V dnešním článku se blíže podíváme na Heart Test Laboratories Inc., společnost zabývající se zdravotnickou technologií, která vyvíjí a vyrábí EKG zařízení nové generace. Heart Test Laboratories plánuje vstup na burzu NASDAQ pod symbolem „HSCS“.

Kardiovaskulární onemocnění jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů. Nejjednodušší metodou studia lidského srdce bez nutnosti dalšího školení je elektrokardiografie (EKG). V minulosti se zdálo, že neexistuje způsob, jak zlepšit diagnostickou přesnost, ale díky technologii umělé inteligence došlo v této oblasti k zásadnímu průlomu.

IPO Heart Test Laboratories

Co víme o společnosti Heart Test Laboratories

Emitent vyvíjí a vyrábí EKG zařízení a podílí se také na zdokonalování EKG postupu pro detekci koronárních cévních onemocnění. Posláním Heart Test Laboratories je učinit elektrokardiografii účinnějším a cennějším nástrojem při první pomoci.

Zařízení a nástroje navržené Heart Test Laboratories jsou v současné době v procesu certifikace americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

MyoVista - vlastní algoritmus
Algoritmus indikací HSCS

Vedoucí produkt společnosti, MyoVista, je vylepšený nástroj EKG, který využívá technologii umělé inteligence k poskytování informací pro diagnostiku srdce. Obvykle se takové informace získávají prostřednictvím kardiovaskulárního zobrazování, což je invazivnější postup. MyoVista nabízí při stejném vyšetření také informace standardní EKG analýzy.

Výstup z přístroje MyoVista
Výstup z přístroje MyoVista

Přístroj stále čeká na schválení FDA, aby se mohl začít prodávat. Úspěch a bohatství společnosti závisí na souhlasu regulátora a také na financování její velké validační klinické studie. Poté budou Heart Test Laboratories vyžadovat dodatečné financování k zahájení prodeje MyoVista v USA, udržení volného kapitálu a dalšímu výzkumu v této oblasti.

K 31. lednu 2022 HSCS získaly investice ve výši 53 milionů dolarů, většinou od Front Range Ventures LLC a Johna Adamse, bývalého ředitele společnosti.

Jaké jsou Vyhlídky cílového trhu Heart Test Laboratories

Podle průzkumu trhu, zveřejněného v roce 2020, odhadovala společnost Grand View Research globální trh s EKG zařízeními v roce 2019 na 5,6 miliardy USD. Od roku 2020 do roku 2027 se očekává jeho rozšiřování při složené roční míře růstu (CAGR) ve výši 6,1 %.

Hlavním katalyzátorem tohoto růstu je zvyšující se počet pacientů se srdeční arytmií a poptávka po diagnostických nástrojích, špičkovém lékařském vybavení a technologiích pro monitorování EKG. To vše přispěje v budoucnu k expanzi trhu.

Cílový trh HSCS
Cílový trh HSCS

Hlavními konkurenty Heart Test Laboratories jsou:

 • General Electric
 • Philips
 • Nihon Kohden
 • Bio Telemetry
 • Hill-Rom
 • CardioComm Solutions
 • Device Technologies
Čtěte také  Top 3 akcie Amerických maloobchodníků

Jak si vede HSCS po finanční stránce

V době IPO emitent nevytvářel žádný čistý zisk. Proto analyzujeme finanční výkonnost Heart Test Laboratories pomocí jejich výnosů.

Finanční údaje z formuláře S-1 ukazují pokles tržeb společnosti v devítiměsíčním období, které skončilo 31. ledna 2022. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021 jde o pokles 4,2 % na 10 224 USD.

Finanční výkonnost Heart Test Laboratories
Finanční výkonnost HSCS

Ve 12ti měsíčním období, které skončilo 30. dubna 2021, byly výnosy emitenta 25 604 USD, což představuje 60,11% pokles ve srovnání s rokem 2020. Heart Test Laboratories dodává malé pilotní šarže, což vysvětluje, proč jsou výnosy poměrně nízké.

Čistá ztráta společnosti raketově vzrostla kvůli nárůstu nákladů na výzkum a vývoj. Od května 2021 do ledna 2022 činila čistá ztráta 2,78 milionu USD, což je nárůst o 73,75 %. To znamená zápornou hotovostní pozici ve výši 3,2 milionu USD za 12ti měsíční období, které skončilo 31. ledna 2023.

K 31. lednu 2022 činily celkové závazky HSCS 6,7 milionu USD, zatímco peněžní ekvivalenty v rozvaze činily 1,3 milionu USD.

Jaké jsou Silné a slabé stránky HSCS

Silné stránky společnosti jsou:

 • Vysoká míra růstu cílového trhu
 • Poptávka po EKG zařízení
 • Možná obchodní expanze mimo USA
 • Vlastní výrobní zařízení
 • Inovativní technologie

Seznam slabých stránek je mnohem kratší:

 • malé příjmy
 • žádné čisté zisky

Co víme o IPO Heart Test Laboratories

Upisovatelem IPO je Benchmark Company LLC. Emitent plánuje prodat 1,75 milionu kmenových akcií za cenu 4,5-5 USD za akcii a také jeden warrant. Očekává se, že hrubý příjem bude asi 8,75 milionu USD, bez konvenčních opcí prodaných upisovatelem.

Warrant pod symbolem „HSCSW“ bude uspokojen za IPO cenu. Upisovatel může koupit až 263 tisíc dalších akcií do 30 dnů. Za předpokladu, že IPO bude úspěšné v navrhovaném cenovém rozpětí, hodnota emitenta při IPO bez upisovatelských opcí může být přibližně 40,55 milionů USD. Ukazatel poměru ceny a prodejů (poměr P/S) může být mimo stupnici (vysoko nad 10 000).

Nákup akcií Heart Test Laboratories lze považovat za klasickou rizikovou investici, která není vhodná pro všechny investory.