně úrovně ve VIP programu, předchozí částky se nepřepočítávají.

   Přesná procenta ze zůstatku účtu, která klient získá se počítají podle následujícího vzorce:

   <denní %> = <prostředky klienta> × (<sazba %> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   kde parametr X % závisí pouze na úrovni klienta ve VIP programu v den výpočtu. Tento parametr zůstává každý den stejný nezávisle na úrovni klienta ve VIP programu v den, kdy se počítá měsíční hodnota procent. Pokud se zobchodovaný objem klienta zvýší na další úroveň, sazba % se změní a předchozí dny budou přepočítání podle nové sazby, ale parametr X % zůstane pro tyto dny stejný.

  5. Peníze zpět (rabaty) a procenta ze zůstatku účtu se na účet klienta převádí ve dvou částech: běžné rabaty/operace se zvýšenou sazbou a dodatečné s odpovídajícími komentáři.

   Příklad pro peníze zpět (rabaty)

   1. Běžné operace s komentářem “rabaty”
   2. Dodatečné operace s komentářem “rabaty VIP bonus”

   Příklad pro % ze zůstatku účtu

   1. Běžné operace s komentářem “IR #13”
   2. Dodatečné operace s komentářem “IR #13 VIP”