Bonus sdílení výnosů - Pravidla programu

Program mohou využít pouze profesionální klienti.

 1. Obecná ustanovení
  1. Sdílení výnosů jsou bonusové prostředky, které může klient získat při vložení jakékoliv částky na svůj účet a které lze využít během "drawdownu".
  2. Bonus lze získat pro účty typu Fix a Pro na obchodních platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5 (účty ECN nejsou součástí programu).
  3. Sdílení výnosů nelze získat pro účet, na kterém jsou již aktivní jiné bonusové prostředky.
  4. Bonusové prostředky jsou na účet klienta převedeny automaticky po provedení vkladu, v případě, že klient zvolil možnost "Sdílení výnosů" při vyplňování vkladového formuláře.
  5. Klient může obdržet Bonus pouze v případě, že provedl vklad prostřednictvím automatického vkladového systému ve své členské sekci. Ostatní způsoby vkladu nejsou součástí programu.
  6. Celková suma bonusů „Sdílení výnosů“ na jednom účtu (v závislosti na jeho základní měně) nemůže překročit 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD. Maximální počet bonusů na jednom účtu je 20.
  7. Celková suma bonusů „Sdílení výnosů“ na všech účtech (v závislosti na jejich základních měnách) nemůže překročit 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD. Maximální počet bonusů na všech účtech je 100.
 2. Nakládání se Sdílením výnosů
  1. Pokud je na účtu klienta aktivní bonus Sdílení výnosů, prostředky jsou rozděleny na dvě části: vlastní prostředky klienta a extra prostředky.
  2. Hodnota vlastních prostředků klienta je v jakékoliv chvíli definovaná jako část majetku účtu v hodnotě vlastních prostředků klienta.
  3. Hodnota extra prostředků je definovaná jako část majetku účtu v hodnotě každého bonusu.
  4. Poměr těchto dvou částí se dále využívá k výpočtům. Poměr se přepočítává po každé uskutečněné operaci se zůstatkem (vklady (s nebo bez bonusu) / výběry) a pokaždé, když je Sdílení výnosů zrušeno nebo jsou splněny podmínky programu.
   1. Pokud klient provede vklad, jeho hodnota se přičte k vlastním prostředků klienta. Hodnota Sdílení výnosů vytvoří nový podíl, na který bude nahlíženo odděleně před ukončením bonusu nebo při splnění požadavků na obchodní objem.
   2. Pokud klient uskuteční výběr prostředků, jeho hodnota se odečte z vlastních prostředků klienta.
   3. Jakmile klient splní požadavky na obchodní objem, budou k jeho vlastním prostředkům přičteny bonusové prostředky.
  5. Jak klientovi vlastní prostředky, tak extra prostředky lze využít při obchodování, a to zcela bez omezení. V tomto případě lze extra prostředky využít i během "drawdownu", jinými slovy, tyto prostředky nebudou z účtu klienta odečteny ani v případě, že majetek účtu klesne pod hodnotu extra prostředků, dokud nedojde k zasažení úrovně Stop Out.
  6. Výnosy klienta jsou rozděleny mezi vlastní prostředky klienta a extra prostředky podle aktuálního poměru.
  7. Pokud dojde k "drawdownu" jsou vlastní prostředky klienta a extra prostředky využity podle aktuálního poměru.
  8. Podrobné informace o prostředcích na účtu, jejich rozdělení mezi vlastní prostředky klienta a extra prostředky a historii přerozdělení prostředků po uskutečnění všech operací naleznete ve své členské sekci na stránce "Extra prostředky". Pro zobrazení podrobných informací klikněte na "více".
  9. Hodnota prostředků dostupných k výběru bez a po zrušení Sdílení výnosů je počítána automaticky a naleznete ji ve své členské sekci na stránce požadavku pro výběr prostředků.
 3. Výběr prostředků z účtu s aktivním bonusem Sdílení výnosů
  1. Vklad, který obdržel Sdílení výnosů, lze vybrat po zrušení tohoto Bonusu nebo po splnění požadovaného objemu obchodů.
  2. Do doby, než je požadovaný objem obchodů splněn, může klient vybírat pouze jeho/její vlastní prostředky (viz 2.2) od nichž je odečtena hodnota vkladů, které obdržely extra prostředky, jež jsou momentálně aktivní.
  3. Pokud je na účtu klienta aktivní Sdílený výnosů, lze částku dostupnou k výběru spočítat podle těchto dvou vzorců:

   <Částka k výběru> = <Majetek> - <Extra prostředky> - <Vklady s aktivním Sdílením výnosů>

   nebo

   <Částka k výběru> = <Vlastní prostředky> - <Vklady s aktivním Sdílením výnosů>

   kde:

   Částka k výběru – hodnota prostředků, které lze vybrat.

   Majetek – prostředky na účtu klienta.

   Vlastní prostředky – vlastní prostředky klienta (viz 2.2).

   Extra prostředky – hodnota bonusových prostředků (viz 2.3).

   Vklady s aktivním Sdílením výnosů – hodnota vkladů, které obdržely extra prostředky.

 4. Splnění požadavků, zrušení a odepsání prostředků Sdílení výnosů
  1. Prostředky bonusu Sdílení výnosů a vklady, které obdržely bonusové prostředky, lze vybrat pouze po splnění objemu obchodů (ve standardních lotech), který se rovná:

   <Počet lotů> = <Hodnota bonusu Sdílení výnosů v USD*> / 2

   * - Pokud klient použije pro vklad jinou měnu, jsou prostředky převedeny na USD podle interního převodního kurzu Společnosti.

  2. Při výpočtu požadovaného objemu obchodů bonusového programu bereme v potaz veškeré pozice na měnových párech a kovech, které byly uskutečněny po obdržení Bonusu. Obchody zahrnující CFD nejsou brány při výpočtu obchodního objemu pro splnění podmínek programu v potaz.
  3. Pokud se rozhodnete zrušit bonus, z vašeho účtu bude odečtena pouze zbývající část bonusových prostředků.
  4. Z účtu klienta bude po zasažení úrovně Stop Out odečtena pouze zbývající část bonusových prostředků.
  5. Klient má právo kdykoliv zrušit Sdílení výnosů ve své členské sekci. V tomto případě:
   1. Pokud je současná hodnota Bonusu vyšší než původní hodnota, bude z účtu klienta aktuální hodnota Bonusu odepsána.
   2. Pokud je současná hodnota Bonusu nižší než původní hodnota (bonus je v "drawdownu"), bude z účtu odečtena pouze zbývající část bonusových prostředků.
   3. Vklady, které obdržely Sdílení výnosů, bude možné vybrat.
  6. RoboMarkets si vyhrazuje právo s předchozím upozorněním klientů změnit pravidla programu.

  Upozorňujeme, že podstatnou podmínkou programu je právo společnosti RoboMarkets odepřít Sdílení výnosů nebo odepsat Sdílení výnosů z účtu klienta bez předchozího upozornění a udání důvodu.

Příklady výpočtu

 1. Jak se chová Sdílení výnosů během drawdownu

  Na svůj obchodní účet jste vložili 1 000 USD a získali bonus v hodnotě 500 USD (50 %). Podíly a prostředky, které lze vybrat, se určí tímto způsobem:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusuProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu1 500*Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (1 000)Podíl a hodnota bonusu33,33% (500)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 000 – 1 000 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 500 – 500 = 1 000

  Poté jste otevřeli několik obchodů a průběžná ztráta je 1 300 USD. Majetek účtu je 200 USD, což je méně než aktivní hodnota bonusu.

  V tomto případě nebude bonus odepsán z účtu a pomůže vám tak ustát období drawdownu.

  Jakmile se situace na trhu změnila, vydělali jste 300 USD. Část těchto prostředků (v závislosti na podílu bonusu) nebude možné vybrat. Prostředky na účtu budou přerozděleny tímto způsobem:

  Majetek účtu1 800*Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (1 200)Podíl a hodnota bonusu33,33% (600)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 200 – 1 000 = 200Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 800 – 600 = 1 200

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.

 2. Jak splnit požadovaný objem obchodů

  Na svůj obchodní účet jste vložili 500 USD a získali bonus v hodnotě 125 USD (25%). Podíly a prostředky, které lze vybrat, se určí tímto způsobem:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusu 1Podíl a hodnota bonusu 2Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu625*Podíl a hodnota vlastních prostředků80% (500)Podíl a hodnota bonusu 120% (125)Podíl a hodnota bonusu 2-Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů500 – 500 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů625 – 125 = 500

  Uskutečnili jste několik obchodů a vydělali 600 USD.

  Majetek účtu1 225Podíl a hodnota vlastních prostředků80% (980)Podíl a hodnota bonusu 120% (245)Podíl a hodnota bonusu 2-Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů980 – 500 = 480Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 225 – 245 = 980

  Poté jste uskutečnili další vklad, tentokrát v hodnotě 1 000 USD, a získali jste druhé Sdílení výnosů v hodnotě 500 USD (50 %). Majetek účtu je teď rozdělen na tři části tímto způsobem:

  Majetek účtu2 725Podíl a hodnota vlastních prostředků72,66% (1 980)Podíl a hodnota bonusu 18,99% (245)Podíl a hodnota bonusu 218,35% (500)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 980 – 1 000 – 500 = 480Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů2 725 – 245 -500 = 1 980

  Uskutečnili jste několik dalších obchodů, vydělali 300 USD a objem obchodů je aktuálně 63 standardních lotů. Splnili jste tak požadovaný objem obchodů pro první bonusové prostředky a jejich hodnota je tak převedena na vaše vlastní prostředky.

  V tu chvíli je podíl bonusu přičten k podílu vašich vlastních prostředků a omezení pro výběr vkladu, který obdržel bonus, již není platné. Zůstatek na vašem účtu vypadá následovně:

  Majetek účtu3 025Podíl a hodnota vlastních prostředků81,65% (2 469,91)Podíl a hodnota bonusu 1SplněnoPodíl a hodnota bonusu 218,35% (555,09)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.

 3. Výběr prostředků s aktivním Sdílením výnosů

  Na svůj obchodní účet jste vložili 500 USD a získali bonus v hodnotě 125 USD (25 %). Podíly a prostředky, které lze vybrat, se určí tímto způsobem:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusuProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu625*Podíl a hodnota vlastních prostředků80% (500)Podíl a hodnota bonusu20% (125)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů500 – 500 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů625 – 125 = 500

  Uskutečnili jste několik obchodů a vydělali 600 USD.

  Majetek účtu1 225Podíl a hodnota vlastních prostředků80% (980)Podíl a hodnota bonusu20% (245)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů980 – 500 = 480Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 225 – 245 = 980

  Rozhodli jste se vybrat z účtu všechny prostředky bez zrušení bonusu (480 USD). Upozorňujeme, že vybrané prostředky budou odečteny z vašich vlastních prostředků a dojde k přepočítání podílu vašich vlastních prostředků a bonusových prostředků. Po uskutečnění výběru budou prostředky na účtu přerozděleny tímto způsobem:

  Majetek účtu745Podíl a hodnota vlastních prostředků67,11% (500)Podíl a hodnota bonusu32,89% (245)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů500 – 500 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů745 – 245 = 500

  Po několika dalších uskutečněných obchodech vyděláte dalších 500 USD. Upozorňujeme, že výnos bude přerozdělen mezi vaše vlastní prostředky a bonusové prostředky podle nových podílů. Výsledný zůstatek na vašem účtu vypadá následovně:

  Majetek účtu1 245Podíl a hodnota vlastních prostředků67,11% (835,52)Podíl a hodnota bonusu32,89% (409,48)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů835,52 – 500 = 335,52Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.

 4. Co se stane se Sdílením výnosů v případě zasažení úrovně Stop Out

  Na svůj obchodní účet jste vložili 1 000 USD a získali bonus v hodnotě 500 USD (50 %). Nejdříve budou podíly a prostředky dostupné k výběru definovány následovně:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusuProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu1 500*Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (1 000)Podíl a hodnota bonusu33,33% (500)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 000 – 1 000 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 500 – 500 = 1 000

  Poté jste otevřeli několik obchodních pozic, které vedly ke ztrátě. Dokud jsou pozice otevřené, bonus nebude z účtu odečten ani v případě, že majetek účtu klesne pod hodnotu bonusových prostředků.

  Později zasáhne marže úroveň Stop Out a dojde ke zpeněžení pozic se ztrátou 1 450 USD. Prostředky na účtu budou rozděleny následovně:

  Majetek účtu50*Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (33,33)Podíl a hodnota bonusu33,33% (16,67)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů33,33 – 1 000 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů50 – 16,67 = 33,33

  Po zasažení úrovně Stop Out budou v souladu s pravidly tohoto Programu podle odstavce 4.4 z účtu odečteny aktivní bonusové prostředky.

  Majetek účtu33,33*Podíl a hodnota vlastních prostředků100% (33,33)Podíl a hodnota bonusuOdečtenoProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů33,3Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů-

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.

 5. Co se stane v případě drawdownu a zrušení Sdílení výnosů

  Na svůj obchodní účet jste vložili 1 000 USD a získali bonus v hodnotě 500 USD (50 %). Nejdříve budou podíly a prostředky dostupné k výběru definovány následovně:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusuProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu1 500*Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (1 000)Podíl a hodnota bonusu33,33% (500)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 000 – 1 000 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 500 – 500 = 1 000

  Uskutečnili jste několik obchodů, které vedly ke ztrátě 800 USD. Zůstatek učtu vypadá tedy následovně:

  Majetek účtu700Podíl a hodnota vlastních prostředků66,67% (466,69)Podíl a hodnota bonusu33,33% (233,31)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů466,69 – 1 000 = 0Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů700 – 233,31 = 466,69

  Pokud se rozhodnete zrušit bonus během "drawdownu", budou z vašeho účtu v souladu s pravidly tohoto Programu podle odstavce 4.2.2 odečteny pouze zbývající bonusové prostředky. Po zrušení bonusu Sdílení výnosů budou na účtu pouze vaše vlastní prostředky, které si můžete kdykoliv vybrat.

  Majetek účtu466,69Podíl a hodnota vlastních prostředků100% (466,69)Podíl a hodnota bonusuZrušenoProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů466,69Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů-

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.

 6. Příklad přerozdělení vašich vlastních prostředků a bonusových prostředků

  Na svůj účet jste vložily 1 000 USD a neobdrželi Sdílení výnosů Poté jste otevřeli několik obchodů a průběžná ztráta je 800 USD. Majetek účtu je 200 USD.

  Na svůj obchodní účet jste vložili 500 USD a získali bonus v hodnotě 250 USD (50 %). Upozorňujeme, že po provedení tohoto vkladu je hodnota vašich vlastních prostředků 700 USD, jelikož hodnota nebonusových prostředků (500 USD) bude přičtena k aktuálnímu majetku účtu (200 USD). Zůstatek účtu není součástí žádného výpočtu podílu programu "Sdílení výnosů".

  Zůstatek učtu vypadá tedy následovně:

  Majetek účtuPodíl a hodnota vlastních prostředkůPodíl a hodnota bonusuProstředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosůProstředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů
  Majetek účtu950*Podíl a hodnota vlastních prostředků73,68% (700)Podíl a hodnota bonusu26,32% (250)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů700 – 500 = 200Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů950 – 250 = 700

  Jakmile se situace na trhu změnila, vydělali jste 100 USD. Výnosy od obdržení bonusu jsou 900 USD (protože drawdown byl zpeněžen i přes průběžný zisk).

  Výnos bude přerozdělen mezi vlastní prostředky klienta a bonusové prostředky podle podílů:

  Majetek účtu1 850Podíl a hodnota vlastních prostředků73,68% (1 363,08)Podíl a hodnota bonusu26,32% (486,92)Prostředky, které lze vybrat bez zrušení Sdílení výnosů1 363,08 – 500 = 863,08Prostředky, které lze vybrat při zrušení Sdílení výnosů1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Všechny výpočty jsou uskutečněny v USD.