Tento článek se věnuje společnosti Edible Garden. Jde o společnost zabývající se vývojem technologií pro pěstování plodin ve sklenících. 4. května plánuje Edible Garden AG Inc. vstoupit na burzu NASDAQ pod symbolem „EDBL“.

Čerstvé ovoce a zelenina jsou dnes k dispozici po celý rok. Spotřebitelé jen málokdy přemýšlejí o tom, že je to díky zemědělských technologií a rozvoji podniků, které se zabývají skleníky.

IPO společnosti Edible Garden

Co víme o společnosti Edible Garden

Edible Garden AG Inc. je zemědělská společnost specializující se na pěstování udržitelného ovoce a zeleniny ve vnitřních prostorech. Společnost využívá konvenční zemědělské postupy v kombinaci s moderními technologiemi.

Tato kombinace nabízí příležitosti nejen k pěstování čerstvých biopotravin udržitelným způsobem, ale také ke zlepšení kontrolního systému a obchodních procesů.

Například k pěstování bylinek a salátu Edible Garden využívá kontrolované prostředí klasických instalací – skleněné skleníky – spolu s hydroponickými a vertikálními farmami.

Podnikání Edible Garden
Podnikání Edible Garden

Tyto metody pomáhají pěstovat rostliny ve sklenících bez půdy a efektivně využívat vnitřní prostor instalace. Pro udržení ekologické rovnováhy se společnost snaží zamezit vyčerpání přírodních zdrojů. Některé materiály se například recyklují pro další použití.

Produkty Edible Garden
Produkty Edible Garden

Proces pěstování ovoce a zeleniny se řídí pomocí firemního softwarového řešení s názvem GreenThumb. V porovnání s konvenčním zemědělstvím vyžadují uzavřené systémy Edible Garden mnohem méně půdy, vody a energie.

Tento udržitelný přístup k zemědělství zajišťuje náležitou a přiměřenou péči o zdroje naší planety. Použití špičkových technologií pro pěstování rostlin navíc snižuje riziko možného napadení rostlin škodlivými patogeny.

Jaké jsou vyhlídky Cílového trhu Edible Garden

Tradiční zemědělský systém v USA sestává převážně z polních farem. Podle amerického ministerstva zemědělství bylo v roce 2019 téměř 900 milionů akrů zemědělské půdy.

V posledních několika desetiletích se malé zemědělské domácnosti spojily do velkých farem. V současné době tvoří rodinné pozemky v USA pouze 3 % farem a 42 % celkové produkce, která má dobře definovanou regionální strukturu.

Podle American Farm Bureau Federation dodává okres Monterey v Kalifornii na americký trh 61 % listového salátu a 56 % produkce hlávkového salátu.

Skleníky EDBL

Tato regionální závislost vede k vytváření dlouhých a komplikovaných distribučních řetězců. V důsledku toho musí některé produkty cestovat několik dní a urazit tisíce kilometrů, než se konečně dostanou na pulty obchodů.

Vezmeme-li v úvahu ekologické a sociální makro tendence, tak odborníci dospěli k závěru, že konvenční pěstování plodin není dostatečně vhodné pro splnění požadavků rostoucí populace planety. Důvodem je vysoká závislost na půdě, vodě a dalších přírodních zdrojích, které jsou čím dál tím vzácnější, takže nedostačují pro výrobu potravinářských výrobků.

Čtěte také  Zablokování TikTok v USA - Americké akcie prudce rostou

Jak si vede společnost finančně

Emitent v době IPO nevytvářel žádný čistý zisk, což je pro mladé společnosti v rané fázi rozvoje pochopitelné. Budeme proto analyzovat finanční výkonnost Edible Garden s jejími výnosy.

V roce 2021 činily tržby společnosti 10,51 milionu USD, což představuje nárůst o 11,33 % ve srovnání s rokem 2020. I když se tento růst nemusí zdát působivý, je pravda, že pravděpodobnost většího růstu je malá, vezmeme-li v úvahu, že společnost teprve začala budovat svou klientskou základnu. Edible Garden říká, že se očekává, že hodnota průměrného nákupu a celkové prodeje se mohou v blízké budoucnosti zvýšit.

EDBL - Finanční výkonnost
Finanční výkonnost Edible Garden

Čistá ztráta emitenta v roce 2021 byla 5,54 milionu USD. To je 49,33% nárůst ve srovnání s rokem 2020. K 31. prosinci 2021 činily celkové závazky společnosti Edible Garden 2,2 milionu USD a peněžní ekvivalenty v její rozvaze činily 14,41 milionu USD.

Jaké jsou Silné a slabé stránky

Silné stránky společnosti jsou:

  • Vysoké tempo růstu počtu nových klientů
  • Společnost investuje do vývoje produktů
  • Strategický plán rozvoje
  • Perspektivní cílový trh
  • Patentovaný software

Seznam slabých stránek je mnohem kratší: nízké příjmy a žádné čisté zisky.

Co víme o IPO Edible Garden

Upisovateli IPO jsou Maxim Group LLC a Joseph Gunnar & Co. LLC. Emitent plánuje prodat 1,39 milionu amerických depozitních akcií (ADS) za cenu 7,22 USD za akcii. Objem IPO by mohl být asi 14,98 milionu dolarů. Pokud bude IPO úspěšná, kapitalizace společnosti by mohla být asi 78 milionů dolarů.

Vzhledem k tomu, že společnost nevytváří čistý zisk, používáme k posouzení jejích vyhlídek ukazatel poměr ceny a prodejů (P/S ratio). Hodnota P/S emitenta je 7,6. To znamená, že nákup akcií Edible Garden je klasickou rizikovou investicí, pokud se nezvýší růst výnosů. To je důvod, proč by člověk neměl do tohoto IPO investovat více než 1 % portfolia, aby se zmírnila související rizika.